292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet

az államháztartás működési rendjéről

Hivatalos rövidítése: Ámr. II. (hatályon kívül)
Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés a)-d), f)-g), i), k), m)-n), p)-r), u)-x), zs)-zsa), zsd)-zse), továbbá zsh)-zsk) pontjában, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 64. § (5) bekezdés a)-b) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott felada...

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
az államháztartás működési rendjéről

Hivatkozó joganyagok

292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

59/2011. (IV. 18.) OSZÖ határozat a 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról

136/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről szóló 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

9/2003. Számviteli kérdés 69/2010/Áhsz. 22. § (5) bek./ISZ

9/2006. Számviteli kérdés 76/2010/Áhsz. 22. § (9) bek./ISZ

30/2004. Számviteli kérdés 9/2010/Áhsz. 13/A. §/ISZ

34/1999. Számviteli kérdés 82/2010/Áhsz. 24. § (5) bek./ISZ

53/1992. Számviteli kérdés 121/2010/Áhsz. 38. § (5) bek./ISZ

61/2008. Számviteli kérdés 20/2010/Áhsz. 18. § (1) bek./ISZ

215/2011. (X. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatásokkal összefüggő elektronikus fizetésekre és elszámolásokra vonatkozó szabályokról

88/2004. Számviteli kérdés 68/2010/Áhsz. 22. § (5) bek./ISZ

Bírósági jogesetek

EH 2012.07.M3 Költségvetési szerv részére a foglalkoztatáshoz nyújtott támogatásról szóló szerződés megkötésének időpontja nem határozza meg az érintett munkavállalók jogviszonyának kezdetét. A munkaviszony munkajogi szabály szerinti kezdő napja alapján kiszabott munkaügyi bírság nem jogszabálysértő [Mt. 76. § (1) bekezdés, 2003. évi XCII. tv. (Art.) 16. § (4), (7) bekezdés].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.