2000. évi XXXIII. törvény

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

E törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.
E törvény 4. §-ának rendelkezését e törvény hatálybalépését követően meghozott, csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó munkáltatói döntés tekintetében lehet alkalmazni.
Ha az e törvény által megállapított Mt. 87/A. § (1) bekezdés b)-c) és g) pontja, illetve a Ktv. 19/A. § (1) bekezdés b)-c) és g) pontja, vagy a Kjt. 37/B. § (1) bekezdés b)-c) és g) pontja szerinti munkavállaló (köztisztviselő, közalkalmazott) jogviszonyának megszünteté...

2000. évi XXXIII. törvény
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról

Hivatkozó joganyagok

11/2001. (IV. 12.) AB határozat a Munka Törvénykönyvéről szóló - többször módosított - 1992. évi XXII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXIII. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

2001. évi XVI. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról

983/B/1999. AB határozat a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 89. § (6) bekezdése, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontja alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványról

2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

325/B/2000. AB végzés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § (3) és (4) bekezdése tárgyában

600/B/2000. AB határozat A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontja, valamint 37. § (2) bekezdése alkotmányellenességéről

Bírósági jogesetek

BH 2004.6.253 Jogosultságot kizáró módosító jogszabályt a jogbiztonság követelményének megfelelően kell alkalmazni [2000. évi XXXIII. törvény 5. §-ával módosított Mt. 95. § (2) bekezdése; 1999. évi LVI. törvény 10. § (1) bekezdés, 38. § (3) bekezdés].

BH+ 2006.10.466 Ha a köztisztviselő 2000. május 25-ét megelőző időponttól részesül előrehozott öregségi nyugdíjban, a végkielégítésre való jogosultságát nem érinti az a körülmény, hogy a reá irányadó (62 évnél alacsonyabb) nyugdíjkorhatárt elérte [Ktv. 19. § (8) bekezdés, 19/A. § (1) bekezdés].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.