EH 2000.260

1999. január 1. előtt társadalombiztosítási szerv által járulékügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránt indult per elbírálása a társadalombiztosítási szerv székhelye szerint illetékes városi bíróság hatáskörébe tartozik [1952. évi III. tv. 45. §, 328. §, 341. §, 1998. évi LXII. tv. 28. §]

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az alperes 1998. április 7-én kelt határozatával mint örököst kötelezte a felperest az örökrésze erejéig egy korábbi végrehajtással érvényesített járuléktartozás megfizetésére. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elsőfokú határozatot megváltoztató határozata ellen benyújtott keresetében a felperes határozatot a városi bíróságnál jogalap és összegszerűség tekintetében támadta.
A városi bíróság 1998. szeptember 30-án az ügyben érdemi tárgyalást tartott, majd 1999. január 21-én kelt, 6. sor...

EH 2000.260 1999. január 1. előtt társadalombiztosítási szerv által járulékügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránt indult per elbírálása a társadalombiztosítási szerv székhelye szerint illetékes városi bíróság hatáskörébe tartozik [1952. évi III. tv. 45. §, 328. §, 341. §, 1998. évi LXII. tv. 28. §]
Az alperes 1998. április 7-én kelt határozatával mint örököst kötelezte a felperest az örökrésze erejéig egy korábbi végrehajtással érvényesített járuléktartozás megfizetésére. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elsőfokú határozatot megváltoztató határozata ellen benyújtott keresetében a felperes határozatot a városi bíróságnál jogalap és összegszerűség tekintetében támadta.
A városi bíróság 1998. szeptember 30-án az ügyben érdemi tárgyalást tartott, majd 1999. január 21-én kelt, 6. sorszámú végzésével a pert megszüntette és az iratokat a megyei bírósághoz áttette. Arra hivatkozott, hogy a járuléktartozás behajtásával kapcsolatos hatósági ügyeket az állami adóhatóság járulékigazgatóságai intézik, melyek nem társadalombiztosítási szervek. A közigazgatási perek 1999. január 1-jétől a megyei bíróság hatáskörébe tartoznak. A járulékkal összefüggő, az általános közigazgatási perek kategóriájába tartozó ügyet ezért a megyei bírósághoz kellett áttenni.
A megyei bíróság 2. sorszámú jogerős végzésével megállapította hatásköre hiányát és az iratokat az eljáró bíróság ki jelölése végett a Pp. 45. § (2) bekezdése szerint felterjesztette a Legfelsőbb Bírósághoz. A végzés indokolása szerint a megyei bíróság hatáskörébe a közigazgatási perek a Pp. 23. § (1) bekezdés f) pontja alapján a 341. §-ban külön szabályozott társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indult perek kivételével tartoznak. Megállapítása szerint a felperes társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálatát kérte, melynek elbírálására a Pp. 341. §-ának d) pontja alapján a megyei bíróság székhelyén lévő helyi bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.
A Legfelsőbb Bíróság a jogerős határozatok folytán felmerült hatásköri összeütközést az alábbi indokok alapján a városi bíróság ki jelölésével oldotta fel a Pp. 45. §-ának (1) bekezdése alapján.
Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XC. törvényt (továbbiakban: Art.) 1999. január 1-jei hatállyal módosította az 1998. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Tv.). A Tv. 28. § (7) bekezdése - egyebek mellett - a járuléktartozás behajtásával kapcsolatos hatósági ügyeket az állami adóhatóság járulékigazgatóságai ha tálkörébe utalta. A járulékigazgatóságok a hatósági ügyekben az Art. rendelkezései alapján lefolytatott eljárásuk során a társadalombiztosítás anyagi jogi szabályait alkalmazzák.
Az 1999. január 1-jén hatályba lépő hatáskörváltozás nem a bíróság hatáskörére, hanem az eljáró közigazgatási szervre vonatkozott. A fél személyében beálló változás nem jelenti a bíróság hatáskörének megváltoztatását és az ügy áttételét nem eredményezheti. Ha tehát a per társadalombiztosítási szerv által hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránt indult, a bíróság az eljárást a Pp. 341. §-ának rendelkezései szerint folytatja le. Az APEH járulékigazgatóságai által hozott határozatok bírósági felülvizsgálata esetén a Pp. 23. § 111 bekezdés f) pontja értelmében elsőfokon a megyei bíróság jár el.
Tekintettel arra, hogy a felülvizsgálni kért határozatot 1999. január 1-jét megelőzően társadalombiztosítási szerv hozta, az eljárásra a Szombathelyi Városi Bíróságnak van hatásköre. A városi bíróságnak kell a Pp. 328. § (1) bekezdése a) apján el járva alperesként az Art. módosított rendelkezései és a 11/1999. (II. 1.) Korm. rendelet 4. §-a alapján az APEH Vas Megyei Járulékigazgatóságát a társadalombiztosítási igazgatási szerv jogutódjaként perbe vonni.
Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság a Pp. 324. § (1) bekezdése szerint alkalmazandó 341. § d) pontja, illetve 45. §-ának (2) bekezdése értelmében eljáró bíróságul a Városi bíróságot jelölte ki. (Legf. Bír. Kk. II. 27. 893/1999.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.