BH 2000.4.183

Az 1998. december 3-án folyamatban lévő, társadalombiztosítási járulékügyben hozott határozatok felülvizsgálata iránti perek a Pp. 341. §-ának d) pontja alapján illetékes helyi bíróság hatáskörébe tartoznak [1990. évi XCI. tv. 3. § (1) bek. a) pont, 86. § (1) bek., 97. § z) pont, Pp. 23. § (1) bek. f) pont, 341. §, 11/1999. (II. 1.) Korm. r. 3-5. §].

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A felperes járulékfizetéssel összefüggő fizetési meghagyással szemben nyújtott be keresetet 1997. március 6-án a kerületi bíróságnál. A bíróság végzésében hatáskörének hiányát megállapítva elrendelte a keresetlevél áttételét a Fővárosi Bírósághoz. Álláspontja szerint 1999. január 1. napjától kezdődően a korábban társadalombiztosítási pernek minősülő és ilyen módon a Pp. 341. §-a alá tartozó, járulékkal összefüggő perek az "általános" közigazgatási perek kategóriájába tartoznak, és nem minősít...

BH 2000.4.183 Az 1998. december 3-án folyamatban lévő, társadalombiztosítási járulékügyben hozott határozatok felülvizsgálata iránti perek a Pp. 341. §-ának d) pontja alapján illetékes helyi bíróság hatáskörébe tartoznak [1990. évi XCI. tv. 3. § (1) bek. a) pont, 86. § (1) bek., 97. § z) pont, Pp. 23. § (1) bek. f) pont, 341. §, 11/1999. (II. 1.) Korm. r. 3-5. §].
A felperes járulékfizetéssel összefüggő fizetési meghagyással szemben nyújtott be keresetet 1997. március 6-án a kerületi bíróságnál. A bíróság végzésében hatáskörének hiányát megállapítva elrendelte a keresetlevél áttételét a Fővárosi Bírósághoz. Álláspontja szerint 1999. január 1. napjától kezdődően a korábban társadalombiztosítási pernek minősülő és ilyen módon a Pp. 341. §-a alá tartozó, járulékkal összefüggő perek az "általános" közigazgatási perek kategóriájába tartoznak, és nem minősíthetők társadalombiztosítási határozat megtámadása iránti pereknek. A közigazgatási perek ugyanis az említett időponttól kezdődően a társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perek kivételével a megyei (fővárosi) bíróság hatáskörébe tartoznak.
A Fővárosi Bíróság végzésével hatáskörének hiányát szintén megállapítva, a Pp. 45. §-ának (1) bekezdése alapján az iratokat felterjesztette a Legfelsőbb Bírósághoz az eljáró bíróság kijelölése végett. Megítélése szerint járulékügyekben a Fővárosi Bíróság hatásköre nem áll fenn.
A Legfelsőbb Bíróság a jogerős határozatok között felmerült negatív hatásköri összeütközést a Pesti Központi Kerületi Bíróság kijelölésével oldotta fel az alábbi indokok szerint.
A Pp. 1999. január 1-jén hatályba lépett 23. §-a (1) bekezdésének f) pontja alapján a megyei bíróság hatáskörébe tartoznak a közigazgatási perek (XX. fejezet), a társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perek (341. §) kivételével.
Az 1998. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1999. január 1. napjától módosította az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény (Art.) rendelkezéseit, így többek között megváltoztak a társadalombiztosítási járulékügyekre vonatkozó hatásköri szabályok. Az Art. 97. §-ának z) pontja szerinti járulékok tekintetében a Tv. 28. §-ának (7) bekezdése 1999. január 1. napjától az állami adóhatóság járulékigazgatóságai hatáskörébe utalta a járulékfizetési kötelezettséggel kapcsolatos hatósági ügyeket a járuléktartozás beszedésével kapcsolatos hatósági ügyeket, illetve a járulékkötelezettség bevallásának ellenőrzésével kapcsolatos hatósági ügyeket. Ezzel összhangban a 11/1999. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a hivatal (APEH) területi szervei járulékügyekben a hivatal megyei járulékigazgatóságai, amelyek az R. 4. §-a értelmében a társadalombiztosítási igazgatóság szerveinek jogutódjai. E rendelkezések az R. 5. §-a értelmében 1999. február 1-jével léptek hatályba.
A járulékigazgatóságok a hatósági ügyekben a járulékkötelezettségre vonatkozó társadalombiztosítási - anyagi jogi - jogszabályokat alkalmazzák, de eljárásukra az Art. rendelkezései vonatkoznak a Tv. 3. §-ával beiktatott Art. 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében. A járulékigazgatóság által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatára az Art. 86. §-ának (1) bekezdése alapján a Pp. XX. fejezete szerint kerülhet sor. A Pp. 23. §-a (1) bekezdésének f) pontja értelmében ezekben az ügyekben első fokon a megyei bíróság jár el. Ez a rendelkezés azonban csak azokra a hatósági ügyekre vonatkoznak, amelyekben a határozatokat már a járulékigazgatóság az Art. rendelkezései alapján hozta.
Amennyiben a per a Pp. 341. §-ában írtak szerint még társadalombiztosítási szerv által hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránt indult - 1998. december 31. napját megelőzően -, a pert a Pp. 341. §-ának rendelkezései szerint kell lefolytatni. Az a körülmény ugyanis, hogy időközben a perben alperesként - jogszabállyal elrendelt jogutódlás folytán - az APEH területi járulékigazgatósága jár el, az eljáró bíróság hatáskörének változását nem eredményezi. A fél személyében beálló változás a Pp. 328. § (1) bekezdésének alkalmazását teszi szükségessé, de nem jelenti a bíróság hatáskörének megváltozását és az ügy áttételét nem eredményezheti.
A fentiekre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság a Pp. 45. §-ának (2) bekezdése alapján a Pp. 23. §-a (1) bekezdésének f) pontja és 341. §-ának b) pontja szerint a kereseti kérelem elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Pesti Központi Kerületi Bíróságot jelölte ki.
(Legf. Bír. KK.II.28.184/1999. sz.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.