Hivatkozott..." />

67/2006. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2006/7.)

Víziközmű társulatok áfa-beli megítélése [2003. évi XCI. törvény 211. § (23) bekezdése]

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi XXVI. törvény 21. § alapján az adókróljárulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2003. évi XCI. törvény 211. §-a a következő (23) bekezdéssel egészült ki: "A víziközmű társulat 2004. április hó 30. napján folyamatban lévő víziközmű beruházása után adófizetési kötelezettségét és adólevonási jogát az Áfa-törvény 2004. április 30-án hatályos előírása szerint teljesíti".
Hivatkozott...

67/2006. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2006/7.)
Víziközmű társulatok áfa-beli megítélése [2003. évi XCI. törvény 211. § (23) bekezdése]
Az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi XXVI. törvény 21. § alapján az adókróljárulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2003. évi XCI. törvény 211. §-a a következő (23) bekezdéssel egészült ki: "A víziközmű társulat 2004. április hó 30. napján folyamatban lévő víziközmű beruházása után adófizetési kötelezettségét és adólevonási jogát az Áfa-törvény 2004. április 30-án hatályos előírása szerint teljesíti".
Hivatkozott rendelkezés az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvényt (továbbiakban: Áfa-törvény) módosító a 2004. évi IX. törvény víziközmű társulatokra vonatkozó átmeneti rendelkezése hiányának orvoslására szolgál. Amint az ismeretes, az Áfa-törvény 2004. évi IX. törvénnyel történő módosítása révén 2004. május elsejétől nem minősült ellenértéknek a víziközmű társulat tagja által fizetett érdekeltségi hozzájárulás.
A 2005. évi XXVI. törvény 21. § rendelkezése azt eredményezi, hogy azon víziközmű társulatok, amelyek 2004. május elsejét megelőzően áfa adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységük körében közmű beruházást kezdtek, e beruházásukat továbbra is áfa adóalanyként végzik, a beruházáshoz kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulás után áfa fizetési kötelzettségük van (a szennyvízcsatornahálózat építés beruházási költségeihez fizetett lakossági hozzájárulás az 1995. évi LIII. törvény 56. § alapján áfamentes), s a beruházáshoz kapcsolódóan felmerült előzetesen felszámított forgalmi adó tekintetében levonási jogot érvényesíthetnek.
A víziközmű társulatnak abban az esetben volt 2004. május elsejét megelőzően áfa adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenysége körében megkezdett közmű beruházása, ha a beruházáshoz fizetett érdekeltségi hozzájárulás tekintetében az Áfa-törvény 2004. április 30. napján hatályos 13. § (1) bekezdés 1. pont volt alkalmazandó, vagyis akkor, ha a társulat tagja által fizetett érdekeltségi hozzájárulás az Áfa-törvény alkalmazásában ellenértéknek minősült. Az Áfa-törvény 13. § (1) bekezdés 1. pont 2003. január 1-jétől rendelkezett úgy, hogy a víziközmű társulat tagja által fizetett érdekeltségi hozzájárulás ellenérték. A 2002 évi XLII. törvény 305. § (1) bekezdés értelmében az Áfa-törvény 13. § (1) bekezdés 2003. január elsejétől hatályosan módosított rendelkezését azokban az esetekben kellett először alkalmazni, melyekben az adófizetési kötelezettség, illetve az adólevonási jogosultság 2002. december 31. napját következően keletkezett. A minisztériumi álláspont szerint a víziközmű társulatok felé fizetendő érdekeltségi hozzájárulással a közműre való csatlakozás jogát szerezte meg az igénybe vevő. A jogátengedés a taggyűlés által 2003. január elseje előtt jóváhagyott (akár befejezett, akár folyamatban lévő) beruházások esetében 2003. január elseje előtt egy aktussal megtörtént. Ezen beruházások esetében az érdekeltségi hozzájárulás még nem volt Áfa-törvény szerinti ellenérték, a víziközmű társulat érdekeltségi hozzájárulás ellenében végzett tevékenysége a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 1/2001. KJE jogegységi határozata értelmében az Áfa-törvény hatályán kívül álló tevékenységnek minősült. A víziközmű társulat taggyűlése által 2002. december 31-ét követően jóváhagyott beruházás (ideértve a bővítést is) tekintetében az érdekeltségi hozzájárulásra azonban már az Áfa-törvény 2003. január elsejétől hatályos 13. § (1) bekezdés 1. pont volt alkalmazandó, az érdekeltségi hozzájárulás olyan áfa köteles szolgáltatás ellenértéke volt, melynek teljesítési időpontját az Áfa-törvény 16. § (11) bekezdés alapján kellett meghatározni.
Előzőeket összegezve a 2005. évi XXVI. törvény 21. § a víziközmű társulatok 2002. december 31-e utáni, 2004. április 30-án folyamatban lévő beruházásait érinti, ezen beruházásokat áfa adóalanyként valósítják meg. A víziközmű társulat beruházását 2004. április 30-án folyamatban lévőnek kell tekinteni (például) akkor, ha a társulat a beruházásról 2004. április 30-ig a végleges döntést meghozta. Hivatkozott rendelkezésnek a víziközmű társulatok áfa adóalanyiságára gyakorolt visszamenőleges hatása az előírás visszamenőleges alkalmazását teszi szükségessé. Figyelemmel arra, hogy 2005. évi XXVI. törvény 21. § a víziközmű társulatokra vonatkozó rendelkezéssel a 2003. évi XCI. törvény 211. § rendelkezéseit egészíti ki, előírása a 2003. évi XCI. törvény 211. § hatálybalépésétől, 2004. január elsejétől alkalmazandó.
(PM Forgalmi adók, vám és jövedéki főcsoport 6007/2006. - APEH Adójogi főosztály 8931679115/2006.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.