Dr. Szeiler Nikolett ügyvéd, adótanácsadó

2008 óta kizárólag adóellenőrzésekkel, végelszámolásokkal, felszámolásokkal és adójogi problémák megoldásával foglalkozik.

2011-ben elvégezte a Magyar Könyvvizsgáló Kamara Adótanácsadó képzését és beiratkozott az ELTE adószakjogászi képzésére.

Sok éves adójogban, adóellenőrzésekben szerzett gyakorlati tapasztalattal és elhivatottsággal végzi magánszemélyek és vállalkozások képviseletét adóhatóság és bíróság előtt, vagyonosodási, áfa és más különböző adónemekre kiterjedő vizsgálat során egyaránt.

Munkája során a legfőbb szempont, hogy az adóhivatal és az ügyfelek érdekeit közelítse egymáshoz.
Célja, hogy ügyfelei a legjobb kedvezményben részesüljenek, a hosszú távú fennmaradásuk biztosítása és nyereségessége érdekében.

Úgy véli, hogy az adóhivatal ellen az ügyfélnek nincs fegyvertára, nem rendelkezik olyan mértékű tapasztalattal, számviteli, jogi képesítéssel, hogy az ügyét megfelelően tudná képviselni, így mindenkinek javasolja, hogy az adóellenőrzés kezdetén kérjen tanácsot adójogban jártas szakembertől.

A SZAKÉRTŐHÖZ INTÉZETT KÉRDÉSEK


Megválaszolva

0 komment

Székhelycím-változtatási terv – tanács kérése

Társasági jog

Tisztelt Szakértő! Cégünk mostani székhelye bérleti szerződés alapján egy ipartelepen található, sok bérlő, épület van. »

Megválaszolva

0 komment

Egyszerűsített végelszámolás újbóli megindítása

Társasági jog

Az előzőleg ezen tárgykörben feltett kérdésre a választ köszönöm,csak arra nem kaptam választ, hogy van-e kizáró tényező, hogy fél év múlva a bt. »

Megválaszolva

0 komment

Egyszerűsített végelszámolás ismételt megindítása

Társasági jog

A bt. egyszerűsített végelszámolásról határozott. A NAV felé a bejelentés megtörtént, a tevékenységet záró mérleg beadásra került. A 40 nap közzétételi kötelezettség ideje is lejárt, de a bt. »

Megválaszolva

0 komment

Ingatlanátminősítés illetéke

Illeték

Tisztelt Szakértő! Saját telken álló, a tulajdoni lapon melléképületként feltüntetett házat szeretnék átminősíteni lakóépületté. Van illetékfizetési kötelezettség ezzel kapcsolatban? »

Megválaszolva

0 komment

Bt. egyszerűsített végelszámolása tag halála esetén

Társasági jog

Egy bt. egyszerűsített végelszámolását 03.01-jei kezdettel bejelentettük 02.24-én. 25-én a kültag (40%-os részesedésű) balesetben elhunyt. »

Megválaszolva

0 komment

Vevőkövetelés végrehajtás alatt álló céggel szemben

Társasági jog

Tisztelt Szakértő! Kft., melynek követelése van egy vevője felé, postai úton megküldte a cég székhelyére a 2022.12.31. »

Megválaszolva

0 komment

Egyszerűsített végelszámolás – nem fellelhető tag

Társasági jog

Tisztelt Szakértő! Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy ha az egyszerűsített végelszámolás befejezésekor a kft. »

Megválaszolva

0 komment

Osztalék jóváhagyása

Társasági jog

Tisztelt Szakértő! 2022. évben alapított egyszemélyes kft. jegyzett tőkéje 3000 eFt, jegyzett, de be nem fizetett tőke 2900 eFt. A 2022. »

Megválaszolva

0 komment

Osztalékjövedelem

Társasági jog

Tisztelt Szakértő! Egy társaság magánszemély tagja részére osztalékot hagyott jóvá a korábbi években, amit nem fizetett ki. A magánszemély eladta az üzletrészét. »

Megválaszolva

0 komment

Tőketartalék megosztása tőkeleszállításkor

Társasági jog

Tisztelt Szakértő! Egy társaság két egyenlő arányú tulajdonosa ázsiós tőkeemelésről döntött. Az egyik tulajdonos azonban lényegesen nagyobb összeget fordít erre, mint a másik. »

Megválaszolva

0 komment

Bt. normál végelszámolása

Társasági jog

Tisztelt Szakértő! Katás bt. egyszerűsített végelszámolását kezdeményeztem, de a dátumok nem jól lettek beírva a taggyűlési jegyzőkönyvben és a vagyonfelosztási javaslatban. »

Megválaszolva

0 komment

Haszonélvezeti jogról való lemondás

Illeték

2 örökös 2022-ben megörökölt törvényes öröklés rendje szerint egy olyan lakás megjelölésű ingatlant, amelyet holtig tartó haszonélvezeti jog terhel. »

Megválaszolva

0 komment

Elhalálozással kapcsolatos kérdés!

Társasági jog

Tisztelt Szakértő! Bt. beltagja 2022.december 9-én elhunyt. A kültag a felesége. »

Megválaszolva

0 komment

Jogviszony kényszertörlés esetén

Társasági jog

Tisztelt Szakértő! Adott egy kft., amelynek kényszertörlése elindult. Kérdésem: egy nyitott jogviszony van az ügyvezető, aki a gazdasági társaság főfoglalkozású tagja. »

Megválaszolva

0 komment

Munkavállaló halála – hagyatéki végzés

Általános

Tisztelt Szakértők! Munkavállaló halála esetén a visszatartott járandóságok kifizetésével kapcsolatban van két kérdésem. 1. »

Megválaszolva

0 komment

Víziközmű Társulat megszüntetése

Társasági jog

Tisztelt Szakértő! Adott egy 2013-ban alapított, cégbíróságon bejegyzett csatornamű víziközmű társulat. »

Megválaszolva

0 komment

Átalányadózó egyéni vállalkozó társas tagság mellett

Általános

Tisztelt Cím! Következőben kérném véleményüket. Van egy már működő főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozó. Egyéni vállalkozása mellett év közben kft. »

Megválaszolva

0 komment

Egyszerűsített végelszámolás beltag halálakor

Társasági jog

Tisztelt Szakértő! Az alábbi témában kérném segítségüket: egy bt. egyszerűsített végelszámolása 2022.10.01-jével megkezdődött. »

Megválaszolva

0 komment

Osztalékelőleg

Társasági jog

Tisztelt Szakértő! Magánszemély elajándékozta egy zrt.-ben lévő részvényeit 2023. januárban két magánszemély részére, akik közeli hozzátartozói. A magánszemély 2022. »

További hasznos adózási információk

Kérdések és válaszok

USA áfa bevallásban

Nagy Norbert

adószakértő