1994. évi XVI. törvény

a gazdasági kamarákról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
1994. évi XVI. törvény
a gazdasági kamarákról

Hivatkozó joganyagok

2000. évi LXXXIII. törvény a gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításokról

1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról

1997. évi CXXXVIII. törvény a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény módosításáról

1997. évi CXXXVII. törvény az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény módosításáról

1997. évi LV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről

1996. évi CXI. törvény az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről

1995. évi LXXXVII. törvény a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény módosításáról

1995. évi LXXXIV. törvény a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról

1994. évi LXXXIII. törvény a társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény módosításáról

80/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet az egyéni vállalkozókkal kapcsolatos nyilvántartás és iratátadás rendjéről, valamint a vállalkozói igazolvány formai követelményeiről

36/1998. (II. 27.) Korm. rendelet egyes közigazgatási feladatoknak a gazdasági kamarák részére történő átadásáról

166/1994. (XII. 9.) Korm. rendelet az egészségügyi és szociális vállalkozást folytató egyéni vállalkozók gazdasági kamarai tagsági viszonyának keletkezésével és megszűnésével összefüggő kérdésekről

22/1999. (IV. 30.) GM rendelet a gazdasági kamarák által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az egyéni vállalkozói igazolvány kiadásához kapcsolódó szolgáltatási díjról szóló 36/1998. (VI. 10.) IKIM rendelet módosításáról

13/1989. (XII. 16.) IM rendelet a cégbejegyzésről és a cégjegyzékről

38/1997. (VII. 1.) AB határozat a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában

672/B/1994. AB végzés a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló indítvány tárgyában

Bírósági jogesetek

BH 1995.7.428 Csak a törvényben meghatározott kamarák létrehozására van lehetőség, nincs akadálya azonban annak, hogy társadalmi szervezet formájában - kamarai elnevezés nélkül - egyesület alakuljon [1994. évi XVI. tv. 3. § (2) bek., 4. § (1) bek.].

BH 1995.9.533 A gazdasági társaság tagjának kizárásáról rendelkező, jogsértő társasági határozat hatályon kívül helyezése a bíróság által - ha a határozat végrehajtását a bíróság nem függesztette fel - nem ad alapot a kizárás időtartama alatt hozott társasági határozatok hatályon kívül helyezésére annak folytán, hogy a kizárt tag a határozatok meghozatalában nem vehetett részt [1988. évi VI. tv. (Gt.) 11. § (2) bek., 44. §, 45. § (1) és (2) bek., 182. § (3) bek., 1989. évi 23. tvr. 2. § (1), (3) és (5) bek., 14. § (1) be

BH 1995.11.673 A kamara nyilvántartásba vételének feltételei [1994. évi XVI. tv. (Gk.) 6. § (1) bek., 75. § (2) bek., 78. §].

BH 1997.2.92 Ha a részvényesnek anyagi jogi szabályok szerint a társasággal szemben keresettel érvényesíthető jogosultsága van, az azonos jog érvényesítése érdekében cégbírósági törvényességi felügyeleti eljárást nem kezdeményezhet [1988. évi VI. tv. (Gt.) 11. § (2)-(3) bek., 44. § (1) bek., 45. § (1) bek., 1989. évi 23. tvr. 18/A. § (2) bek., GK 69.].

BH 1998.7.354 I. A kizárólag természetes személyekből álló, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok esetében - 1994. január 10-ét követően - a cég vagyona a cégjegyzékben nyilvántartandó adat; változásbejegyzési eljárásban ennek illetékkövetkezménye [13/1989 (XII. 16.) IM r. (a továbbiakban: Cr.) 2. § (5) bek., 18/1993. (XII. 26.) IM r. 13. § (2) bek. b) pont, 1990. évi XCIII. tv. 45. § (5) bek.]. II. A bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez az ilyen társaságok esetében csatolni kell a társaság nyilatkozatát -

BH 1998.11.544 A megyei agrárkamarával közhasznú tevékenység folytatására vonatkozó hatályos szerződés nem köthető. A bejegyzési kérelemhez nem csatolt ilyen szerződés hiánya - önmagában - nem szolgálhat alapul a bejegyzési kérelem elutasítására [Ptk. 59. § (1) bek., 65. § (1) bek., 1991. évi LXXXVI. tv. 3. § 18. pont, 1994. évi XVI. tv. 3. § (1) bek., 13/1989. (XII.16.) IM r. 10. § (1) bek., 12. § (7) bek.].

BH 1999.10.470 A gazdasági kamarák köztestületek. A kamarai tagdíjakat a kamarák alapszabályai állapítják meg. A meg nem fizetett tagdíj mint köztartozás adók módjára hajtható be, ezért a tagdíj megfizetésére irányuló kereset (fizetési meghagyás) elbírálása nem tartozik bírósági hatáskörbe [1990. évi XCI. tv. 3. § (2) bek., 93. § (1) bek., 1994. évi XVI. tv. 3. § (1) bek., 16. §, 32. §, 54. § (1) és (4) bek., Ptk. 65. §, Pp. 130. § (1) bek. b) pont].

BH 1999.12.558 A gazdasági kamarák a tagdíjat adók módjára hajthatják be [Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, Ptk. 7. §, 65. §, 1994. évi XVI. tv. 54. § (4) bek., 1990. évi XCI. tv. 3. § (2) bek., 87. § (6) bek.].

AVI 1999.2.19 Az illetékhatóság - ellentétes bizonyítékok hiányában - köteles figyelembe venni a hatósági bizonyítvány tartalmát [1990. évi XCIII. tv. 23/A. § (1) bek.]

AVI 2000.11.142 Önmagában az ingatlanforgalmazásra való jogosultság még nem ad lehetőséget az illetékkedvezményre (1990. évi XCIII. tv. 23/A. §)

AVI 2001.3.37 Illetékügyben a kamara az igazolás kiadásakor a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, és a nyilvántartásban szereplő adatokról állíthat ki igazolást (1990. évi XCIII. tv. 23/A. §)

EH 1999.122 A gazdasági kamarák köztestületek. A kamarai tagdíjakat a kamarák alapszabályai állapítják meg. A meg nem fizetett tagdíj mint köztartozás adók módjára hajtható be, ezért a tagdíj megfizetésére irányuló kereset (fizetési meghagyás) elbírálása nem tartozik bírósági hatáskörbe [1990. évi XCI. tv. 3. § (2) bek., 93. § (1) bek., 1994. évi XVI. tv. 3. § (1) bek., 16. §, 32. §, 54. § (1) és (4) bek., Ptk. 65. §, Pp. 130. § (1) bek. b) pont].

BH 2009.5.142 A bíróság nem rendelkezik hatáskörrel a kötelező kamarai tagság alapján fizetendő tagdíj érvényesítése iránt indított perek elbírálására [1994. évi XVI. tv. 54. §; 1999. évi CXXI. tv. 42. §; 1990. évi XCI. tv. 3. §, 87. §].

BH+ 2009.10.455 A bíróság nem rendelkezik hatáskörrel a kötelező kamarai tagság alapján fizetendő tagdíj érvényesítése iránt indított perek elbírálására [1990. évi XCI. tv. 3. §, 87. §, 1999. évi CXXI. tv. 42. §].

BH+ 2009.11.501 A bíróság nem rendelkezik hatáskörrel a kötelező kamarai tagság alapján fizetendő tagdíj érvényesítése iránt indított perek elbírálására [1990. évi XCI. tv. 3. §, 87. §, 1999. évi CXXI. tv. 42. §].

EH 2008.1880 A bíróság nem rendelkezik hatáskörrel a kötelező kamarai tagság alapján fizetendő tagdíj érvényesítése iránt indított perek elbírálására [1994. évi XVI. tv. 54. §; 1999. évi CXXI. tv. 42. §; 1990. évi XCI. tv. 3. §, 87. §].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.