1997. évi LV. törvény

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
1997. évi LV. törvény
a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről

Hivatkozó joganyagok

9/2000. (IV. 14.) IM rendelet a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 9/1998. (V. 23.) IM rendelet módosításáról

9/1998. (V. 23.) IM rendelet a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről

2001. évi L. törvény pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

2001. évi LXXIV. törvény a pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról

2005. évi CXII. törvény a számvitelről és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvények módosításáról

502/B/1999. AB végzés alkotmányjogi panaszról, valamint jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára, illetve mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítványról

Bírósági jogesetek

BH 2003.12.520 Könyvvizsgálói kamarai tagsághoz hároméves munkaszerződés vagy tagsági viszony igazolása szükséges [1997. évi LV. tv. 5. §]

EH 2000.266 Az államigazgatási ügy intézésére feljogosított köztestület közhatalmi jogosítvány gyakorlása körében hozott határozatának bírósági felülvizsgálata a megyei bíróság hatáskörébe tartozó közigazgatási per [1957. évi IV. tv. 72. §, 1952. évi III. tv. 23. §, 324. §, 1997. évi LV. tv. 7. §, 26. §]

EH 2000.372 Az államigazgatási ügy intézésére feljogosított köztestület közhatalmi jogosítvány gyakorlása körében hozott határozatának bírósági felülvizsgálata a megyei bíróság hatáskörébe tartozó közigazgatási per [1957. évi IV. tv. 72. §, 1952. évi III. tv. 23. §, 324. §, 1997. évi LV. tv. 7. §, 26. §].

EH 2003.924 A Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagságának megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat kizárólag könyvvizsgálóval létesített munkaviszonyban vagy munkavégzéssel járó tagsági viszonyban eltöltött idővel igazolható [1997. évi LV. tv. 5. §].

MBH 2005.07.107 Tagkizárás iránti perben a bizonyítékok okszerű mérlegelésével lehet a kereset megalapozottságáról dönteni, amelyet módosítani - további okokra történő hivatkozással - már nem lehet az eljárás során. [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 3. § (1) bek., 49. § (1) bek., 50. § (2) bek.; 1952. évi III. tv. (Pp.) 164. § (1) bek.]

BH 2008.6.168 A fogyasztói szerződés keretében érvényesített igény esetén a forgalmazó köteles jegyzőkönyvet felvenni [1997. évi LV. tv. 48. §].

BH 2008.9.245 I. A részvény névértéke a részvényeseknek az alaptőkéhez nyújtott vagyoni hozzájárulásuk értékét jelzi, de nem mutatja a részvényesek vagyonába tartozó tagsági jogokat megtestesítő részvények valóságos forgalmi értékét; ezért az alaptőke leszállítása folytán bekövetkező névértékcsökkentéssel nem mérhető a részvényesek magánvagyonában bekövetkezett értékcsökkenés [1997. évi CXLIV. tv. 175-176. §, Ptk. 355. §]. II. A részvényes kereshetőségi joga kiterjed arra, hogy a saját vagyonában bekövetkezett értékcsökk

EH 2008.1791 I. A részvény névértéke a részvényeseknek az alaptőkéhez nyújtott vagyoni hozzájárulásuk értékét jelzi, de nem mutatja a részvényesek vagyonába tartozó tagsági jogokat megtestesítő részvények valóságos forgalmi értékét; ezért az alaptőke leszállítása folytán bekövetkező névértékcsökkentéssel nem mérhető a részvényesek magánvagyonában bekövetkezett értékcsökkenés [1997. évi CXLIV. tv. 175-176. §; Ptk. 355. §]. II. A részvényes kereshetőségi joga kiterjed arra, hogy a saját vagyonában bekövetkezett értékcsökk

AVI 2008.11.119 A Tao.tv. 18. § (1) bekezdése külön nevesíti a kapcsolt vállalkozások közötti kölcsönt [1996. évi LXXXI. tv. 18. § (1) bek.]

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.