9/2006. Számviteli kérdés

76/2010/Áhsz. 22. § (9) bek./ISZ

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 81. §-ának (4) bekezdése alapján a költségvetési szerv által igazgatási szolgáltatási díj jogcímen beszedett, de a központi költségvetést, elkülönített állami pénzalapot, vagy más költségvetési szervet illető közhatalmi bevételt a beszedő költségvetési szerv átfutó bevételként, a kedvezményezett költségvetési szerv a bevétel jellegének megfelelő (igazgatási szolgáltatási díj) jogcímen számolja...

9/2006. Számviteli kérdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) előírja, hogy az ügyfelek helyett a hatóság szerezze be azokat a nyilvántartási adatokat, amelyek az eljárás lefolytatásához szükségesek. Az adatok szolgáltatásáért, illetve egyes szakhatósági tevékenységek nyújtásáért több esetben igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az ügyfél az eljáró hatósággal áll kapcsolatban és az igazgatási szolgáltatási díjat is a hatóságnak fizeti meg. Az eljáró hatóság az ügyfél által befizetett igazgatási szolgáltatási díjból a nyilvántartást vezető, illetve szakhatóságnak az őket megillető igazgatási szolgáltatási díjnak megfelelő összeget továbbutalja. Kérdésünk az, hogy az eljáró hatósághoz az ügyfél által befizetett igazgatási szolgáltatási díjat elkülönített számlán kell-e kezelni - tekintettel arra, hogy annak egy részét az eljáró hatóság továbbutalja -, illetve milyen jogcímen kell elszámolni az eljáró hatóságnál a hozzá befizetett, de továbbutalt igazgatási szolgáltatási díjat?
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 81. §-ának (4) bekezdése alapján a költségvetési szerv által igazgatási szolgáltatási díj jogcímen beszedett, de a központi költségvetést, elkülönített állami pénzalapot, vagy más költségvetési szervet illető közhatalmi bevételt a beszedő költségvetési szerv átfutó bevételként, a kedvezményezett költségvetési szerv a bevétel jellegének megfelelő (igazgatási szolgáltatási díj) jogcímen számolja el.
Az Ámr. rendelkezésével összhangban az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 9. számú melléklet 4. pont h) alpontja szerint a hatósági jogkörhöz kötődő átfutó bevételek között kell elszámolni az államháztartás szervezete által beszedett, de a központi költségvetést vagy más államháztartási szervezetet megillető bevételeket (általában megosztott igazgatási szolgáltatási díj, felügyeleti díj, bírság esetében), azok továbbutalásáig. A hatósági jogkörhöz kötődő és más államháztartási szervezetet megillető igazgatási szolgáltatási díjak elkülönített elszámolására a 4828 Hatósági jogkörhöz kötődő átfutó bevételek elnevezésű főkönyvi számla szolgál.
Könyvelési tételek:
Az ügyfél által befizetett igazgatási szolgáltatási díjból az eljáró hatóságot megillető összeg elszámolása:
T 321. (3311.) Költségvetési elszámolási számla (Előirányzat-felhasználási keretszámla)
K 91121. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel előirányzatának teljesítése
Az ügyfél által befizetett igazgatási szolgáltatási díjból a más államháztartási szervezetet megillető összeg elszámolása átfutó bevételként:
T 321. (3311.) Költségvetési elszámolási számla (Előirányzat-felhasználási keretszámla)
K 482822. Tárgyévi hatósági jogkörhöz kötődő átfutó bevételek forgalma
Az eljáró hatóság által a más államháztartási szervezetet megillető összeg továbbutalása:
T 482822. Tárgyévi hatósági jogkörhöz kötődő átfutó bevételek forgalma
K 321 (3311) Költségvetési elszámolási számla (Előirányzat-felhasználási keretszámla)
Az ismertetett módosított jogszabályi rendelkezések alapján tehát az eljáró hatósághoz befizetett, de más államháztartási szervezetnek továbbutalásra kerülő igazgatási szolgáltatási díjak elkülönített pénzforgalmi számlán történő kezelése nem szükséges.
[292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 81. § (4) bek., 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 22. § (9) bek., 9. számú melléklet 4. h) pont]
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.