30/2004. Számviteli kérdés

9/2010/Áhsz. 13/A. §/ISZ

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 13/A. §-a alapján az az államháztartási szervezet, amely nem szűnik meg, de év közben az irányító szerve megváltozik, az éves elemi költségvetési beszámolónak megfelelő adattartalommal, az átadó irányító szerv által meghatározott fordulónappal (az átszervezés napjával), leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámolót köte...

30/2004. Számviteli kérdés
Egy önkormányzat irányítása alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv évközi átszervezés, feladatátadás miatt 2010. július 1-jei dátummal - változatlan gazdálkodási jogkörrel - egy másik önkormányzat irányítása alá került. Az átadó vagy az átvevő önkormányzat elemi költségvetési beszámolójában kell szerepeltetni az átadott, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv tárgyévi, átszervezés előtti időszakra vonatkozó vagyon-, előirányzat- és előirányzat-teljesítési adatait?
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 13/A. §-a alapján az az államháztartási szervezet, amely nem szűnik meg, de év közben az irányító szerve megváltozik, az éves elemi költségvetési beszámolónak megfelelő adattartalommal, az átadó irányító szerv által meghatározott fordulónappal (az átszervezés napjával), leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámolót köteles készíteni 60 napon belül. Ez a beszámoló lesz az alapja a két irányító szerv közötti elszámoltatásnak, amelyet mind az átadó, mind az átvevő irányító szerv köteles megőrizni, az átadás egyéb dokumentumaival együtt.
Mivel a kérdésben szereplő, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv irányító szerve 2010-ben év közben változik meg, így még az átadó önkormányzat nyitómérlegében kell szerepeltetni az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vagyonadatait, és szintén az átadó könyveiben szerepelnek az átadás napjáig terjedő időszakra vonatkozó előirányzat- és teljesítési adatok is. Az átszervezés napján - az átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján - a vagyon- és az (átszervezés napját követő időszakhoz kapcsolódó) előirányzat-adatokat az átadó a könyveiből kivezeti, az átvevő pedig a könyveibe felveszi. Mivel az átszervezés előtti időszak előirányzat- és teljesítési adatai az átadó számviteli nyilvántartásaiban szerepelnek, azokról a féléves/éves elemi költségvetési beszámolás keretében ő köteles számot adni.
Az átvevő a könyveiben az átvett - önállóan működő és gazdálkodó - költségvetési szerv vagyon-, előirányzat- és teljesítési adatait csak az átadás-átvétel napjától kezdődően szerepeltetheti, így a tárgyév január 1-jei nyitómérlegében az átvett vagyonnal kapcsolatosan adatokat nem mutathat ki. A tárgyévről készített éves elemi költségvetési beszámolójában azonban már az átvevő önkormányzat köteles bemutatni a fordulónapon (az átszervezés napjával) átvett vagyont, az előirányzatokat, az ezekkel kapcsolatban a fordulónap (az átszervezés napja) után bekövetkezett változásokat, előirányzat-teljesítéseket.
Amennyiben egy önkormányzati önállóan működő költségvetési szerv kerül átadásra év közben két önkormányzat között, akkor mivel elkülönített, önálló elemi költségvetési és beszámolási kötelezettsége nem keletkezik az Áhsz. 7. §-ának (3) bekezdése és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 51. §-ának (3) bekezdése alapján, a gazdasági feladatait ellátó, átadó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (mely nem kerül át más önkormányzathoz) kivezeti könyveiből - könyvei folyamatos vezetése mellett - az átadásra kerülő vagyontárgyakat. Az átvevő önkormányzatnál pedig az átszervezés fordulónapjával a gazdasági feladatait a továbbiakban ellátó, átvevő önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv veszi fel nyilvántartásába az átadási-átvételi jegyzőkönyv alapján az önállóan működő költségvetési szerv vagyontárgyait. Az átadásra kerülő önállóan működő költségvetési szerv első félévi előirányzat, illetve teljesítési adatai a gazdasági feladatait az első félévben ellátó átadó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv könyveiben maradnak és számol be róla félévkor és év végén. Míg az átszervezés fordulónapját követően a második félévi előirányzat és azok teljesítési adatai az átvevő önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv könyvei tartalmazzák és számol be róla év végén.
[249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § (12) bek., 13/A. §, 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 51. § (3) bek.]
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.