2001. évi L. törvény

pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

E törvény - a 77-80. §-ban, valamint a 85-90. §-ban foglalt eltéréssel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.


Az e törvény 21-22. §-ával megállapított - a Htv.-t módosító - rendelkezések 2003. január 1. napján lépnek hatályba azzal, hogy az önkormányzat 2003. március 31-ig jogosult határozott időtartamú adókedvezményeket, adómentességeket biztosító rendelkezéseket hozni.
Az önkormányzat 2002. december 31. napjáig köteles hatályon kívül helyezni a Htv. e törvény 21. §-ával megál...

2001. évi L. törvény
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Hivatkozó joganyagok

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről

42/2002. (VII. 9.) ME határozat az Államháztartási Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

2002. évi LXVI. törvény Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Bűnügyi Igazgatóságának megszűnéséről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

68/2003. (V. 15.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról

26/2001. (X. 3.) ME határozat az Államháztartási Hivatal elnökének kinevezéséről

29/2001. (XI. 15.) ME határozat az Államháztartási Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

13/2002. (III. 21.) ME határozat az Államháztartási Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

APEH közlemény (AEÉ. 5/2004.) a 2002. december 31-éig megkezdett, legalább 3 és 10 milliárd forint értékű termékelőállítást szolgáló beruházások utáni, valamint a Kormány egyedi engedélye alapján igénybe vett adókedvezménnyel összefüggő bejelentési kötelezettségről

2005. évi CXIII. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény módosításáról

18/2002. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2002/3-4.) A reprezentáció és az üzleti ajándék, a hivatali, üzleti utazás, az oktatási szolgáltatások, rendezvények és egyes természetbeni juttatások adózási kérdéseiről. [Szja. tv. 69. §]

Bírósági jogesetek

BH 2007.11.374 A lakáselőtakarékossági szerződés alapján folyósított állami támogatás visszakövetelésével kapcsolatos igény érvényesítésére bírósági út igénybevételével van lehetőség, mert nincs olyan törvény, amely ezt kizárná [Ptk. 7. §; 1996. évi XCIII. tv. 24. §; 2003. évi XCII. tv. 4. §].

BH 2007.12.427 Az összehangolt magatartással - nyilvános vételi ajánlat mellőzésével - szerzett tiltott befolyás törvényes szankciója a részvények elidegenítési kötelezettsége, a tagsági jogok gyakorlásának tilalma és a magas összegű bírság [2001. évi CXX. tv. 65. §, 67. §, 77. §].

EH 2007.1672 Az összehangolt magatartással - nyilvános vételi ajánlat mellőzésével - szerzett tiltott befolyás törvényes szankciója a részvények elidegenítési kötelezettsége, a tagsági jogok gyakorlásának tilalma és a magas összegű bírság [2001. évi CXX. tv. 65. §, 67. §, 77. §].

BH+ 2008.6.268 I. Jogszabály eltérő értelmezése csak akkor alapozza meg az államigazgatási szerv dolgozójának felróható magatartását, ha nyilvánvaló, kirívó jogértelmezési hibát követ el [Ptk. 349. § (1) és (3) bek.]. II. A 2001. október 1. napját megelőzően esedékes családi pótlék megállapításával és kifizetésével kapcsolatos kárigények rendezése tárgyában az Államháztartási Hivatal (jelenleg Magyar Államkincstár) nem tekinthető a megyei egészségbiztosítási pénztárak jogutódának. A korábbi kártérítési igények a megyei eg

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.