2004. évi CI. törvény

az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Ez a törvény - a 300-326. §-ban foglaltak figyelembevételével - 2005. január 1-jén lép hatályba.
E törvénynek az Szja tv.-t módosító rendelkezéseit - a (2)-(18) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a 2005. január 1-től megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.
E törvény 4. számú mellékletének 2., 4. és 5. pontjában foglalt rendelkezései a 2004. december 31-ét követően beszerzett kortárs képzőművészeti alkotások esetén alkalmazhatóak.


Az e § (4) b...

2004. évi CI. törvény
az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

Hivatkozó joganyagok

2005. évi XXVI. törvény az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról

PM tájékoztató (AEÉ. 1/2005.) az eljárási illeték megfizetésének módjáról és a megfizetés ellenőrzéséről az adóhatóságoknál, vámhatóságoknál

APEH tájékoztató (AEÉ. 14/2004.) a megrendelő székhelye, illetve nyilvántartásba vételi helye alapján adózó szolgáltatások 2005. évi áfa törvény szerinti teljesítési helyéről

APEH tájékoztató (AEÉ. 14/2004.) az Eva törvénynek a kártérítéssel kapcsolatos 2004. évre visszamenőleges hatályú rendelkezéséről

1/2005. (UK. 2.) főov. körlevél az adóellenőrzés során a vállalkozási tevékenységgel összefüggésbe hozható helyszín, helyiség és gépjármű átvizsgálásáról, valamint a helyszínen talált gépjármű rakományának ellenőrzéséről rendelkező adóhatósági határozat ügyészi jóváhagyásáról

APEH tájékoztató (AEÉ. 9/2005.) a gyakorított áfa bevallás 2005. július 1-jétől érvényes szabályairól

2005. évi CXIX. törvény az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

1129/B/2004. AB határozat jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványról

719/B/2004. AB végzés a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 24. § (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárás megszüntetéséről

141/B/2004. AB végzés a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 63/A. § (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában az eljárás megszüntetéséről

836/B/2002. AB határozat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 59. §-a és 61. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

171/B/2004. AB végzés a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 58. § (8) bekezdésének, valamint 63/A. § (1) és (2) bekezdései alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárás megszüntetéséről

8/B/2000. AB határozat A helyi adózással kapcsolatos egyes jogszabályok alkotmányellenességének vizsgálatáról

Bírósági jogesetek

EH 2012.12.K27 A rendszeres és üzletszerű ingatlanértékesítésből származó jövedelem nem külön adózó, hanem önálló tevékenységből származó, áfával terhelt jövedelemként adózik [1995. évi CXVII. tv. 1. §, 2. §, 16. §, 61. §, 63/A. § 1992. évi LXXIV. tv. 4. §, 5. §, 2007. évi CXXVII. tv. 6. §, 2003. évi XCI. tv. 30. §, 2004. évi CI. tv. 300. §].

EH 2007.1656 A bevétel (a jövedelem) megszerzésének időpontja 2005. január 1-jétől az értékpapír tulajdonjoga megszerzésének napja [1995. évi CXVII. törvény 4. §, 10. § és 67. §].

AVI 2009.6.61 Csak a 2005. január 1-je után megszerzett jövedelem esetén alkalmazható az a szabály, amely szerint a dolog, értékpapír, váltó, csekk és más okirat esetén a bevétel megszerzésének időpontja a tulajdon megszerzésének napja [1995. évi CXVII. tv. 10. § (2) bek.]

AVI 2009.12.132 A magyar bíróság az Európai Bíróság ítéletét vámperben is figyelembe veszi [2003. évi CX. tv. 8. § (1) bek.]

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.