Dr. Szili Katalin s. k. ," />

2005. évi LXIX. törvény

a cégben fennálló vagyoni hányadát rosszhiszeműen átruházó személy felelősségének megállapítása érdekében a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. A törlési eljárás lefolytatására vonatkozó rendelkezéseit a törvény hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. A cégben fennálló vagyoni hányad átruházásával összefüggő rendelkezések akkor alkalmazhatóak, ha az átruházásra a törvény hatálybalépését követően kerül sor.
Ahol jogszabály "hivatalbóli törlési eljárást" említ, ott azon "törlési eljárást" kell érteni.

Dr. Szili Katalin s. k. ,

2005. évi LXIX. törvény
a cégben fennálló vagyoni hányadát rosszhiszeműen átruházó személy felelősségének megállapítása érdekében a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról

Hivatkozó joganyagok

721/B/2005. AB határozat A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 63/A. §-a alkotmányellenességének vizsgálatáról

782/D/2006. AB határozat A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 63/A. §-a, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény egyes rendelkezései alkotmányjogi panasz keretében történő vizsgálatáról

Bírósági jogesetek

ÍH 2006.82 VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS ELRENDELÉSÉNEK FELTÉTELEI

EH 2010.2148 Az üzletrészét átruházó tagnak a korlátolt felelősségű társaság tartozásáért való korlátlan felelőssége megállapításának feltétele, ha a cég - az átruházást követően - megszüntetési eljárás keretében a cégjegyzékből törlésre került [2006. évi V. tv. 93. § (2) bek.].

BH 2011.1.19 Az üzletrészét átruházó tagnak a korlátolt felelősségű társaság tartozásáért való korlátlan felelőssége megállapításának feltétele, ha a cég - az átruházást követően - megszüntetési eljárás keretében a cégjegyzékből törlésre került [2006. évi V. tv. 93. § (2) bek.].

ÍH 2012.138 CSTV. 63/A. § SZERINTI FELELŐSSÉG - VOLT TAG FELELŐSSÉGÉNEK FELTÉTELEI - FELSZÁMOLÁS ALATT NEM ÁLLÓ TÁRSASÁG ESETÉBEN KÖVETELÉSEK KIELÉGÍTÉSÉNEK NINCS KÖTÖTT SORRENDJE - A Cstv. 63/A. § beiktatásával a jogalkotó nem kívánta a társaságtól megvált tag felelősségét a bent maradókénál szigorúbbá tenni, vagy olyan tagokra kiterjeszteni, akik a társaságban maradásuk esetén sem lennének felelősségre vonhatóak. A többségi részesedéssel sem rendelkezett volt tag helytállási kötelezettsége a fentiek szerint nem állap

ÍH 2013.38 VOLT TAGOK HELYTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGE TÁRSASÁGI TARTOZÁSÉRT - FIZETÉSKÉPTELEN TÁRSASÁGBAN LÉVŐ ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSA - FIZETÉSKÉPTELENNEK NEM NYILVÁNÍTOTT TÁRSASÁG TARTOZÁSAINAK TELJESÍTÉSE I. A Cstv. 63/A. § csődtörvénybe iktatásának célja az volt, hogy az aktuális tagok mellett az adós olyan volt tagjainak a felelősségét is megteremtse, akik a társaságban fennálló részesedésüktől a tagi felelősségrevonás elkerülése érdekében váltak meg. Nincs megfelelő jogi indoka annak, hogy a jogalkotó a cégtől megvált t

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.