APEH tájékoztató

az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény változásairól

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 2000. január 1. napjától hatályos rendelkezései sze­rint a tételes egészségügyi hozzájárulás összege a kifizetővel fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt havi 3.900 forint (naptári naponként 130 forint).
A gyermekgondozási díj bevezetésére tekintettel 2000. január 1-jétől az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény ren­delkezései mind a tételes, mind a százalékos mértékű egészség­ügyi hozzájárulás fizetésének szabály...

APEH tájékoztató
az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény változásairól
Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 2000. január 1. napjától hatályos rendelkezései sze­rint a tételes egészségügyi hozzájárulás összege a kifizetővel fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt havi 3.900 forint (naptári naponként 130 forint).
A gyermekgondozási díj bevezetésére tekintettel 2000. január 1-jétől az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény ren­delkezései mind a tételes, mind a százalékos mértékű egészség­ügyi hozzájárulás fizetésének szabályai is módosultak.
A tételes egészségügyi hozzájárulást - egyebek mellett ­nem kell megfizetni a táppénz, a baleseti táppénz, a terhessé­gi- gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj folyósításá­nak időtartamára. A törvényben nevesített jövedelmeken túl a táppénz, baleseti táppénz, terhességi- gyermekágyi segély, gyermeknevelési támogatás jogcímeken keletkező jövedel­mek mellett a gyermekgondozási díj után sem kell megfizet­ni a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást.
A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény taxatív felsorolást ad a külön adózó jövedelmek közül azokra, melyek után a százalékos mértékű egészségügyi hozzá­javulást meg kell fizetni. Ilyen pl. a kamatkedvezményből szár­mazó jövedelem, mely után a fizetendő százalékos egészség­ügyi hozzájárulást évente, az adóévet követőjanuár 12-éig kell megfizetni. A törvény új rendelkezése alapján, ha a kamatked­vezmény év közben megszűnik, az egészségügyi hozzájárulást a megszűnés napját követő hónap 12-éig kell megfizetni.
Az 1999. évi XCIX. törvény módosítja a személyi jövede­lemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt, és annak 71. §-át hatályon kívül helyezi. A kifizető által az üzemanyagszámla (számlák) alapján elszámolt összegnek az a része amely meg­haladja az üzemanyag-fogyasztási norma, a gépjármű által futott kilométer és az üzemanyagár figyelembevételével szá­mított költséget, a törvény 1999. december 31-ig hatályos rendelkezései szerint természetbeni juttatásnak minősült, mely után 44 százalék mértékű adófizetési kötelezettséget kellett teljesíteni.
Mivel a törvény módosítása következtében az említett jövedelem után az adókötelezettség 2000. január 1-jétől megszűnt, így azzal összefüggésben a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésének kérdése fel sem merülhet.
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.