További témák
Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Pénzről van szó: haladék a sporttámogatóknak

 • adozona.hu

A korábbinál hosszabb idő áll a sporttámogatók rendelkezésre e tevékenységük bejelentéséről, ráadásul a mulasztás nem jogvesztő. Az alábbiakban a NAV tájékoztatóját közöljük.

A 2015. évi CXCI. törvény és a 2015. évi CCXII. törvény egyes rendelkezései módosították a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvénynek [Tao. tv.] a látvány-csapatsport támogatásának adókedvezményére vonatkozó szabályait. A módosítások érintik az „alaptámogatás” és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás bejelentésére nyitva álló határidőt, illetve az adókedvezmény érvényesítésre vonatkozó jogosultságot is.

I.

Változott a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggésben a bejelentési kötelezettségre nyitva álló határidő [Tao. tv. 22/C § (3d) bekezdés] mind az „alaptámogatás”, mind pedig a kiegészítő sportfejlesztési támogatás vonatkozásában. Az új szabályok szerint az adózó a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésének tényét – annak pénzügyi teljesítésétől számított 30 napon belül – köteles az állami adóhatóság részére bejelenteni. E változás következtében a korábbi 8 napos bejelentési határidő meghosszabbodott, továbbá a bejelentési határidő elmulasztása nem tekinthető jogvesztőnek. Ez utóbbi módosítás azt eredményezi, hogy a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet lehet előterjeszteni. Az igazolási kérelem előterjesztése vonatkozásában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 66-67. §-ában foglaltak irányadók. E rendelkezések értelmében a határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is (jelen esetben a SPORTBEJ nyomtatvány benyújtását). Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő 8 napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 6 hónapon belül lehet előterjeszteni.

A 30 napos bejelentési határidőre vonatkozó rendelkezés hatálybalépése tekintetében úgy rendelkezik a Tao. tv. 29/A § (16) bekezdése, hogy az új szabályt első alkalommal a 2015-2016-os támogatási időszakra 2016. január 1-jét követően benyújtott új sportfejlesztési programok támogatásával (juttatásával) összefüggésben kell alkalmazni. Ebből adódóan nem alkalmazható a 30 napos meghosszabbított bejelentési határidő

 • a 2015-2016-os támogatási időszakra 2016. január 1-jéig benyújtott sportfejlesztési programokra, továbbá
 • a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet 14. § (4), (4a) és (4b) bekezdése alapján meghosszabbított sportfejlesztési programokra sem.

Ezen körbe tartozó sportfejlesztési programok támogatása esetén az adózónak továbbra is a 8 napos, jogvesztő határidőn belül kell teljesíteni a bejelentési kötelezettséget, amely az adókedvezmény igénybevételének egyik feltétele.

II.

A Tao. tv. 29/A §-ába 2016. január 1-jei hatállyal beiktatott (17) bekezdés szerint az adózó a 2015. adóévi társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig az adóhatósághoz benyújtott kérelme alapján mentesül a Tao. tv. 22/C § (3d) bekezdése szerinti, a támogatás, kiegészítő sportfejlesztési támogatás bejelentésére nyitva álló, korábbi 8 napos határidő elmulasztásával összefüggő, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti jogkövetkezmények és a Tao. tv. 22/C § szerinti adókedvezményre vonatkozó jogosultság elvesztése alól.

Amennyiben az adózó azért esett el az adókedvezmény igénybevételétől, mert akár az „alap-” akár a kiegészítő sportfejlesztési támogatás vonatkozásában a 8 napos, jogvesztő bejelentési határidőnek 2013-ban vagy 2014-ben nem tett eleget, akkor kérelmet nyújthat be az adóhatósághoz annak érdekében, hogy az adókedvezmény érvényesítésére utólag mégis jogosulttá váljon. Az erre irányuló kérelmet – általános esetben – 2016. május 31-éig kell benyújtani az illetékes megyei adó- és vámigazgatósághoz. Az adóhatóság helyt adó határozata alapján az adózó érvényesítheti az adókedvezményt, akár a korábbi adóévek társasági adóbevallásainak önellenőrzése útján is. Amennyiben a 2013-as, 2014-es adóév a társasági adó vonatkozásában ellenőrzéssel lezárt időszaknak minősül, úgy az adókedvezmény igénybevétele céljából ismételt ellenőrzés kezdeményezhető.

III.

A Tao. tv. 22/C § (3) bekezdés a) pontját, illetve az (5) bekezdés i) pontját érintő 2015. december 17-étől hatályos módosítás értelmében bővültek az adókedvezmény igénybevételére vonatkozó feltételek, ugyanis egy támogatói szándéknyilatkozat rendelkezésre állása is szükséges az adókedvezmény érvényesítéséhez. A támogatás igénybevételére jogosult sportszervezetnek a támogatási igazolás kiállítására jogosult szerv felé előzetesen igazolnia kell, hogy részére, legalább a kiállítani kért támogatási igazolás iránti kérelemben szereplő összegű támogatást, a kérelemben megjelölt támogató szervezet (adózó) a támogatási szándéknyilatkozat alapján rendelkezésre bocsátja. A támogatási igazolás csak akkor állítható ki, ha a sportszervezet csatolja a támogatási szándéknyilatkozatot.

Az itt említett új szabályt első alkalommal annak hatályba lépését követő naptól (azaz 2015. december 18-ától) benyújtott támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelmek esetén kell alkalmazni [Tao. tv. 29/Q § (7) bekezdés].

E módosítás elfogadásával a Tao. tv. 22/C § (2) bekezdése szerinti adókedvezmény az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén vehető igénybe:

 • a támogatási szándéknyilatkozat az adózó rendelkezésére áll;
 • az adózó a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelemnek a támogatás igénybevételére jogosult szervezet általi benyújtásakor köztartozásmentes;
 • az adózó rendelkezik az arra jogosult szerv által kiállított támogatási igazolással;
 • az adózó a támogatási igazolásban szereplő összegű „alaptámogatást”, illetve a kiegészítő sportfejlesztési támogatást az arra jogosult(ak) számára  az adóévben átutalja;
 • az adózó az „alaptámogatás” és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásának megtörténtét az adóhatóság részére a pénzügyi teljesítéstől számított 30/8 napos határidőn belül bejelenti a SPORTBEJ jelű nyomtatványon;
 • az adózó az úgynevezett 1 százalékos befizetési kötelezettségét teljesíti.

[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2216955909/2015.]

Az előfizetéssel elérhető tartalmak között további cikkeket olvashat a témáról.

Válasszon csomagajánlataink közül:

Ha előfizetőnk, lépjen be!

Ha most fizet elő a szolgáltatáscsomagra, akkor ajándéksorsoláson is részt vesz, ahol a nyaralás kellékeit is megnyerheti: az előfizetők és hosszabbítók között kisorsolunk 10 db kozmetikai ajándékcsomagot, 10 db vidám nyári hűtőtáskát és 10 db 5000 Ft-os JYSK vásárlási utalványt. Az akció feltételei a 2018. június 1-től 2018. július 17-ig megrendelt, és 2018. július 26-ig befizetett előfizetésekre vonatkoznak.
Részletek »

* A termékek külön megvásárlása esetén fizetendő ár.
** Az Adózóna.hu előfizetése után három személynek jár 2-2 kreditpont, amelyet elszámolhat a szakképzésébe. A kreditpontok kedvezettjeinek nevét és regisztrációs számát a rendeléskor megadott adatokkal a befizetés után kiküldött számlán tüntetjük fel.


Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Számlareklamáció

Verbai Tamás

jogász

Különbözet szerinti adózás

Nagy Norbert

adószakértő

Készpénzfelvétel

Kocsis Zoltán

közgazdász

2018 június
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
hirdetés
FONTOS JOGSZABÁLYOK
 1. KATA és KIVA 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
 2. Art. 2003. évi . XCII. törvény
 3. Áfa 2007. évi CXXVII. törvény
 4. Áht. 1992. évi XXXVIII. törvény
 5. EHO tv. 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
 6. Ekho tv. 2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról
 7. EVA tv. 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról
 8. Helyi adó tv. 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 9. Itv. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 10. Jöt. 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
 11. Rega. tv. 2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról
 12. Szakhoz. tv. 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
 13. Számv. tv. 2000. évi C. törvény a számvitelről
 14. Szja 1995. évi CXVII. törvény
 15. Szlarend 24/1995 PM rendelet
 16. Tao tv. 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
 17. Tbj. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
 18. Tbj. vhr. 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról
 19. Tny. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
 20. Tny. vhr. 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X