hirdetés
További témák

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

1997. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

2007. évi CXXVII. törvény

az általános forgalmi adóról

2003. évi XCII. törvény

az adózás rendjéről

1997. évi LXXX. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

2000. évi C. törvény

a számvitelről

2012. évi CXLVII. törvény

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

1990. évi C. törvény

a helyi adókról

Nyernek-e az emberek az áfacsökkentésen?

ÁFA

Ha a Parlament is áldását adja, a költségvetési bizottság javaslata nyomán az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt érintő jövő évi módosítások köre két további újdonsággal gyarapodik. A következőkben ezeket vesszük röviden górcső alá.

Vásároljon félsertést frissen vagy fagyasztva - kinek jó az áfacsökkentés?

ÁFA

Ha a Parlament is áldását adja, a költségvetési bizottság javaslata nyomán az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt érintő jövő évi módosítások köre két további újdonsággal gyarapodik. A következőkben ezeket vesszük röviden górcső alá.

Amit az ingó-értékesítőnek az áfáról tudnia kell

ÁFA Kommentár

Ki az áfaalany, mi minősül gazdasági tevékenységnek az ingó-értékesítés kapcsán? Mit mond erről az áfa törvény? Összefoglaltuk.

A jogdíjakra is lecsap az állam

Kommentár

A jövőben a magáncélú másolás után járó jogdíjak 25 százalékát a Nemzeti Kulturális Alaphoz kell átutalni – döntött tegnap az Országgyűlés, amikor elfogadott az utolsó előtti pillanatban, zárószavazás előtt benyújtott indítványt a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények módosítására vonatkozóan. Utánajártunk, miről is van szó a módosítás nyomán.

Lehet-e nonprofitból jövedelemszerző cég?

Társasági jog

Átalakulhat-e a nonprofit társaság jövedelemszerző céggé? Az Adózóna szakértője a gazdasági társaságokról szóló törvény előírásait elemzi.

Áfa-korrekció önellenőrzés nélkül

ÁFA

Lehetséges-e áfa-korrekció önellenőrzés nélkül amiatt, mert a számla kibocsátója korábban helytelenül egyenes adózóként áfát számított fel és hárított át?

Szolgálati idő: miért jó a kiszámítási kérelem?

TB / Járulékok / Nyugdíj

A jelenleg hatályos rendelkezések (a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény /továbbiakban: Tny./ 68. §) értelmében a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságtól kérhető a szolgálati idő, továbbá a nők esetében a korhatártól független, kedvezményes öregségi nyugdíjhoz szükséges úgynevezett jogosultsági idő megállapítása.

Hová tegyük megtakarításainkat?

Szja / Ekho / Különadó

Augusztusban tovább folytatódott a betéti pénzek befektetési alapokba való áramlása – egyébként már júliusban is 193 milliárd forintot vett ki a lakosság a betétekből. Ez több tényezővel magyarázható, de ebben szerepet játszanak a változó adószabályok és a csökkenő hozamok, illetve növekvő banki költségek is. Cikkünkben annak járunk utána, hogy az adóváltozások mire ösztönzik a lakosságot, s racionális-e a megtakarítók magatartása.

Az e-útdíj számlázása

ÁFA

Némelyik fuvarozó külön soron tünteti fel az áthárított e-útdíjat, esetleg külön számlát állít ki róla. Összefoglaltuk az áfa törvény szerinti helyes eljárást.

Sokba kerülhet, ha nem figyelünk az adófolyószámlára

Adózás rendje Kommentár

Sokak postaládájában találják a levelet, amit nehezen tudnak értelmezni: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) értesítője, vagy éppen az önkormányzati adóhivatal levele az adófolyószámla kivonatokkal. Érdemes ezeket áttanulmányozni, hogy elkerülhessük az olyan buktatókat, ami néhányunknak sok bosszúságot okozhat. Példaként leírunk egy esetet, amelyben az adózó később arról értesült, hogy az adókövetelése elévült. A NAV július 23-án megkezdte a 2012. évre vonatkozó kivonatok és késedelmi pótlék-értesítők kiküldését, de ezt sem kap mindenki, azonban ilyenkor is érdemes utánanézni, hogy mi az egyenlegünk, mind a központi, mind a helyi adóhatóságokkal.

34/2009. Számviteli kérdés

552/2010/Szt. 84. § (3) bek./ISZ

A számvitelben egyrészt a befektetési jegyeken elért, realizált hozamot (nyereséget, illetve veszteséget) kell az eredményben szerepeltetni, másrészt a befektetési jegyek, mint befektetett pénzügyi, illetve forgóeszközök piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözetet is vizsgálni kell az üzleti év végén. Azaz a számviteli törvény idevonatkozó előírásai szerint:
- olyan alapoknál, ahol rendszeres hozamkifizetésre kerül sor, a befektetési jegyek nettó eszközértéke és névértéke közö...

32/2009. Számviteli kérdés

644/2010/Szt. 153. § (1) bek./ISZ

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. §-ának (1) bekezdése, 154. §-ának (1) bekezdése a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló (a továbbiakban: számviteli beszámoló) mellett letétbe helyezésre, illetve közzétételre kerülő dokumentumként nevesíti az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó határozatot is. Nyilvánvaló, hogy ez a határozat csak akkor lesz érvényes, ha azt a társaság legfőbb szerve, a közgyűlés, a taggyűlés - ilyen ...

27/2009. Számviteli kérdés

390/2010/Szt. 60. § (1) bek./ISZ

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 60. §-ának (1) bekezdése szerint a devizaszámlára kerülő devizát (ugyanígy a külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközt) a bekerülés napjára vonatkozó - a (4)-(6) bekezdés szerinti - devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni.
Amikor a devizaszámlán lévő devizát lekötik, akkor a devizaszámla devizamennyiségében nem következik be változás (a devizaszámlán csak technikailag megjelölésre, elkülöní...

26/2009. Számviteli kérdés

541/2010/Szt. 81. § (2) bek./ISZ

A cégautóadó 2009. február 1-jétől megváltozott szabályozása - az adó szabályozása átkerült a személyijövedelemadó-törvényből a gépjárműadóról szóló törvénybe - alapján a cégautóadó a vagyoni típusú adó jellegzetességeit ölti magára. A számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó tulajdonában álló, illetve általa pénzügyi lízingbe vett személygépkocsi (ide nem értve a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsit) gépjárműadóról szóló törvény szerint megállapított adóját e...

25/2009. Számviteli kérdés

679/2010/Szt. 165. § (1) bek./ISZ

A belföldi társaság külföldön nyitott képviseleti irodája a magyar társaság része. Ebből következően a képviseleti iroda saját nevében szerződéseket nem köthet.
Így a képviseleti iroda működésével kapcsolatos szerződéseket a képviseleti irodának (ha erre megfelelő jogosultságot kapott) a magyar társaság nevében kell megkötnie, ebből következően a képviselet fenntartásával kapcsolatosan felmerülő számlázott költségeknek is a szerződő, azaz a magyar társaság nevére kell szólnia (például bérlet...

24/2009. Számviteli kérdés

107/2010/Szt. 20. § (3) bek./ISZ

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 20. §-ának (4) bekezdése rendelkezik a devizában történő beszámolókészítés lehetőségéről. A hivatkozott rendelkezés 2009. január 1-jétől hatályos előírása szerint a létesítő okiratban rögzített konvertibilis devizában készítheti el éves beszámolóját az a vállalkozó, amelynél a tevékenység elsődleges gazdasági környezetének pénzneme (a funkcionális pénznem) a forinttól eltérő konvertibilis deviza, feltéve, hogy bevé...

23/2009. Számviteli kérdés

485/2010/Szt. 77. § (3) bek./ISZ

A kérdésben leírt adásvétel valójában részletfizetéssel, halasztott fizetéssel történő értékesítés, amely esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 72. §-ának (3) bekezdése szerint az eladott termék eladási árát a termék átadásakor kell elszámolni, függetlenül a részletek megfizetésétől, a tulajdonjog megszerzésétől, illetve annak időpontjától. Bár a hivatkozott törvényi előírás termékeladás részletfizetéséről szól, amikor az eladási árat árbevételként kell elszámolni, de nyilvánvaló...

22/2009. Számviteli kérdés

693/2010/Szt. 165. § (3) bek./ISZ

2009. január 1-jétől a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. §-a (8) bekezdésének előírásai nem változtak. Így a vállalkozás továbbra is saját gazdálkodási, vagyonvédelmi stb. körülményei alapján határozhatja meg a készpénzállomány ellenőrzésénél követendő eljárását, az ellenőrzés gyakoriságát.
A számviteli törvény 14. §-a (9) bekezdésének előírása nem tartalmaz olyat, hogy a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számítandó átlagához a pénztárakat naponta kellene zárni.
...

21/2009. Számviteli kérdés

45/2010/Áhsz. 18. § (2)-(3) bek./ISZ

A színházi díszletek, kellékek számviteli elszámolása a vásárlás alapját képező szerződés, az annak alapján elvégzett munka, valamint a kiállított számla tartalmától függ. Amennyiben a szerződés termék előállítására vonatkozik és annak alapján kézzel fogható, birtokba vehető dolog jön létre, valamint a számla is termékértékesítésről szól, akkor a megvalósult gazdasági esemény készlet-, illetve tárgyi eszközbeszerzésnek minősül. Az eszközök bekerülési értékének meghatározásához a 2000. évi C. ...

20/2009. Számviteli kérdés

384/2010/Szt. 57. § (3) bek./ISZ

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti egyéb szervezetek (ideértve a nonprofit szervezeteket is) beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezik (kivéve a nonprofit gazdasági társaságokat, amelyek a számviteli törvény szerint vállalkozók, tehát rájuk a számviteli törvény és az általános számviteli szabályok vonatkoznak). A Korm. rendelet 6. ...

49/2011. Adózói kérdésre adott válasz (AVÉ 2011/12.)

A munkaerőt kölcsönzőre átterhelt rehabilitációs hozzájárulás a munkaerő-kölcsönzési szolgáltatás adóalapjába tartozik

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) 65. §-ában foglaltaknak megfelelően a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás adóalapja - ha az Áfa törvény másként nem rendelkezik - az a pénzben kifejezett ellenérték, amelyet a jogosult kap (vagy kapnia kell), akár a termék beszerzőjétől, szolgáltatás igénybevevőjétől, akár harmadik féltől [ideértve a támogatások bármely olyan formáját is, amely a termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának árát (d...

48/2011. Adózói kérdésre adott válasz (AVÉ 2011/12.)

A 2010/61. (AEÉ 14/2010.) számú adózási kérdés visszavonása

A 2010/61. számú, "mikortól alkalmazható a nettó adótartozás 2007. november 16-tól hatályos fogalma, van-e ezen rendelkezésnek visszaható hatálya?" című, az Adó- és Ellenőrzési Értesítő 2010/14. számában közzétett tájékoztató anyagot az állami adóhatóság visszavonja.
[NAV Jogi és Koordinációs Főosztály 5228944907]

47/2011. Adózói kérdésre adott válasz (AVÉ 2011/12.)

Vámügynöki szolgáltatás adómentessége

Az általános forgalmi adóról szól 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) kizárólag vámügynöki tevékenységre alkalmazandó előírást nem tartalmaz. A vámügynök által - az Áfa tv. II. fejezet 2. alfejezete szerint - belföldön és ellenérték fejében teljesített szolgáltatás az Áfa tv. 2. § a) pontjában foglaltak értelmében az Áfa tv. hatálya alá tartozik, azt az Áfa tv. 82. § (1) bekezdés rendelkezésének megfelelően 25%-os mértékű áfa terheli, feltéve, hogy arra az Áfa tv. adómentességre...

46/2011. Adózói kérdésre adott válasz (AVÉ 2011/11.)

Az előzetesen felszámított áfa levonása vegyes tevékenység esetén (a tételes elkülönítés és az arányosítás)

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) 123. §-a rendelkezik az előzetesen felszámított adó megosztásáról.
A hivatkozott szakasz értelmében az előzetesen felszámított adó levonható és le nem vonható részének megállapításához az adóalany köteles olyan megfelelően részletezett nyilvántartást alkalmazni, amely az adólevonási jog keletkezésétől kezdődően alkalmas annak egyértelmű, megbízható és folyamatos követésére, hogy a termék, szolgáltatás ha...

45/2011. Adózói kérdésre adott válasz (AVÉ 2011/10.)

Térítésmentesen kapott eszközök miatti adóalap-korrekció

A térítésmentesen kapott eszközök miatti korrekciós tételek alkalmazása tekintetében - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) alapján - eltérő szabályozás érvényesül 2006-ig, a 20072009. közötti időszakban, valamint 2010-től.
Helyes a társaság azon eljárása, mely szerint a 2006-ban kapott eszközök kapcsán realizált rendkívüli bevételt elhatárolta, majd az évenkénti értékcsökkenés összegével az elhatárolást feloldotta, s annak összegév...

44/2011. Adózói kérdésre adott válasz (AVÉ 2011/10.)

Részesedés-szerzés bejelentésére biztosított határidő kezdő napja, ha az átruházási szerződés aláírásának és hatályba lépésének napja eltér egymástól

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 4. § 5. pontja értelmében bejelentett részesedésnek minősül a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cégben és külföldi személyben (kivéve az ellenőrzött külföldi társaságot) szerzett legalább 30%-os mértékű részesedés, valamint minden további megszerzett részesedés, feltéve, hogy az adózó a részesedés megszerzését a szerzést követő 30 napon belül bejele...

43/2011. Adózói kérdésre adott válasz (AVÉ 2011/9.)

tájékoztató a 2010. előtt megkezdett iskolarendszerű képzések költségének adókötelezettségéről

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 2011. évben hatályos 71. § (1) bekezdés g) pontja szabályozza az iskolarendszerű képzések adókötelezettségét. A béren kívüli juttatást szabályozó rendelkezéshez nem kapcsolódik átmeneti szabály, amely a 2010. előtt megkezdett képzések adókötelezettségét határozná meg, de változatlanul hatályosak a korábbi években elfogadott módosításokhoz tartozó, a 2010. évet megelőzően elkezdett képzésekkel összefüggő átmenet...

42/2011. Adózói kérdésre adott válasz (AVÉ 2011/9.)

tájékoztató az iskolarendszerű képzéshez kapcsolódó költségek megítélésről

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 71. § (1) bekezdés g) pontja szerint béren kívüli juttatásnak minősül az iskolarendszerű képzés költségének munkáltató által történő átvállalása révén juttatott jövedelemből a minimálbér két és félszeresét meg nem haladó rész, azzal, hogy ez a rendelkezés akkor alkalmazható, ha a képzés - akkor is, ha a költséget nem a munkáltató viseli - munkáltatói elrendelés alapján a munkakör betöltéséhez szükséges, vagy eg...

41/2011. Adózói kérdésre adott válasz (AVÉ 2011/8.)

a közbeszerzési eljárás során történő' teljesítések bizonylatolásának szabályai

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 305. § (1) bekezdés c) és g) pontja a következők szerint rendelkezik.
Az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg. Az ajánlattev...

40/2011. Adózói kérdésre adott válasz (AVÉ 2011/8.)

Az ajánlati biztosíték áfa-rendszerbeli kezelése

Közbeszerzési eljárások, illetve egyéb pályázatok során a pályázati jelentkezés feltétele jellemzően egy előre meghatározott összeg megfizetése, amelynek megfizetése nélkül a pályázaton részt venni érvényesen nem lehet. A jelentkezéssel összefüggésben fizetett részvételi díjat leggyakrabban ajánlati biztosítéknak nevezik, de a gyakorlatban egyéb megnevezésekkel is találkozni, pl. bánatpénz, előleg, stb.
Az említettek szerint befizetett összeg jellemzője, hogy nyertes pályázat esetén annak ös...

hirdetés
TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!
hirdetés
FONTOS JOGSZABÁLYOK
 1. KATA és KIVA 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
 2. Art. 2003. évi . XCII. törvény
 3. Áfa 2007. évi CXXVII. törvény
 4. Áht. 1992. évi XXXVIII. törvény
 5. EHO tv. 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
 6. Ekho tv. 2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról
 7. EVA tv. 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról
 8. Helyi adó tv. 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 9. Itv. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 10. Jöt. 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
 11. Rega. tv. 2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról
 12. Szakhoz. tv. 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
 13. Számv. tv. 2000. évi C. törvény a számvitelről
 14. Szja 1995. évi CXVII. törvény
 15. Szlarend 24/1995 PM rendelet
 16. Tao tv. 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
 17. Tbj. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
 18. Tbj. vhr. 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról
 19. Tny. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
 20. Tny. vhr. 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról
KAPCSOLÓDÓ JOGANYAGOK
 1. Magyarország Alaptörvénye
 2. Alkotmány 1949. évi XX. törvény
 3. Btk. 1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
 4. Ctv. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
 5. Cstv. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
 6. Cstv. vhr. 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról
 7. Ebtv. 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
 8. Ebtv. vhr. 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
 9. Flt. 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
 10. Gt. 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
 11. Hpt. 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
 12. Ket. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 13. Kjt. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 14. Ktv. 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
 15. Mny. tv. 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról
 16. új Mt. 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről
 17. MRP tv. 1992. évi XLIV. törvény a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról
 18. Mt.1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 19. Pp 1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
 20. Ptk. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 21. Tpt. 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról
 22. Vámtv. 2003. évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X