További témák
hirdetés

Ingatlan-illeték 2015

Készítette: Adózóna

Megnevezés

 

 

A vagyon típusa

A megszerzett vagyon jogcíme

Ingatlan forgalmi értéke

Forint

Eladott lakás forgalmi értéke

Forint

Mentesség, kedvezmény

Megnevezés

 

 

Fizetendő illeték

Forint

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!

Információk

Mit számol a kalkulátor?

Az ingatlan-illeték 2015 kalkulátor az ingatlanokra (lakás, telek, termőföld, egyéb ingatlan) vonatkozó vagyonszerzési illeték összegének meghatározására szolgál egyszerűsített formában. A számított adatok tájékoztató jellegűek.


Kapcsolódó jogszabály(ok):


Részletes használati útmutató »

Fogalommagyarázó

Forgalmi érték

Az ingatlan független felek közötti piaci értéke, piaci feltételek mellett. A kalkulátor két ingatlanértéket tartalmaz. Az ingatlan forgalmi értéke mindig a megszerzett ingatlanra vonatkozik, a lakás vásárlása esetében megjelenik az eladott lakás forgalmi értéke, mely csökkenti az illeték alapját.

Egyenes ági rokon

Egyenes ági rokonok: akik közül az egyik a másiktól származik. Főszabály szerint – a Ptk. szabályainak megfelelően – a vérségi kapcsolat a meghatározó. Az örökbefogadás esetében egy jogi aktus teremti meg a rokoni kapcsolatot.

Öröklés

Hagyaték megszerzése.

Ajándékozás

Az ajándékozás a Ptk. szerint olyan jogügylet, amikor az ajándékozó dolog tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott a dolog átvételére köteles.

Termőföld

Termőföld az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban

szántó,
szőlő,
gyümölcsös,
kert,
rét,
legelő (gyep),
nádas,
erdő,
fásított terület művelési ágban vagy
halastóként
tartanak nyilván, továbbá

az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve,
és a felsorolt valamelyik célra hasznosítják, ide nem értve a földrészleten bármilyen célra létesített épületet.

Családi gazdálkodó, családi gazdaság

Családi gazdaság: a mezőgazdasági igazgatási szervnél családi gazdaságként nyilvántartásba vett mezőgazdasági üzem;
családi gazdálkodó: a családi gazdaságot vezető természetes személy.

Kedvezményezett átalakulás

Kedvezményezett átalakulás: az olyan átalakulás (ideértve az egyesülést, a szétválást is), amelyben jogelődként és jogutódként is csak társaság vesz részt, ha

a) a jogügylet révén a jogelőd tagja, részvényese az átalakulás keretében a jogutódban részesedést és legfeljebb a megszerzett részesedés együttes névértéke (névérték hiányában a jegyzett tőke arányában meghatározott értéke) 10 százalékának megfelelő pénzeszközt szerez, valamint
b) szétválás esetén a jogelőd tagjai, részvényesei - egymáshoz viszonyítva - arányos részesedést szereznek a jogutódokban,
c) az egyszemélyes társaság egyedüli tagjába, részvényesébe olvad be.

Sportcélú ingatlan

Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés szerint

sporttelep,
sportpálya,
uszoda,
stadion,
sportcsarnok,
jégpálya,
jégcsarnok,
tornaterem,
tornaszoba,
tornaudvar,
vízi-sporttelep
vagy a széljegy szerint ilyenként feltüntetésre váró ingatlan, ingatlanrész, feltéve, ha az az ingatlan-nyilvántartási eljárás, melynek megindítását a széljegy tanúsítja, bejegyzéssel zárul, ide nem értve a földrészleten létesített, de a sporttevékenység végzéséhez vagy az e célt szolgáló létesítmény fenntartásához közvetlenül nem szükséges ingatlanrészt (szálloda, irodaház, bevásárlóközpont és az építési szabályok szerint ezekhez kialakított parkolóhelyek stb.), akkor is, ha az a sportcélú ingatlannal egybeépült, vagy az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nem szerepel.

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X