További témák
hirdetés

Ingatlan-illeték 2015

Készítette: Adózóna

Megnevezés

 

 

A vagyon típusa

A megszerzett vagyon jogcíme

Ingatlan forgalmi értéke

Forint

Eladott lakás forgalmi értéke

Forint

Mentesség, kedvezmény

Megnevezés

 

 

Fizetendő illeték

Forint

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!

Információk

Mit számol a kalkulátor?

Az Ingatlan illeték 2014 kalkulátor az ingatlanokra (lakás, telek, termőföld, egyéb ingatlan) vonatkozó vagyonszerzési illeték összegének meghatározására szolgál.


Kapcsolódó jogszabály(ok):


Részletes használati útmutató »

Fogalommagyarázó

Fogalomtár

Forgalmi érték
Az ingatlan független felek közötti piaci értéke, piaci feltételek mellett. A kalkulátor két ingatlanértéket tartalmaz. Az ingatlan forgalmi értéke mindig a megszerzett ingatlanra vonatkozik, a lakás vásárlása esetében megjelenik az eladott lakás forgalmi értéke, mely csökkenti az illeték alapját.

Egyenes ági rokon
Egyenes ági rokonok: akik közül az egyik a másiktól származik. Főszabály szerint – a Ptk. szabályainak megfelelően – a vérségi kapcsolat a meghatározó. Az örökbefogadás esetében egy jogi aktus teremti meg a rokoni kapcsolatot.

Öröklés
Hagyaték megszerzése.

Ajándékozás
Az ajándékozás a Ptk. szerint olyan jogügylet, amikor az ajándékozó dolog tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott a dolog átvételére köteles.

Termőföld
Termőföld az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban

 • szántó,
 • szőlő,
 • gyümölcsös,
 • kert,
 • rét,
 • legelő (gyep),
 • nádas,
 • erdő,
 • fásított terület művelési ágban vagy
 • halastóként

tartanak nyilván, továbbá

 • az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve

és a felsorolt valamelyik célra hasznosítják, ide nem értve a földrészleten bármilyen célra létesített épületet.

Családi gazdaság, gazdálkodó
családi gazdaság: a mezőgazdasági igazgatási szervnél családi gazdaságként nyilvántartásba vett mezőgazdasági üzem;
családi gazdálkodó: a családi gazdaságot vezető természetes személy.

Kedvezményezett átalakulás
Kedvezményezett átalakulás: az olyan átalakulás (ideértve az egyesülést, a szétválást is), amelyben jogelődként és jogutódként is csak társaság vesz részt, ha
a) a jogügylet révén a jogelőd tagja, részvényese az átalakulás keretében a jogutódban részesedést és legfeljebb a megszerzett részesedés együttes névértéke (névérték hiányában a jegyzett tőke arányában meghatározott értéke) 10 százalékának megfelelő pénzeszközt szerez, valamint
b) szétválás esetén a jogelőd tagjai, részvényesei - egymáshoz viszonyítva - arányos részesedést szereznek a jogutódokban,
c) az egyszemélyes társaság egyedüli tagjába, részvényesébe olvad be. 

Sportcélú ingatlan
Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés szerint  

 • sporttelep,
 • sportpálya,
 • uszoda,
 • stadion,
 • sportcsarnok,
 • jégpálya,
 • jégcsarnok,
 • tornaterem,
 • tornaszoba,
 • tornaudvar,
 • vízi-sporttelep

 

vagy a széljegy szerint ilyenként feltüntetésre váró ingatlan, ingatlanrész, feltéve, ha az az ingatlan-nyilvántartási eljárás, melynek megindítását a széljegy tanúsítja, bejegyzéssel zárul, ide nem értve a földrészleten létesített, de a sporttevékenység végzéséhez vagy az e célt szolgáló létesítmény fenntartásához közvetlenül nem szükséges ingatlanrészt (szálloda, irodaház, bevásárlóközpont és az építési szabályok szerint ezekhez kialakított parkolóhelyek stb.), akkor is, ha az a sportcélú ingatlannal egybeépült, vagy az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nem szerepel.

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X