hirdetés
További témák
Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Akiknél bocsánatos bűn lett a mulasztás: megkaphatják az adókedvezményt

 • adozona.hu

Ha a látványcsapatsport támogatója a korábbi években elmulasztotta bejelenteni az adóhatóságnak az alaptámogatással és a kiegészítő sportfejlesztési támogatással kapcsolatos adatokat, most utólag kérelmezheti, hogy ennek ellenére adókedvezményben részesülhessen. Egy új szabályt ismertetett a NAV.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] 22/C §-a rendelkezik a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményéről. E szabályok körében került rögzítésre az adókedvezmény igénybevételének azon feltétele, hogy az adózónak mind az alaptámogatás, mind a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésének a tényét – annak pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon belül – az adóhatóság részére be kell jelenteni [Tao. tv. 22/C § (3a) bekezdés]. A bejelentés elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

A támogatás bejelentésére nyitva álló 8 napos jogvesztő határidő első alkalommal a 2013/2014-es támogatási időszakra benyújtott új sportfejlesztési programokhoz [Tao. tv. 29/U §], majd a 2014/2015-ös, továbbá a 2015/2016-os sportfejlesztési programokhoz nyújtott támogatások esetében irányadó, kivéve – utóbbiak közül – a 2016. január 1-jét követően benyújtott új sportfejlesztési programok támogatását [Tao. tv. 29/A § (16) bekezdés; felmerülése nem jellemző]. Ez azt jelenti, hogy azon támogatások esetén, amelyekkel összefüggésben az adózó a 8 napos bejelentési határidőt – akár az alap-, akár a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalását követően – elmulasztotta, a Tao. tv. 22/C § szerinti adókedvezményre nem jogosult. Ezen előírás alól mentesítő szabály került a törvénybe beiktatásra 2016. január 1-jei hatállyal.

A Tao. tv. 29/A § (17) bekezdésében foglaltak alapján ugyanis az adózó az adóhatósághoz benyújtott kérelme alapján mentesül a – jelölt időszakban irányadó – Tao. tv. 22/C § (3d) bekezdése szerinti, az alap- és/vagy a kiegészítő sportfejlesztési támogatás bejelentésére nyitva álló 8 napos határidő elmulasztásával összefüggő, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti jogkövetkezmények és a 22/C § szerinti adókedvezményre vonatkozó jogosultság elvesztése alól. Az adózó erre irányuló kérelmét a 2015. adóévi társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig, azaz általános esetben

hirdetés

2016. május 31-éig

nyújthatja be a székhelye szerint illetékes fővárosi, megyei adó- és vámigazgatóság adóügyi szakterületéhez (eljárási osztályához), amely a kérelemre határozatot hoz. A kérelem kötetlen formában terjeszthető elő, e célra formanyomtatvány nem került rendszeresítésre. Tartalmát illetően – a konkrét ügyletek beazonosítása érdekében – annak megfogalmazása szükséges, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegben, milyen igazolás alapján utalta át támogatását, s mikor teljesítette – késedelmesen – annak bejelentését. Gyorsíthatja az eljárást, ha az adózó – arra kötelező törvényi előírás hiányában is – a kérelmében foglaltakat mellékletek (támogatási igazolás, felek támogatási szerződése, átutalást igazoló bankbizonylat stb. másolata) csatolásával támasztja alá. Amennyiben az adózó bejelentését egyáltalán nem tette meg, úgy azt legkésőbb a kérelmének benyújtásával egyidejűleg célszerű pótolnia az erre szolgáló SPORTBEJ nyomtatványon. A mentesítő szabály ugyanis a bejelentés határidejének elmulasztása alól, s nem pedig magának a bejelentési kötelezettségnek a teljesítése alól ad felmentést (bejelentés hiányában nem hozható a kérelemnek helyt adó határozat).

Amennyiben tehát az adózó azért nem vált az adókedvezmény igénybevételére jogosulttá, mert – az egyéb feltételek fennállása mellett – az alap- és/vagy a kiegészítő sportfejlesztési támogatáshoz kapcsolódóan késedelmesen teljesítette bejelentési kötelezettségét, úgy a kérelmének helyt adó adóhatósági határozat alapján utóbb érvényesítheti azt. Az érvényesítés történhet a korábbi adóévek (2013., 2014.) társasági adóbevallásainak önellenőrzésével, ellenőrzéssel lezárult időszak(ok) esetén pedig – az adókedvezmény igénybevétele céljából – ismételt ellenőrzés kezdeményezhető.

Ha az adózó a bejelentési kötelezettségét a 2015-ben nyújtott támogatása kapcsán teljesítette az előírt 8 napon túl, akkor – az egyéb feltételek fennállása esetén – a kérelmének helyt adó adóhatósági határozat birtokában

 • ha az a 2015. adóévi társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidőt megelőzően rendelkezésére áll, akkor az ezt követően benyújtott 2015. adóévi bevallásában érvényesítheti adókedvezményét, illetve
 • ha az – a 2015. adóévi társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidőig benyújtott kérelem alapján – csak a 2015. adóévi bevallás benyújtását követően áll rendelkezésére, a már benyújtott bevallás önellenőrzésével szerezhet érvényt adókedvezményének.

Annak sincs akadálya – bármely említett időszakot érintő támogatás esetén –, hogy a 8 napos bejelentési határidő késedelme miatt benyújtott kérelemre kapott jóváhagyó határozat alapján az adózó az adókedvezményt – döntése szerint – ne a támogatás adóévére vonatkozó bevallásában (adott esetben annak önellenőrzése útján), hanem az azt követő – a Tao. tv. 22/C. § (2) bekezdésében meghatározott számú – adóévek valamelyikének adójából vegye igénybe (mert például adófelajánlással élt).

[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2216950739/2016.]

Az előfizetéssel elérhető tartalmak között további cikkeket olvashat a témáról.

Válasszon csomagajánlataink közül:

Ha előfizetőnk, lépjen be!

Adózóna.hu

365 napos Adózóna előfizetés

HVG Klubkártya

19 990 Ft + áfa HVG Klubkártyával 15 992 Ft + áfa

Mit tartalmaz a csomag?

Az Adózóna.hu alapcsomagjának előfizetéshez az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

 • » Hasznos, gyakorlatias cikkek adózási és azzal összefüggő területekről
 • » Kérdés-Válasz szolgáltatás és az archívum használata
 • » Napi és heti hírlevelek valamint VálaszAdó havi adózási magazin a legizgalmasabb szakmai hírekről, törvényváltozásokról
 • » Jogszabályok szakértői kommentárjai
 • » Törvényjavaslatok és azok indokolása
 • » Praktikus kalkulátorok az adózás, számvitel és TB területeiről
 • » Eseménynaptár
 • » Időgép funkcióval ellátott online jogtár (adózás, számvitel, társadalombiztosítás, társasági jog, munkajog, vámjog és devizajog területeken)
 • » Jogesetek, bírósági határozatok
 • » HVG Klubkártyával csak 15 992 Ft + áfa
Kipróbálom

14 napig ingyen

Az Adózóna.hu 14 napos ingyenes kipróbálásához az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

 • » Hasznos, gyakorlatias cikkek adózási és azzal összefüggő területekről
 • » Kérdés-Válasz szolgáltatás egyszeri igénybevétele és az archívum használata
 • » Napi és heti hírlevelek a legizgalmasabb szakmai hírekről, törvényváltozásokról
 • » Jogszabályok szakértői kommentárjai
 • » Törvényjavaslatok és azok indokolása
 • » Praktikus kalkulátorok az adózás, számvitel és TB területeiről
 • » Eseménynaptár
 • » Időgép funkcióval ellátott online jogtár (adózás, számvitel, társadalombiztosítás, társasági jog, munkajog, vámjog és devizajog területeken)
 • » Jogesetek, bírósági határozatok
A választott csomagnak megfelelő további szolgáltatásokat abban az esetben tudja igénybe venni, ha a 14 nap alatt úgy dönt, hogy megrendeli a szolgáltatásunkat.

Adózóna Max-csomag

365 napos Adózóna előfizetés

HVG Adószám 2017

2017-es HVG Adó- és Tb-különszám

HVG Klubkártya

25 990 Ft + áfaHVG Klubkártyával 20 792 Ft + áfa(29 990 Ft + áfa helyett*)

Mit tartalmaz a csomag?

Az Adózóna Max előfizetéshez az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

 • » 2017-es HVG Adó-különszám
 • » 2017-es HVG Tb-különszám
 • » Napi és heti hírlevelek valamint VálaszAdó havi adózási magazin a legizgalmasabb szakmai hírekről, törvényváltozásokról
 • » Hasznos, gyakorlatias cikkek adózási és azzal összefüggő területekről
 • » Kérdés-Válasz szolgáltatás és az archívum használata
 • » Jogszabályok szakértői kommentárjai
 • » Törvényjavaslatok és azok indokolása
 • » Praktikus kalkulátorok az adózás, számvitel és TB területeiről
 • » Eseménynaptár
 • » Időgép funkcióval ellátott online jogtár (adózás, számvitel, társadalombiztosítás, társasági jog, munkajog, vámjog és devizajog területeken)
 • » Jogesetek, bírósági határozatok
 • » HVG Klubkártyával csak 20 792 Ft + áfa
Kipróbálom

14 napig ingyen

Az Adózóna.hu 14 napos ingyenes kipróbálásához az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

 • » Hasznos, gyakorlatias cikkek adózási és azzal összefüggő területekről
 • » Kérdés-Válasz szolgáltatás egyszeri igénybevétele és az archívum használata
 • » Napi és heti hírlevelek a legizgalmasabb szakmai hírekről, törvényváltozásokról
 • » Jogszabályok szakértői kommentárjai
 • » Törvényjavaslatok és azok indokolása
 • » Praktikus kalkulátorok az adózás, számvitel és TB területeiről
 • » Eseménynaptár
 • » Időgép funkcióval ellátott online jogtár (adózás, számvitel, társadalombiztosítás, társasági jog, munkajog, vámjog és devizajog területeken)
 • » Jogesetek, bírósági határozatok
A választott csomagnak megfelelő további szolgáltatásokat abban az esetben tudja igénybe venni, ha a 14 nap alatt úgy dönt, hogy megrendeli a szolgáltatásunkat.

* A termékek külön megvásárlása esetén fizetendő ár.
** A csomag megvásárlásával most akár 23 kreditpontot is szerezhet: az Adózóna.hu előfizetése után három személynek jár 2-2 kreditpont; és ha most rendel, kreditpont gyűjtő akciónk keretében további 21 kreditpontot gyűjthet a System Media Kft. online képzésével. Részletek>>


Hozzászólások (0)

Új hozzászólásTÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!
hirdetés

Kérdések és válaszok

Tagi kölcsön a cég megöröklésekor

Sinka Júlia

adó és számviteli tanácsadó

Alapítványi bevétel

Pölöskei Pálné

adószakértő

Magánszemélyek ingatlan-bérbeadása

Lepsényi Mária

adószakértő

2016 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetés
FONTOS JOGSZABÁLYOK
 1. KATA és KIVA 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
 2. Art. 2003. évi . XCII. törvény
 3. Áfa 2007. évi CXXVII. törvény
 4. Áht. 1992. évi XXXVIII. törvény
 5. EHO tv. 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
 6. Ekho tv. 2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról
 7. EVA tv. 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról
 8. Helyi adó tv. 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 9. Itv. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 10. Jöt. 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
 11. Rega. tv. 2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról
 12. Szakhoz. tv. 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
 13. Számv. tv. 2000. évi C. törvény a számvitelről
 14. Szja 1995. évi CXVII. törvény
 15. Szlarend 24/1995 PM rendelet
 16. Tao tv. 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
 17. Tbj. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
 18. Tbj. vhr. 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról
 19. Tny. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
 20. Tny. vhr. 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X