BH+ 2001.9.441

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény szerint a polgármester foglalkoztatási jogviszonyára is alkalmazni kell a Munka Törvénykönyvének a Köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben felsorolt szakaszait. Ehhez képest azt a rendelkezést is, amely szerint a munkaviszonyból származó igényre az igény keletkezésekor hatályos jog az irányadó [1994. évi LXIV. tv. 13. §, 1992. évi XXIII. tv. 71. § (2) bek., Mt. 205. § (1) bek., 170/1992

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A felperes 1990. október 12-től 1998. október 18-ig az alperes polgármestere volt. A tisztség megszűnésekor a képviselő-testület a határozatával többek között a felperes számára az 1996. február 26-án esedékessé vált 40. éves jubileumi jutalom kifizetéséről rendelkezett, amelynek összegét az akkori 70.000 forint/hó illetmény alapulvételével 350.000 forintban állapította meg.
A felperes az összegszerűséggel nem értett egyet, és a munkaügyi bírósághoz benyújtott keresetében az időközbeni jogsz...

BH+ 2001.9.441 A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény szerint a polgármester foglalkoztatási jogviszonyára is alkalmazni kell a Munka Törvénykönyvének a Köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben felsorolt szakaszait. Ehhez képest azt a rendelkezést is, amely szerint a munkaviszonyból származó igényre az igény keletkezésekor hatályos jog az irányadó [1994. évi LXIV. tv. 13. §, 1992. évi XXIII. tv. 71. § (2) bek., Mt. 205. § (1) bek., 170/1992. (XII. 22.) Korm. r. 4. § (1) és (2) bek.].
A felperes 1990. október 12-től 1998. október 18-ig az alperes polgármestere volt. A tisztség megszűnésekor a képviselő-testület a határozatával többek között a felperes számára az 1996. február 26-án esedékessé vált 40. éves jubileumi jutalom kifizetéséről rendelkezett, amelynek összegét az akkori 70.000 forint/hó illetmény alapulvételével 350.000 forintban állapította meg.
A felperes az összegszerűséggel nem értett egyet, és a munkaügyi bírósághoz benyújtott keresetében az időközbeni jogszabály módosításra figyelemmel az 1998. január 1-jén érvényes 110.000 forint/hó illetménye alapján 550.000 forint és a késedelmi kamat kifizetésére kérte kötelezni az alperest.
A munkaügyi bíróság az ítéletével az alperest 550.000 forint és ennek az 1996. február 26-tól 1998. november 2-ig számított, valamint 200.000 forintnak az 1998. november 3-tól a kifizetés napjáig számított évi 20%-os kamata megfizetésére kötelezte.
Az ítélet indokolása szerint a Ktv. módosításáról szóló 1997. évi CI. törvény 74. §-ának (7) bekezdése szerint a jubileumi jutalmat az 1998. január 1-jén közszolgálati jogviszonyban állóknak az 1998. január 1. napján megállapított illetményével számolva kell kifizetni, ez pedig a csatolt okirat szerint 110.000 forint/hó volt. A késedelmi kamat kezdő időpontjának meghatározásánál a bíróság figyelembe vette, hogy az alperes a 350.000 forintot a felperes számára a képviselő-testület határozatának megfelelően számfejtette, az átvételét azonban a felperes megtagadta.
Az alperes fellebbezése folytán eljárt megyei bíróság az ítéletével a munkaügyi bíróság ítéletét megváltoztatta és az alperest terhelő marasztalás összegét 350.000 forintra leszállította, a 200.000 forint utáni kamatfizetési kötelezettséget mellőzte, és a felperest 10.000 forint első- és másodfokú perköltség megfizetésére kötelezte. Rámutatott arra, hogy az 1997. évi CI. törvénynek a perbeli esetre vonatkoztatása a munkaügyi bíróság részéről helytelen jogértelmezésen alapult. A felperes 1996. február 26-án a 40. éves jubileumi jutalomra való jogosultságot megszerezte, ezért a részére alanyi jogon járó jutalom ebben az időpontban vált esedékessé, következésképpen annak összegét az 1996. évben érvényes illetménnyel kell számolni.
A jogerős ítélet ellen előterjesztett felülvizsgálati kérelmében a felperes arra hivatkozott, hogy az alperes a jubileumi jutalmat nem fizette ki részére, ezért a mulasztás következményeit neki kell viselnie. A jogszabálysértő másodfokú ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte.
Az alperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős ítélet hatályban tartására irányult.
A felülvizsgálati kérelem nem alapos.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Ptv.) 13. §-a szerint a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra is alkalmazni kell a Munka Törvénykönyvének, a Ktv. 71. §-ának (2) bekezdésében felsorolt szakaszait, így az Mt. 205. §-ának (1) bekezdését, mely szerint a munkaviszonyból származó igényre az igény keletkezésekor hatályos jog az irányadó.
A felperes 1996. február 26-án nem vitásan 40. év közszolgálati jogviszonyban töltött időt szerzett, amelynek alapján a Ptv. 13. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a 170/1992. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése szerint részére ezen a napon a jubileumi jutalom kifizetése esedékessé vált. A (2) bekezdés szerint ez az öthavi illetményének megfelelő összeg, amelyet a másodfokú bíróság helytálló jogi álláspontjának megfelelően az igény keletkezésekor érvényes illetmény alapján kell számítani.
A késedelmes kifizetés késedelmi kamat-fizetési kötelezettséget von maga után, de nem eredményezi az igény keletkezésének időpontja után hatályba lépő jogszabály alkalmazhatóságát.
Mivel a másodfokú bíróság ítélete nem sért jogszabályt, azt a Legfelsőbb Bíróság a Pp. 275/A. §-ának (1) bekezdése alapján hatályában fenntartotta.
A perköltség viselése felől a Pp. 78. §-ának (1) bekezdése, az illeték viseléséről a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 14. §-a alapján rendelkezett.
A felperes nyilvánvaló tévedésből a felülvizsgálati kérelmén 8000 forint illetéket lerótt, ezt az illetékhivataltól visszaigényelheti. (Legf. Bír. Mfv. II. 10.058/2000. sz.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.