1998. évi XXV. törvény

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az Országgyűlés az emberi egészség védelmét és helyreállítását szolgáló állami tevékenység részeként, az ezekért viselt felelősségtől vezérelve a következő törvényt alkotja:

Azoknak az anyagoknak a listáját, amelyek nem az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszicho-trop anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzéke alapján minősülnek kábítószerrel egy tekintet alá eső veszél...

1998. évi XXV. törvény
az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről

Hivatkozó joganyagok

5/2002. (IX. 18.) ESZCSM rendelet a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendelet módosításáról

19/2000. (VI. 29.) EüM rendelet a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendelet módosításáról

9/2000. (III. 29.) EüM rendelet a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendelet módosításáról

7/2000. (III. 23.) EüM rendelet a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendelet módosításáról

79/1999. (XII. 30.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási-szolgáltatási díjakról

76/1999. (XII. 28.) EüM rendelet a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendelet módosításáról

60/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi tevékenységről

45/1999. (X. 1.) EüM rendelet a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendelet módosításáról

37/1999. (VIII. 24.) EüM rendelet a gyógyszerek helyettesíthetőségéről

71/2003. (XII. 23.) ESZCSM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek törzskönyvezéséről és a forgalomba hozataluk engedélyezéséről szóló 12/2001. (IV. 12.) EüM rendelet módosításáról

2/2003. (II. 1.) ESZCSM rendelet a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendelet módosításáról

31/2000. (XI. 3.) EüM rendelet a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi tevékenységről szóló 60/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosításáról

2/2001. (II. 16.) EüM rendelet a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendelet módosításáról

12/2001. (IV. 12.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek törzskönyvezéséről és a forgalomba hozataluk engedélyezéséről

2001. évi LXX. törvény az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, továbbá a társadalombiztosítási járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos törvények módosításáról

49/2001. (XII. 28.) EüM rendelet a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendelet módosításáról

2005. évi XLIX. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és egyéb, az egészségüggyel összefüggő törvények módosításáról

Bírósági jogesetek

BH+ 2006.8.365 Az intézeti gyógyszerellátási tevékenység és a gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység elhatárolása [Ptk. 200. § (2) bek., 1988. évi XXV. tv. (továbbiakban: Gytv.) 4. § n) és p) pont, 60/1999. (XII. 1.) EüM r. 5. §, 8-10. §, 34/2000. (XI. 22.) EüM r. 4. § (1) bek.].

BH 2008.9.258 Gyógyszerkészítmény fogyasztók megtévesztésére alkalmas módon való reklámozása [1996. évi LVII. tv. 8. §].

AVI 2004.3.27 Az adókulcs meghatározása során figyelembe kell venni, hogy a galenusi készítmény - ha nem gyógyszertári előállítású - csak a hatósági engedély léte esetén minősül gyógyszernek (1992. évi LXXIV. tv. 28. §)

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.