2005. évi XLIX. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és egyéb, az egészségüggyel összefüggő törvények módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

E törvény - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2005. július 1-jén lép hatályba.


E törvény rendelkezéseit -a 3. §, 5-9. §, 15. § ,21. §, 23. §, 25. §, 27. §, 31-32. § és az (5)-(6) bekezdésben foglaltak kivételével - a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
Az Ebtv. 30. §-a, 31-33. §-a és a 33/A. §-a alapján e törvény hatálybalépésekor már megkötött szerződéseknek - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - legkésőbb e törvény hatálybalépését követő negyedik hónap...

2005. évi XLIX. törvény
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és egyéb, az egészségüggyel összefüggő törvények módosításáról

Hivatkozó joganyagok

2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról

Bírósági jogesetek

EH 2010.2152 A vagyonrendezési eljárás során a megszűnt cég vagyonának értékesítésével kapcsolatos szerződésből keletkezett jogvita a vagyonrendező ellen indított peres eljárásban dönthető el [1997. évi CXLV. tv. 58/E. §, 1991. évi XLIX. tv. 49. §, Pp. 1. §].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.