103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet

az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet
az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Hivatkozó joganyagok

203/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

116/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

64/1998. (III. 31.) Korm. rendelet egyes társadalombiztosítási jogszabályok módosításáról

13/1998. (I. 30.) Korm. rendelet az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

96/1997. (VI. 11.) Korm. rendelet az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

72/1997. (IV. 29.) Korm. rendelet az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

9/1997. (I. 22.) Korm. rendelet az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról rendelkező 238/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

238/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

141/1996. (IX. 2.) Korm. rendelet az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

114/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet, valamint a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 89/1990. (V. 1.) MT rendelet módosításáról

62/1996. (IV. 26.) Korm. rendelet az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

53/1996. (IV. 10.) Korm. rendelet az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

170/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

29/1998. (VI. 17.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

5/1998. (III. 11.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

34/1997. (XI. 7.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

14/1997. (VI. 20.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

3/1997. (II. 13.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

40/1996. (XI. 20.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet - és a módosításáról szóló 16/1996. (VI. 13.) NM rendelet - módosításáról

16/1996. (VI. 13.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

509/B/2005. AB határozat az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 6/C. §-a alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

756/B/1998. AB végzés az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló indítvány tárgyában

1316/B/1995. AB határozat jogszabály alkotmányellenességének megállapítására irányuló indítványok alapján

Bírósági jogesetek

BH+ 2002.12.639 A háziorvosnak a képviselő-testületi bizottságban tett felszólalása nem eredményezhette az ügyeleti díjkövetelése elévülésének félbeszakadását [Mt. 11. § (1) bek.].

BH+ 2004.3.146 A fekvőbeteg-ellátás fogalmához szorosan kapcsolódik a "kórház", "szakkórház" fogalom-meghatározása [9/1993. (IV. 2.) NM r. 6. §, 103/1995. (VIII. 25.) Korm. r. 24. §, 19/1996. (VII. 26.) NM r. 1. §, 1972. évi II. tv. 47-48. §].

BH 2004.10.422 I. Az egészségügyi szolgáltató szerződésszegést követ el, ha az Egészségbiztosítási Alapból kapott összeget nem a finanszírozási szerződésben meghatározott egészségügyi szolgáltatásokra használja fel; a szerződésellenesen felhasznált összeget köteles visszafizetni [1995. évi LXXIII. tv. 15. § (3) bek.*; 1997. évi LXXXIII. tv. 35. § (1) és (5) bek.; Ptk. 318. § (1) bek., 339. § (1) bek.]. II. Az egészségügyi szolgáltató és a finanszírozó között polgári jogi jogviszony jön létre, ezért az egészségügyi szolgál

BH 2006.6.195 A háziorvosi ellátás finanszírozását végző Országos Egészségbiztosítási Pénztár a szerződésben írt praxispénz megállapításakor - a degresszió-mentesség feltételeinek fennállása kérdésében - az ÁNTSZ igazolásával ellentétes álláspontot egyoldalúan nem foglalhat el [1995. évi LXXIII. tv. 9. § (1) bek.; 1996. évi LXIII. tv. 3. §* ; 103/1995. (VIII. 25.) Korm. r. 7. § (3)-(4) bek.**; Ptk. 4. § (1) bek.].

BH 2006.12.411 I. A Megyei Egészségbiztosítási Pénztár által 2000. január 1-je előtt kötött finanszírozási szerződésből eredő követelések az OEP-vel szemben érvényesíthetők [1998. évi XXXIX. tv. 8. §; 1999. évi CIX. tv. 24. § (8) bek.; 2002. évi LVIII. tv. 40. §; 43/1999. (III. 3.) Korm. r. 35. §; 293/2002. (XII. 27.) Korm. rend. 26. § (3) bek.]. II. A bíróság hivatalból nem vizsgálhatja az alperes perbeli legitimációját, ha az alperes nem vitatja, hogy annak a jogviszonynak, amelyre a felperes a követelését alapítja, ő a

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.