112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet

az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg behozataláról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet
az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg behozataláról

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/2   «Előző  Következő»

128/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet a gazdasági kamarák közigazgatási feladatainak átadásával kapcsolatos rendeletmódosításokról

181/1998. (XI. 11.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

124/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről és behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

100/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a kábítószerek tiltott gyártásához használt egyes vegyi anyagokkal végzett tevékenységek szabályozásáról

41/1999. (VII. 16.) GM rendelet a külön (tevékenységi) engedélyezés rendjéről

17/1998. (III. 27.) IKIM-FM együttes rendelet a behozatali és kiviteli megfigyelési rendszerről

64/1997. (XII. 8.) IKIM rendelet az 1998. I. félévi fogyasztási cikk globálkvóta közzétételéről

20/1997. (V. 21.) IKIM rendelet az 1997. II. félévi fogyasztási cikk globálkvóta közzétételéről

40/1996. (VII. 9.) IKM rendelet a GATT kedvezményes vámkontingensek és a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó egyes mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre vonatkozó vámkontingensek igényléséről szóló 6/1995. (I. 27.) IKM rendelet módosításáról

21/1996. (III. 28.) IKM rendelet az aktív és passzív feldolgozási tevékenység engedélyezésének rendjéről

1/1996. (I. 18.) IKM rendelet a GATT kedvezményes vámkontingensek és a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó egyes mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre vonatkozó vámkontingensek igényléséről szóló 6/1995. (I. 27.) IKM rendelet módosításáról

6/1995. (I. 27.) IKM rendelet a GATT kedvezményes vámkontingensek és a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó egyes mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre vonatkozó vámkontingensek igényléséről

5/1995. (I. 26.) IKM rendelet GATT kedvezményes vámkontingens igényléséről

85/2003. (XII. 16.) GKM rendelet az egyes fogyasztási cikkek behozatalának 2004. I-IV. hónapokra vonatkozó szabályozásáról

256/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivataláról szóló 12/1999. (II. 1.) Korm. rendelet, valamint az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

23/2002. (VII. 1.) PM-HM együttes rendelet a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól

272/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

37/2002. (XII. 21.) GKM rendelet az egyes fogyasztási cikkek behozatalának 2003. I. félévi szabályozásáról

6/2003. (II. 14.) GKM rendelet az egyes fogyasztási cikkek behozatalának 2003. I. félévi szabályozásáról szóló 37/2002. (XII. 21.) GKM rendelet módosításáról

36/2003. (VI. 7.) GKM rendelet az egyes fogyasztási cikkek behozatalának 2003. II. félévi szabályozásáról

66/2004. (IV. 27.) GKM-KüM együttes rendelet a kedvezményes vámkontingensek igénylésének rendjéről szóló 24/2001. (IX. 19.) GM-KüM együttes rendelet hatályon kívül helyezéséről

135/2001. (VII. 20.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetve behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes rendelkezései alkalmazásának átmeneti felfüggesztéséről

89/2000. (VI. 20.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtására kiadott 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

24/2001. (IX. 19.) GM-KüM együttes rendelet a kedvezményes vámkontingensek igénylésének rendjéről

298/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet a devizakorlátozások megszüntetése kapcsán szükséges jogszabály-módosításokról

Bírósági jogesetek

BH 1992.8.538 I. Az üzletrészek átruházásának módját a társasági szerződésnek nem kell kötelezően meghatároznia, ha viszont rendelkezik erről, akkor annak részletesnek és egyértelműnek kell lennie [1988. évi VI. tv. (Gt.) 157. §, 161. § (1) bek., 170. §, 171. § (1) bek., 172. §, 1/1987. (XII. 29.) KeM r. 1. §, 7. § (1) bek.]. II. A cégnyilvántartás közhitelességének elvéből következik, hogyha az adott EAOR-szám keretében felsorolt tevékenységek mindegyikét a cég nem gyakorolhatja (pl. hatósági minőségellenőrzés), ezt a c

AVI 2000.4.55 A belföldi forgalom számára való vámkezelés és a raktározás a vámkezelésnek egymástól elkülönülő elemei [39/1976. (XI. 10.) PM-KkM r. 31. §]

AVI 2000.6.79 A vámtarifa számok szövegében az árukra történt utalás nemcsak a készárukra vonatkozik, hanem az olyan árukra is, amelyek rendelkeznek a készáru lényeges jellemzőivel [23/1990. (XII. 3.) PM r.]

BH 2004.3.120 Az ügyvezetővé választott személyek rendelkezése folytán a bank akkor nyithat bankszámlát, ha igazolták, hogy a jogi személy a változás bejegyzése iránti kérelmet a cégbíróságnál benyújtotta [Ptk. 529. §, 1988. évi XXIV. tv. 31. §, 1974. évi 1. tvr.* 5. §, 39/1984. (XI. 5.) MT rendelet 2/A. § (1) és (2) bek., 4. § (4) bek., 52/1990. (III. 24.) MT rendelet** 4. § (3) bek., 3/1992. (MK 34.) MNB rendelkezés*** 4. § (1) és (2) bek., 4/1992. (PK 10.) MNB rendelkezés**** 7. § és 8. §, 6/1997. (MK 61.) MNB rendelk

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.