1994. évi XXXIX. törvény

az árutőzsdéről és az árutőzsdei ügyletekről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
1994. évi XXXIX. törvény
az árutőzsdéről és az árutőzsdei ügyletekről

Hivatkozó joganyagok

1999. évi CXXIV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről

1996. évi CXI. törvény az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről

11/1997. (I. 30.) Korm. rendelet az árutőzsde, az értékpapír-tőzsde és az elszámolóházak éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

220/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet az árutőzsde, az értékpapír-tőzsde és az elszámolóházak éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Bírósági jogesetek

BH 1996.12.649 I. A kiválni szándékozó szövetkezeti tag mindaddig a szövetkezet tagja marad, amíg a szövetkezetben üzletrésze van, kivéve, ha ettől eltérő nyilatkozatot tesz [Át. 45. § (2) bek.]. II. A cégbíróságnak nincs hatásköre a szövetkezeti vagyonmegosztás sikertelensége miatt kitűzött árveréssel kapcsolatos kifogás elbírálására [1992. évi II. tv. (Át.) 35. § (2) bek., 40. § (1) bek. c) pont, 41. § (1) bek., 47. § (1) bek., 1989. évi 23. tvr. 18/A. § (2) bek.].

BH 2000.5.216 Választottbírósági kikötés érvénytelensége nem állapítható meg azon az alapon, hogy az erre vonatkozó megállapodást arra fel nem jogosított személyek írták alá, feltéve, hogy utóbb az érdekeltek a megállapodást jóváhagyják. Nem érvénytelen az ilyen kikötés azon az alapon sem, hogy az alapszerződésben nem a szerződést kötő fél székhelye, hanem annak fióktelepe szerepel [Ptk. 221. §, 1988. évi VI. tv. (Gt.) 4. § (4) bek., 286. §, 1994. évi LXXI. tv. 1. §, 8. § (1) bek., 1994. évi XXXIX. tv. 31. §, 42. §, 44.

AVI 1999.9.118 A bíróság vizsgálja, hogy a vámhatósági határozat az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogait nem sértette-e [1957. évi IV. tv. 61. § (3) bek.]

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.