2011. évi CV. törvény

egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A (2) bekezdés c) pontja az e törvény hatálybalépését megelőzően indult képzésekre nem vonatkozik.

E törvény 129. § (3) bekezdése 2013. január 1-jén hatályát veszti.
Ez a bekezdés 2013. január 2-án hatályát veszti.

2011. évi CV. törvény
egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása
1. §
2. §
3. §
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása
4. §
5. §
6. §
7. §
8. §
9. §
10. §
11. §
12. §
13. §
14. §
15. §
16. §
17. §
18. §
19. §
20. §
21. §
22. §
23. §
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
24. §

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása
25. §
26. §
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
27. §
28. §
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása
29. §
30. §
31. §
A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása
32. §
33. §
34. §
35. §
36. §
37. §
38. §
39. §
40. §
41. §
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény módosítása
42. §
43. §
44. §
45. §
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása
46. §
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása
47. §
48. §
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása
49. §
50. §
A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosítása
51. §
52. §
53. §
54. §
Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény módosítása
55. §
56. §
57. §
58. §
59. §
60. §
61. §
62. §
63. §
64. §
65. §
66. §
67. §
68. §
69. §
70. §
71. §
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
72. §
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosítása
73. §
74. §
75. §
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása
76. §
77. §
78. §
79. §
80. §
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása
81. §
82. §
83. §
84. §
85. §
86. §
87. §
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása
88. §
89. §
90. §
91. §
92. §
93. §
94. §
95. §
96. §
97. §
98. §
99. §
100. §
101. §
102. §
103. §
104. §
105. §
106. §
107. §
108. §
109. §
110. §
111. §
112. §
Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény módosítása
113. §
114. §
115. §
116. §
117. §
118. §
119. §
120. §
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása
121. §
122. §
123. §
124. §
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása
125. §
Záró rendelkezések
126. §
127. §
128. §
129. § (1)
(2)
(3)
130. § (1)
(2)
Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.