1093/I/2007. AB elnöki végzés

mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az Alkotmánybíróság elnöke mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában meghozta a következő
Az indítványt elutasítom.
Az indítványozó beadványában az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény szabályaiból hiányolta az adatvédelmet, különösen a vevő adatainak védelmét biztosító rendelkezéseket. Megjelölte az Alkotmány 13. § (1) és 55. § (1) bekezdését, mint a mulasztás által megsértett alkotmányi rendelkezést, azonban semmilyen indokolást nem fűzött a v...

1093/I/2007. AB elnöki végzés
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességről
Az Alkotmánybíróság elnöke mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában meghozta a következő
végzést:
Az indítványt elutasítom.
Indokolás
I.
Az indítványozó beadványában az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény szabályaiból hiányolta az adatvédelmet, különösen a vevő adatainak védelmét biztosító rendelkezéseket. Megjelölte az Alkotmány 13. § (1) és 55. § (1) bekezdését, mint a mulasztás által megsértett alkotmányi rendelkezést, azonban semmilyen indokolást nem fűzött a vélt alkotmánysértéshez. Az Alkotmánybíróság főtitkára az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 23. § (1) bekezdés d) pontja alapján felhívta az indítványozót, hogy a vélt alkotmánysértést indokolja. Az indítványozó újabb - más beadvánnyal együtt előterjesztett - hiánypótló beadványában, majd ezt követő ismételt felszólításra adott újabb hiánypótlásában továbbra sem indokolta az alkotmányellenességet.
II.
Az indítvány nyilvánvalóan alaptalan.
Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 22. § (2) bekezdése kimondja: az indítványnak a kérelem alapjául szolgáló ok megjelölése mellett határozott kérelmet kell tartalmaznia. Az Ügyrend 21. § (2) bekezdése szerint: "(...) az indítvány tartalmazza: a vizsgálandó jogszabály megjelölése mellett az Alkotmánynak azokat a rendelkezéseit, amelyeket - az indítványozó állítása szerint - a hivatkozott jogszabályok megsértenek, valamint az Abtv.-nek és egyéb törvényeknek azokat a rendelkezéseit, amelyekből az indítványozó jogosultsága és az Alkotmánybíróság hatásköre megállapítható." Nem elegendő továbbá az Alkotmány egyes rendelkezéseire hivatkozni: az indítványban meg kell indokolni, hogy az Alkotmány egyes felhívott rendelkezéseit a megsemmisíteni kért jogszabály miért és mennyiben sérti [654/H/1999. AB határozat, ABH 2001, 1645.; 472/B/2000. AB végzés, ABH 2001, 1655.; 494/B/2002. AB végzés, ABH 2002, 1783.].
Az indítvány a fenti feltételnek többszöri hiánypótlásra való felszólítás ellenére sem tett eleget, mert nem indokolta a vélt alkotmánysértést. Mindezek alapján az indítványt az Abtv. 23. § (1) bekezdése alapján - mint nyilvánvalóan alaptalant - elutasítom.
Budapest, 2008. január 28.
Dr. Bihari Mihály s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.