BH 2005.4.159

A táppénz összegének megállapításánál az irányadó időszakban elért jövedelemhez hozzá kell számítani az erre az időszakra tekintettel kifizetett célprémiumot [Ebtv. 2001. november 24-étől hatályos 48. § (1) bekezdése].

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A felperes keresete alapján a munkaügyi bíróság ítéletével hatályon kívül helyezte az alperes jogerős határozatát és az alperest új eljárásra kötelezte.
A jogerős ítéleti tényállás szerint a felperes részére a munkáltatója 2002. január 10-én az előző év december hónapra járó munkabérével együtt fizette ki a 2001. évre járó célprémiumot. A felperes 2002. január 16-ától betegszabadságon, 2002. február 6-ától - 2002. július 11-éig, gyermeke születéséig - táppénzes állományban volt. Az alperes a...

BH 2005.4.159 A táppénz összegének megállapításánál az irányadó időszakban elért jövedelemhez hozzá kell számítani az erre az időszakra tekintettel kifizetett célprémiumot [Ebtv. 2001. november 24-étől hatályos 48. § (1) bekezdése].
A felperes keresete alapján a munkaügyi bíróság ítéletével hatályon kívül helyezte az alperes jogerős határozatát és az alperest új eljárásra kötelezte.
A jogerős ítéleti tényállás szerint a felperes részére a munkáltatója 2002. január 10-én az előző év december hónapra járó munkabérével együtt fizette ki a 2001. évre járó célprémiumot. A felperes 2002. január 16-ától betegszabadságon, 2002. február 6-ától - 2002. július 11-éig, gyermeke születéséig - táppénzes állományban volt. Az alperes a táppénz alapja megállapításánál figyelmen kívül hagyta a 2002. január 10-én kifizetett célprémiumot, és a perbeli határozatával jogerősen elutasította a felperesnek a célprémium beszámítására vonatkozó kérelmét, mert álláspontja szerint a kifizetés időpontjára tekintettel a célprémiumot nem lehet hozzászámítani a járulékalapot képező előző évi jövedelemhez.
A munkaügyi bíróság jogi álláspontja szerint a táppénz alapja és az irányadó időszak tekintetében módosult 1997. évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: Ebtv.) 48. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 31. § (1) és (2) bekezdése alapján a felperes esetében az irányadó időszak a 2000. január 1-jétől 2002. január 16-áig terjedő időszak volt, továbbá a célprémiumot, mint utólag kifizetett jövedelmet a 2001. évi jövedelemhez kell figyelembe venni. A jogerős ítélet az anyagi jogszabálysértésen túlmenően eljárási jogszabálysértésre is hivatkozott amiatt, mert az alperes nem alakszerű határozattal, hanem csupán "értesítéssel" utasította el a felperes igényét.
A jogerős ítélet ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmében az alperes az Ebtv. 48. § (1) és (2) bekezdése, valamint az R. 31. § (5) bekezdése megsértésére hivatkozott, kérte a munkaügyi bíróság ítéletének hatályon kívül helyezését, és a felperes keresetét elutasító határozat hozatalát. Érvelése szerint a hivatkozott jogszabályokból következően a prémium, mint nem rendszeres jövedelem tekintetében az R. a rendszeres munkabérek táppénz alapba számításától eltérően rendelkezik. Minthogy a perbeli célprémium kifizetésére nem az irányadó időszakban került sor, ezért az ellátás alapjául nem vehető figyelembe. Az alperes szerint továbbá a jogszabály téves értelmezésén alapul az irányadó időszakra vonatkozó jogerős ítéleti megállapítás is.
A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati eljárást elrendelte.
A Pp. 101. §-a alapján az ismeretlen helyen tartózkodó felperes részére a felülvizsgálati kérelem kézbesítésére hirdetményi kézbesítés útján került sor. A felperes felülvizsgálati ellenkérelemmel nem élt.
A felülvizsgálati kérelem részben alapos az alábbiak szerint.
A felperes által igényelt ellátásra az annak megállapításakor hatályos jogszabályokat kellett alkalmazni.
Az ügyben irányadó Ebtv. 48. § (1) bekezdése szerint a táppénz napi összegének megállapításánál jövedelemként azt az összeget kell figyelembe venni, amely után a biztosított egészségbiztosítási járulékfizetésre kötelezett volt. Az Ebtv. 48. § (1) bekezdésének a 2001. évi LXX. törvény 21. § (1) bekezdésével 2001. november 24-ei hatállyal beiktatott 2. mondata előírta, hogy a végkielégítés, prémium, jutalom összegét, valamint az egyéb nem rendszeres jövedelmet arra az időszakra kell figyelembe venni, amelyre tekintettel adták. Az Ebtv. 2000. január 1-jétől hatályos (2) bekezdése szerint a táppénz összegét a táppénzre jogosultság napját közvetlenül megelőző naptári évben elért, egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem naptári napi átlaga alapján kell megállapítani. Az R. 31. § (5) bekezdése értelmében a nem rendszeres jövedelem összegét annak az időtartamnak a naptári napjai számával kell elosztani, amelyre tekintettel azt kifizették.
Mindezekből következően a munkaügyi bíróság nem tévedett, amikor a 2001. évre tekintettel 2002. január 10-én kifizetett célprémiumot a 2002. évben járó táppénz összegének megállapításánál figyelembe vette. A perbeli célprémiumot a felperes ugyanis nem vitásan a 2001. évi munkájára tekintettel kapta.
Tévedett viszont a munkaügyi bíróság az irányadó időszak tekintetében. A táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári éven a 2001. január 1-jétől december 31-éig terjedő időszakot kell érteni. Eszerint tehát a perbeli táppénz összege megállapításánál a 2001. évben (irányadó időszak) elért jövedelemhez kell számítani nemcsak a 2002. január 10-én kifizetett 2001. december havi munkabért, hanem a 2001. évi munkára tekintettel 2002. január 10-én kifizetett célprémiumot is.
Mindezekre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság az érdemben helytálló jogerős ítéletet a Pp. 275. § (4) bekezdése alapján hatályában fenntartotta, a táppénz alapjául szolgáló időszakra vonatkozó téves jogerős ítéleti álláspont miatt az új eljárásban irányadó indokolást módosította. (Legf. Bír. Mfv. I. 10.168/2003. sz.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.