BH 1999.12.579

A fegyveres szerv hivatásos tagjával szemben hozott, a szolgálati viszonyát megszüntető fenyítést annak jogerős elbírálásáig nem lehet végrehajtani. Nem kizárt azonban, hogy a jogerőre emelkedés előtt a felek a közöttük fennálló vita rendezéseként olyan intézkedést tegyenek, amely - a tartalmát tekintve - a fegyelmi büntetés hatálytalanítását eredményezi. Ilyennek kell tekinteni a fegyveres szervnek a jogviszony nem fenyítésként történő megszüntetésére irányuló intézkedését, amennyiben azt a másik fél elfog

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A rendőr őrnagy felperes a rendőrkapitányságon főnyomozó volt. Az országos rendőrfőkapitány 1996. december 19. napján a határozatával fenyítésként megszüntette a szolgálati viszonyát. A belügyminiszter határozatával elutasította a felperes panaszát.
A felperes a fegyelmi fenyítés hatályon kívül helyezése iránt keresetet indított, a munkaügyi bíróság azonban ítéletével elutasította a keresetét.
A felperes fellebbezése alapján eljárt megyei bíróság ítéletével megváltoztatta a munkaügyi bírósá...

BH 1999.12.579 A fegyveres szerv hivatásos tagjával szemben hozott, a szolgálati viszonyát megszüntető fenyítést annak jogerős elbírálásáig nem lehet végrehajtani. Nem kizárt azonban, hogy a jogerőre emelkedés előtt a felek a közöttük fennálló vita rendezéseként olyan intézkedést tegyenek, amely - a tartalmát tekintve - a fegyelmi büntetés hatálytalanítását eredményezi. Ilyennek kell tekinteni a fegyveres szervnek a jogviszony nem fenyítésként történő megszüntetésére irányuló intézkedését, amennyiben azt a másik fél elfogadja. Ebben az esetben a fenyítés hatályát veszti, és a jogviszony a külön intézkedésnek megfelelően szűnik meg. Ennek megfelelően a megszüntetés jogcíméhez igazodóan kell eldönteni, hogy a hivatásos állomány tagját megilleti-e a végkielégítés [1996. évi XLIII. tv. (Hszt.) 63. § (6) bek. a) pont, 146. §, 197. §].
A rendőr őrnagy felperes a rendőrkapitányságon főnyomozó volt. Az országos rendőrfőkapitány 1996. december 19. napján a határozatával fenyítésként megszüntette a szolgálati viszonyát. A belügyminiszter határozatával elutasította a felperes panaszát.
A felperes a fegyelmi fenyítés hatályon kívül helyezése iránt keresetet indított, a munkaügyi bíróság azonban ítéletével elutasította a keresetét.
A felperes fellebbezése alapján eljárt megyei bíróság ítéletével megváltoztatta a munkaügyi bíróság ítéletét. Megállapította, hogy a fegyelmi intézkedés jogellenes, és az alperest 1.024.515,-Ft megfizetésére kötelezte. A megyei bíróság szerint a felperes nem követte el a terhére rótt fegyelmi vétséget, emiatt a fenyítés jogellenes. A felperes nem kívánta a szolgálati viszonyát folytatni, ezért a megyei bíróság az alperest a fegyveres szervek hivatásos tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv. (Hszt.) 197. §-a alapján a jogellenesen visszatartott munkabér és végkielégítés megfizetésére kötelezte.
A jogerős ítéletnek a végkielégítés megfizetésére kötelező rendelkezése hatályon kívül helyezése iránt az alperes felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. Arra hivatkozott, hogy a felperest 1997. november 4. napján hivatásos szolgálatra alkalmatlanná nyilvánították, a felperes szolgálati viszonyát - vele egyetértésben - egészségügyi alkalmatlanság miatt felmentéssel megszüntették. A hathavi felmentési idő után részére szolgálati nyugdíjat folyósítanak. A Hszt. 63. §-a (6) bekezdésének a) pontja szerint végkielégítésre nem jogosult a hivatásos állomány tagja, ha nyugellátásra szerez jogosultságot, és azt részére folyósítják.
A felperes a jogerős ítélet hatályban tartását kérte.
A felülvizsgálati kérelem a következők szerint alapos.
A felperessel szemben hozott, a szolgálati viszonyát megszüntető fenyítést annak jogerős elbírálásáig nem lehetett végrehajtani (Hszt. 146. §). Nem kizárt azonban, hogy a jogerőre emelkedés előtt a felek a közöttük fennálló vitát rendezzék, ennek körében olyan intézkedést tegyenek, amely - a tartalmát tekintve - a fegyelmi büntetés hatálytalanítását eredményezi. Ilyennek kell tekinteni a munkáltatónak (a fegyveres szervnek) a jogviszony nem fegyelmi büntetésként (fenyítésként) történő megszüntetésére irányuló intézkedését, amennyiben azt a másik fél elfogadja. Ebben az esetben a fegyelmi büntetés (fenyítés) hatályát vesztik és a jogviszony a külön intézkedésnek megfelelően szűnik meg (Legfelsőbb Bíróság Mfv.II.10.323/1998/4. szám)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.