BH 1994.6.348

A köztisztviselő, aki a törvény szerint minden naptári évben külön juttatásként legalább egyhavi illetményére jogosult, nem fosztható meg e jogától arra hivatkozással, hogy az adott tárgyévben már az egyhavi illetményét meghaladó jutalmat kapott [1992. évi XXIII. tv. 49. § (1) bek.].

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az irányadó tényállás szerint a köztisztviselő jogállású felperes 1993. január 1-jéig dolgozott az alperes megyei igazgatóságán.
Azzal a kéréssel fordult az alpereshez, hogy az 1992. évre járó 13. havi illetményét fizesse ki, az alperes azonban arra hivatkozva utasította el a kérelmét, hogy 1992-ben már 122 000 Ft céljutalomban részesült.
A felperes a munkaügyi bírósághoz előterjesztett keresetlevelében 41 500 Ft 13. havi illetménye megfizetésére kérte az alperest kötelezni.
A munkaügyi bí...

BH 1994.6.348 A köztisztviselő, aki a törvény szerint minden naptári évben külön juttatásként legalább egyhavi illetményére jogosult, nem fosztható meg e jogától arra hivatkozással, hogy az adott tárgyévben már az egyhavi illetményét meghaladó jutalmat kapott [1992. évi XXIII. tv. 49. § (1) bek.].
Az irányadó tényállás szerint a köztisztviselő jogállású felperes 1993. január 1-jéig dolgozott az alperes megyei igazgatóságán.
Azzal a kéréssel fordult az alpereshez, hogy az 1992. évre járó 13. havi illetményét fizesse ki, az alperes azonban arra hivatkozva utasította el a kérelmét, hogy 1992-ben már 122 000 Ft céljutalomban részesült.
A felperes a munkaügyi bírósághoz előterjesztett keresetlevelében 41 500 Ft 13. havi illetménye megfizetésére kérte az alperest kötelezni.
A munkaügyi bíróság ítéletével kötelezte az alperest 41 500 Ft megfizetésére.
Az ítélet indokolása szerint a felperes 1993. január hó 1-jéig az alperes alkalmazottja volt, ezért az 1992. évi XXIII. törvény 49. §-ának (1) bekezdése értelmében 13. havi illetményként jogosult 1 havi illetményére. Mindezt nem befolyásolja az a körülmény, hogy a felperes korábban céljutalomban részesült.
Az alperes fellebbezése folytán eljárt megyei bíróság ítéletével helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, mert azt megalapozottnak és jogszerűnek találta.
Az alperes a Pp. 270. §-ának (1) bekezdése alapján előterjesztett felülvizsgálati kérelme a másodfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezésére, az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatására és a felperes keresetének elutasítására irányult.
Arra hivatkozott, hogy az 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 49. §-a szerint a köztisztviselő egyhavi illetményre jogosult, ez azonban nem a 13. havi fizetés. A felperes 1992-ben már az egyhavi illetményét meghaladó jutalmat kapott. Azt a bérjegyzéken céljutalomként tüntették fel, az összeg valójában jutalomként került kifizetésre, és ez "lefedi" a Ktv. 49. §-a (1) bekezdésében meghatározott juttatást.
A felperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős ítéletet hatályban tartására irányult.
Előadta, hogy az alperes jelentős érdekeltséggel kapcsolódott az általa kezelt adók behajtásához. A központilag meghatározott adóbevételi tervek és feladatok teljesítéséhez meghatározott nagyságú javadalmazási keret kapcsolódott. Ezért a célfeladatokhoz céljutalom párosult, amelynek mértékét a teljesítmény függvényében határozták meg.
A felülvizsgálati kérelem nem alapos.
A Ktv. 49. §-ának (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a köztisztviselő minden naptári évben külön juttatásként legalább egyhavi illetményére jogosult. Ezt az összeget a tárgyévet követő első hónap végéig kell kifizetni akkor is, ha a kifizetés időpontjában a köztisztviselő jogviszonya már megszűnt.
A köztisztviselő a közszolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre jogosult, de a törvény idézett rendelkezése értelmében alanyi joga van az úgynevezett tizenharmadik havi illetményre is. Az a köztisztviselő, akinek a jogviszonya 1992. évben folyamatosan fennállt, egyhavi illetményének teljes összegére jogosult. Annak a köztisztviselőnek, akinek a tárgyévben legalább hathavi - de egy évet el nem érő - jogviszonya van, időarányosan kell a tizenharmadik havi illetményét kifizetni.
A per során az alperes nem vitatta, hogy a felperes köztisztviselői jogviszonya a tárgyévben folyamatosan fennállt, ezért a felperest az egyhavi illetményének megfelelő összeg illeti meg.
Mindezekre tekintettel a bármilyen egyéb jogcímen kifizetett illetmény (jutalom, céljutalom, prémium, stb.) nem tekinthető tizenharmadik havi illetménynek.
A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint a perben eljárt bíróságok a tényállást alaposan feltárták, és az ítéletek alapjául szolgáló jogi okfejtésük is helytálló volt.
Mindezekre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság a megyei bíróság ítéletét hatályában fenntartotta. (Legf. Bír. Mfv. II. 10 415/1993. sz.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.