BH+ 2002.4.207

Versenyügyben a Fővárosi Bíróság nemperes eljárásban hozott végzése ellen fellebbezésnek nincs helye (1952. évi III. tv. 237. §, 1996. évi LVII. tv. 82. §)

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A kérelmezett a kérelmező beadványával kapcsolatban 2000. május 3-án kelt tájékoztatásában a kérelmező felvetéseire, kérdéseire tájékoztatást adott. Ez ellen a kérelmező a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 82.§ (1) bekezdése alapján jogorvoslati kérelemmel élt.
Az elsőfokú bíróság a kérelmező jogorvoslati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította azzal, hogy a kérelmező által felülvizsgálni kért tájéko...

BH+ 2002.4.207 Versenyügyben a Fővárosi Bíróság nemperes eljárásban hozott végzése ellen fellebbezésnek nincs helye (1952. évi III. tv. 237. §, 1996. évi LVII. tv. 82. §)
A kérelmezett a kérelmező beadványával kapcsolatban 2000. május 3-án kelt tájékoztatásában a kérelmező felvetéseire, kérdéseire tájékoztatást adott. Ez ellen a kérelmező a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 82.§ (1) bekezdése alapján jogorvoslati kérelemmel élt.
Az elsőfokú bíróság a kérelmező jogorvoslati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította azzal, hogy a kérelmező által felülvizsgálni kért tájékoztatás nem minősül az eljárás során hozott olyan határozatnak, amely ellen külön jogorvoslatnak van helye. A kérelmező jogorvoslati kérelmében maga sem jelölte meg, hogy a bírósági felülvizsgálatot milyen jogszabályi rendelkezésre alapítja. Mivel az eljárás során nem született bíróság által felülvizsgálható határozat, ezért a jogorvoslati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítani.
A végzés ellen a kérelmező nyújtott be fellebbezést, kérte annak megváltoztatásával a jogorvoslati kérelme érdemi elbírálását. Hivatkozott arra, hogy álláspontja szerint a Tpvt. 55. § (3) bekezdése alapján egyéb résztvevőnek minősül a konszernjogi engedélyezési eljárásban, mint érdekképviseleti szerv, ezért a kérelmezettnek a beadványára adott tájékoztatását, válaszát határozatba kellett volna foglalnia, melyet a kérelmezett jogsértően elmulasztott a Tpvt. 44. §-a alapján alkalmazandó államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) 42. és 43. §-ába ütközően.
A kérelmezett a fellebbezésre észrevételt nem tett.
A fellebbezés érdemi vizsgálatára nincs lehetőség. A Tpvt. 82. § (3) bekezdése alapján a Fővárosi Bíróság nemperes eljárásban hozott határozata ellen sem fellebbezésnek, sem felülvizsgálatnak helye nincs. A kérelmező tehát olyan végzés ellen élt fellebbezéssel, amely ellen fellebbezés nem nyújtható be, annak előterjesztését a törvény kizárja. Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság a kérelmező fellebbezését a Pp. 237. §-a alapján érdemi vizsgálat nélkül, hivatalból elutasította.
(Legf.Bír. Kpkf.V.40.073/2000. sz.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.