BH+ 2001.4.190

Ha a munkáltató nem biztosítja a munkavégzéshez a munkavédelmi szabályok által előírt munkafeltételeket, köteles az emiatt balesetet szenvedett munkavállalónak kifizetett táppénzt és egészségügyi ellátást a társadalombiztosítás szervének megtéríteni [1993. évi XCIII. tv. 28. § (2) bek., 1975. évi II. tv. 108. §].

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az alperes az 1997. április 25-én kibocsátott fizetési meghagyásban a felperest - a C. T. munkavállalója balesetével felmerült táppénz és egészségügyi ellátás címén felmerült - 419 369 forint megfizetésére kötelezte. A felperes keresetében a fizetési meghagyás hatályon kívül helyezését kérte.
A városi bíróság az ítéletével a fizetési meghagyást hatályon kívül helyezte, és az alperest perköltség megfizetésére kötelezte.
A városi bíróság megállapította, hogy C. T. balesete a kétágú hétfokozat...

BH+ 2001.4.190 Ha a munkáltató nem biztosítja a munkavégzéshez a munkavédelmi szabályok által előírt munkafeltételeket, köteles az emiatt balesetet szenvedett munkavállalónak kifizetett táppénzt és egészségügyi ellátást a társadalombiztosítás szervének megtéríteni [1993. évi XCIII. tv. 28. § (2) bek., 1975. évi II. tv. 108. §].
Az alperes az 1997. április 25-én kibocsátott fizetési meghagyásban a felperest - a C. T. munkavállalója balesetével felmerült táppénz és egészségügyi ellátás címén felmerült - 419 369 forint megfizetésére kötelezte. A felperes keresetében a fizetési meghagyás hatályon kívül helyezését kérte.
A városi bíróság az ítéletével a fizetési meghagyást hatályon kívül helyezte, és az alperest perköltség megfizetésére kötelezte.
A városi bíróság megállapította, hogy C. T. balesete a kétágú hétfokozatú létráról lefele jövet következett be utólag pontosan nem tisztázható módon. A bíróság szerint az alperes nem tudta minden kétséget kizáró módon bizonyítani a fizetési meghagyásban rögzítetteket, miszerint a felperes nem biztosított a sérült részére szerszámos táskát.
Az alperes fellebbezése folytán eljárt megyei bíróság az ítéletével az első fokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a felperes keresetét elutasította.
A másodfokú bíróság a hiányosan megállapított tényállást kiegészítette. Eszerint a sérült a létráról lefelé jövet, mivel a kezében szerszámok voltak, nem tudott kapaszkodni, így a 6. létrafokról mellélépve elveszítette egyensúlyát és a kőlap burkolatra esett, ennek következtében sarokcsont-törést szenvedett. A felperes a munkavégzéshez szerszámos táskát nem biztosított, és más módon sem teremtette meg a létráról való lejutás biztonságos feltételeit. Ezzel megszegte a munkavédelmi előírásokat. Ezért a megyei bíróság megállapította, hogy felperes megtérítési felelőssége fennáll.
A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte jogszabálysértésre hivatkozva. Vitatta a másodfokú bíróság által kiegészített tényállást és az abból levont jogi következtetést. Álláspontja szerint a munkavédelmi előírásokat megtartotta, mert a munkavállalók szerszámos ládát használtak, és a kéziszerszámok feladogatását a művezető lentről biztosította. Állította, hogy a baleset pillanatában a sérült kezében csak egy kisméretű csavarhúzó volt.
Az alperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős ítélet hatályban tartására irányult.
A felülvizsgálati kérelem nem alapos.
A felperes a felülvizsgálati kérelmében olyan tényekre hivatkozott, amelyek egyrészt a per adataival ellentétesek, másrészt a megállapított tényállást nem érintik.
A művezető a perben azt vallotta, hogy a baleset bekövetkezésekor nem tartózkodott a helyszínen és a munkáltató szerszámos táskát a munkavégzéshez nem biztosított. Továbbá nem emlékezett vissza arra, hogy a szerszámokat ő adogatta volna a sérültnek. A szerszámosláda használata pedig önmagában a létráról való biztonságos lejutást nem teszi lehetővé, ha nincs jelen olyan segítő személy, aki a szerszámok fel- és leadogatását végzi. E nélkül a kéziszerszámokat a létráról lejövetelkor a sérültnek szükségképpen a kezében kellett tartania. Ezt a baleseti jegyzőkönyvben is szereplő körülményt a per adataival alá nem támasztott, a felülvizsgálati kérelemben szereplő állítás nem cáfolja.
Az előbbiekből következően a jogerős ítéletben a Pp. 206. §-a (1) bekezdése szerint megállapított tényállást a felülvizsgálati kérelem megalapozatlanul támadta.
A biztonságos közlekedést, fel és lejutást biztosító munkafeltételeket előíró munkavédelmi szabályok megsértése miatt a másodfokú bíróság helytálló jogi következtetéssel állapította meg a felperes munkáltató megtérítési felelősségét [1993. évi XCIII. törvény 28. § (2) bekezdés, és a perben még irányadó 1975. évi II. törvény 108. §-a].
A kifejtettekre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság a Pp. 275/A. §-ának (1) bekezdése alapján a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. A felülvizsgálati eljárási költség, és illeték tárgyában határozni nem kellett (KK 26. számú állásfoglalás). (Legf. Bír. Kfv. XI/a. 39.503/2000. sz.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.