2004. évi XXII. törvény

a befektetők és a betétesek fokozott védelmével kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

E törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.


A Hpt. - e törvény 1. §-ával beiktatott - 13/B. §-ának rendelkezéseit 2005. november 1. napjától kell alkalmazni azon pénzügyi intézmény esetében, amely nem tartozott a befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltét...

2004. évi XXII. törvény
a befektetők és a betétesek fokozott védelmével kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Hivatkozó joganyagok

35/2004. (V. 28.) ME határozat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete főigazgatója kinevezéséről

2005. évi CXIII. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény módosításáról

2007. évi LII. törvény a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról

Bírósági jogesetek

BH 2007.3.92 A szövetkezet által a tagoktól felvehető kölcsönök együttes összege törvényi korlátozásának a megsértése nem teszi érvénytelenné az egyedi kölcsönszerződéseket [1992. évi I. tv. (továbbiakban: Szvt.) 54. § (1) bek.; 1996. évi CXII. tv. (Hpt.) 141. § (2) bek. b) pont, 2. sz. melléklet 3. pont; Ptk. 200. § (2) bek.].

EH 2006.1521 A szövetkezet által a tagoktól felvehető kölcsönök együttes összege törvényi korlátozásának a megsértése nem teszi érvénytelenné az egyedi kölcsönszerződéseket [1992. évi I. tv. (továbbiakban: Sztv.) 54. § (1) bek.; 1996. évi CXII. tv. (továbbiakban: Hpt.) 141. § (2) bek. b) pont, 2. sz. melléklet 3. pont; Ptk. 200. § (2) bek.].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.