Végső előterjesztői indokolás a tanárbéremeléshez szükséges egyes kormányrendeleti szabályokról szóló 3/2024. (I. 18.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2024/11.

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
  • Jogszabály indoklása: 3/2024. (I. 18.) Korm. rendelet

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, továbbá a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
Magyarország Kormányának vállalása értelmében a pedagógusok átlagbérének 2024-ben ...

Végső előterjesztői indokolás a tanárbéremeléshez szükséges egyes kormányrendeleti szabályokról szóló 3/2024. (I. 18.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2024/11.
Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, továbbá a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
Magyarország Kormányának vállalása értelmében a pedagógusok átlagbérének 2024-ben a diplomás átlagbér 71,8%-át, 2025-ben a diplomás átlagbér 80%-át el kell elérne, valamint ezt a bérszintet legalább 2030. december 31-ig fenn kell tartani.
A Kormány elkötelezett a pedagógus életpálya vonzóbbá tételében, így a tervezet ismételten megerősíti a Kormány fenti vállalásait és a 2024-es - átlagosan 32,2%-osra tervezett - béremelés megvalósítása érdekében további részletszabályokat tartalmaz.
1. §
A módosítás biztosítja, hogy a tanárbéremeléshez szükséges rendelkezéseket a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó intézményekben dolgozó pedagógusokra is alkalmazni lehessen.
2. §
Alkalmazási szabály.
3. §
A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a pedagógusok havi illetményének alsó sávhatárához megállapított összegére vonatkozó megemelt tételeket tartalmazza.
A szabályozás - ha az érintett magasabb fokozatba történő átsorolás vagy a teljesítményértékelés eredménye okán lett magasabb illetményben nem részesült - háromévente automatikus 2,5%-os illetményemelést ír elő a pedagógusok számára.
4. §
A tervezet a Púétv. hatályos alsó sávhatárai helyett új, magasabb alsó sávhatárokat állapít meg.
A Kormány általános szakpolitikája értelmében a tudásalapú társadalomban a magasabb végzettség potenciálisan is nagyobb teljesítményt jelenthet, ennek értelmében - a magasabb alsó sávhatárokkal összefüggésben - a tervezet a végzettség mesterfokozat meglétét +2%-os, a matematika, digitális kultúra, természettudomány, integrált természettudomány, fizika, kémia, biológia, földrajz szakos szakképzettséget pedig az ezen tantárgyakat tanító pedagógusok esetén további 4%-os illetményemeléssel ismeri el. A 4%-os illetmény csak arra a hónapra jár, amelyben a tanár a tantárgyfelosztás értelmében az érintett tantárgyat tanítja, beleértve a nyári szünet időszakát is.
A tantárgyakat külön melléklet tartalmazza, azok köre elsősorban az egyes tárgyakkal összefüggő munkaerőpiaci helyzet, valamint a pedagógusok béremelése kapcsán folytatott társadalmi párbeszéd során a szakmai szervezetek részéről beérkezett észrevételek alapján került meghatározásra. A munkaerőpiaci helyzet esetében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy ezen tantárgyak oktatóinak a nem tanári pálya (pl. informatika, vegyészet, ipari kutatások) a versenypiacon jellemzően magasabb összegű fizetéseket kínál, erre figyelemmel a gyermekek tanuláshoz való jogának biztosítása érdekében célszerű, hogy az állam a köznevelés terén is versenyezni tudjon ezen vállalkozásokkal.
A tervezet mindezekkel összefüggésben meghatározza a fenti illetményemelés és a Púétv. szerinti esélyteremtési illetményrész viszonyát is. Az érintett egyéb juttatások - az esélyteremtési illetményrészhez hasonlóan - a Gyakornokokat is megilletik.
A fentieken kívül 2024-ben a havi illetmény további differenciálására nem kerül sor.
5. §
A tervezet alapján az illetményemelés fedezetére kapott többlettámogatást a fenntartók a pedagógusok után kifizetett személyi juttatások és járulékok arányában adják át a fenntartott köznevelési intézményeik részére.
Amennyiben a tankerületi központ a kinevezési okmányban meghatározott munkavégzési helytől eltérő feladatellátási helyen történő munkavégzésre utasítja a pedagógust, akkor ezt köteles megindokolni, ennek természetesen része az is, hogy a munkáltató milyen indokok alapján jelöli ki az adott személyt.
A teljesítményértékelés során, annak eredményét figyelembe véve, a munkáltató a pedagógus havi illetményét alacsonyabb összegben nem állapíthatja meg.
6. §
Alkalmazási szabály.
7. §
A melléklet az illetménynövekedés alapját jelentő tantárgyak felsorolását tartalmazza.
8. §
Hatálybaléptető rendelkezés.
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.