1995. évi XCI. törvény

az állategészségügyről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
1995. évi XCI. törvény
az állategészségügyről

Hivatkozó joganyagok

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

93/1997. (XI. 28.) FM rendelet az egyes állategészségügyi vizsgálatok díjáról szóló 64/1997. (IX. 16.) FM rendelet módosításáról

64/1997. (IX. 16.) FM rendelet egyes állategészségügyi vizsgálatok díjáról

10/1997. (II. 12.) FM rendelet az állati hulladékok hatóságilag elrendelt ártalmatlanná tételéért fizetendő díjakról

22/1996. (VII. 9.) FM rendelet az állatgyógyászati készítményekről

45/2002. (V. 17.) FVM rendelet a járványügyi intézkedés esetén járó kártalanítás felső határáról

33/2002. (VII. 4.) AB határozat a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény 81. §-a alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára és közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indított perben való alkalmazhatósága tilalmának megállapítására irányuló bírói kezdeményezés, valamint alkotmányjogi panasz tárgyában

78/2004. (V. 4.) FVM rendelet az egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról szóló 46/1999. (V. 19.) FVM rendelet módosításáról

32/2001. (IV. 24.) FVM rendelet a járványügyi intézkedés esetén járó kártalanítás felső határáról

Bírósági jogesetek

AVI 1998.1.7 A mulasztási bírság kiszabásánál figyelembe kell venni az adózótól elvárható körültekintés mértékét, a mulasztás körülményeit, súlyát és gyakoriságát (1990. évi XCI. tv 74. §).

BH 2007.3.98 A munkavállaló a baleseti táppénz iránti igényét kizárólag a vele biztosítási jogviszonyban álló bt. útján érvényesíthette - A munkabalesetért fennálló kárfelelősség a munkáltatót terheli [1997. évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: Ebtv.) 63. §; Mt. 174. §].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.