1/2023. (IX. 14.) EUM rendelet

az európai uniós ügyekért felelős miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök meghatározásáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
E rendelet alkalmazásában foglalkoztató s...

1/2023. (IX. 14.) EUM rendelet
az európai uniós ügyekért felelős miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök meghatározásáról
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. § E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma (a továbbiakban: minisztérium).
2. § A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott
a) munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve
b) feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti szerződéses jogviszony
minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.
3. § A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül,
a) ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett, vagy
b) ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.
4. § A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 3. § a) pontja és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Bóka János s. k.,
európai uniós ügyekért felelős miniszter
1. melléklet az 1/2023. (IX. 14.) EUM rendelethez A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök 1. A minisztériumban
1.1. a miniszter kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet valamennyi munkaköre,
1.2. a miniszteri kabinetfőnöke irányítása alá tartozó szervezeti egységeknél a miniszter és a miniszteri kabinetfőnök személyéhez kapcsolódó feladatokat ellátó munkakör,
1.3. a miniszter sajtófőnöke,
1.4. az államtitkárok kabinetjének, illetve titkárságának, továbbá a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkárok titkárságának valamennyi munkaköre és az államtitkárok kabinetjének, illetve titkárságának, továbbá a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkárok titkárságának a tevékenységéhez kapcsolódó, jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett feladatoknak a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes közreműködőként történő ellátása,
1.5. a főosztályvezető, az osztályvezető,
1.6. a politikai főtanácsadó, a politikai tanácsadó,
1.7. a biztonsági vezető,
1.8. a rendszerbiztonsági felügyelő,
1.9. a rendszeradminisztrátor,
1.10. a belső ellenőri feladatot ellátó munkakörök,
1.11. az integritás tanácsadói feladatot ellátó munkakörök,
1.12. az adatvédelmi tisztviselői feladatot ellátó munkakörök,
1.13. a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 36. §-a szerinti Nyilvántartóban és Kezelőponton titkos ügykezelői feladatokat ellátó munkakör,
1.14. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 614/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. §-ában meghatározott honvédelmi igazgatási feladatokban részt vevő munkakör,
1.15. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó feladatok ellátását szolgáló munkakör,
1.16. a rejtjelező tevékenységet ellátó munkakör,
1.17. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban a minisztériumban kijelölt biztonsági megbízott, illetve a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör,
1.18. a védett állománnyal kapcsolatos ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör,
1.19. a minisztériumnál rendszeresített irat- és dokumentumkezelő rendszer alkalmazásgazdája,
1.20. a belső ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre,
1.21. az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős munkakör,
1.22. a parlamenti titkársági feladatot ellátó szervezeti egységnél kormánydöntés végrehajtásában közreműködő személy munkaköre,
1.23. a szakrendszeri informatikai infrastruktúra és alkalmazásmenedzsment feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, valamint a koordinációs, műszaki felügyeletet, illetve az infrastruktúra működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkakör,
1.24. a projektkoordinációs feladatot ellátó szervezeti egység vezetőjének munkaköre,
1.25. az európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködést érintő valamennyi munkakör,
1.26. az Európai Unió Tanácsa 2024. évi magyar elnöksége operatív feladatai előkészítésének és végrehajtásának feladatait ellátó valamennyi munkakör,
1.27. a személyügyi feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre,
1.28. a minisztérium közbeszerzési eljárásainak lefolytatását ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre,
1.29. a kormánybiztos, valamint a miniszteri biztos titkárságának valamennyi munkaköre,
1.30. a védelmi és biztonsági feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre.
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.