1263/2023. (VII. 4.) Korm. határozat

a Közkiadások Felülvizsgálata Munkacsoportról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

1. A Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv Állam és közigazgatás komponens 38. reform intézkedése értelmében az egyes kiemelt állami területekre fordított kiadások rendszeres, középtávú munkaterven alapuló felülvizsgálata érdekében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján javaslattevő, véleményező, tanácsadó tevékenységet végző testületként Közkiadások Felülvizsgálata Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) működik.
2. A Munkacsoport felada...

1263/2023. (VII. 4.) Korm. határozat
a Közkiadások Felülvizsgálata Munkacsoportról
1. A Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv Állam és közigazgatás komponens 38. reform intézkedése értelmében az egyes kiemelt állami területekre fordított kiadások rendszeres, középtávú munkaterven alapuló felülvizsgálata érdekében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján javaslattevő, véleményező, tanácsadó tevékenységet végző testületként Közkiadások Felülvizsgálata Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) működik.
2. A Munkacsoport feladata
a) a közkiadások megfelelőségének részletes vizsgálatában történő közreműködés a felülvizsgálat tárgyát képező területeken, különös tekintettel azok pozitív társadalmi hatására, a gazdasági növekedéshez való hozzájárulásra, valamint a költségvetési egyenlegre és a középtávú fenntarthatóságra gyakorolt hatására,
b) az a) alpontban meghatározott feladata alapján javaslattétel intézkedésekre és szakpolitikai lehetőségekre, amelyekkel az érintett kiadási területeken megtakarításokat és hatékonyságnövelést lehet elérni,
c) a megtakarítási és hatékonyságnövelési ajánlások költségvetési tervezés és a középtávú költségvetési kitekintés meghatározása során történő figyelembevételének nyomon követése.
3. A Munkacsoport a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően kétszintű struktúrában működik. A stratégiai iránymutatást nyújtó testületként az Irányító Testület, az egyes kiadási területek részletes felülvizsgálatára szakértői munkacsoport (a továbbiakban: Szakértői Munkacsoport) működik.
4. Az Irányító Testület elnöke az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium államháztartásért való felelősséggel kapcsolatos feladatokat ellátó államtitkára, további állandó tagja az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetéssel kapcsolatos feladatokat ellátó helyettes államtitkára. A vizsgálat tárgyát képező kiadási területnek megfelelően az Irányító Testület tagja továbbá
a) az adópolitikáért felelős miniszter,
b) az állami beruházásokért felelős miniszter,
c) a családpolitikáért felelős miniszter,
d) az egészségügyért felelős miniszter,
e) a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter,
f) a köznevelésért felelős miniszter,
g) a lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszter,
h) a lakáspolitikáért felelős miniszter,
i) a szakképzésért felelős miniszter
által kijelölt államtitkár.
5. A Szakértői Munkacsoportot az Irányító Testület hozza létre. A Szakértői Munkacsoport elnöke az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetéssel kapcsolatos feladatokat ellátó helyettes államtitkára. A Szakértői Munkacsoportban a 4. pontban meghatározott miniszter által vezetett minisztérium, illetve a miniszter irányítása vagy felügyelete alatt álló szervek állományába tartozó szakértők mellett külső szakértők is részt vesznek.
6. A Kormány felkéri
a) az Állami Számvevőszék elnökét,
b) a Központi Statisztikai Hivatal elnökét,
c) a Magyar Államkincstár elnökét,
d) a Magyar Nemzeti Bank elnökét,
hogy delegáljon tagot a Szakértői Munkacsoportba.
7. A Szakértői Munkacsoport ülésére az Irányító Testület elnöke más külső szakértőket, a vizsgált területen kiemelkedő szaktudással rendelkező szakembereket, a tudomány területén elismert oktatókat, kutatókat is meghív
a) az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnöke,
b) a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke és
c) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
javaslata szerint.
8. Az Irányító Testület és a Szakértői Munkacsoport szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. Az ülésről jegyzőkönyv készül.
9. Az Irányító Testület tagjai, illetve a Szakértői Munkacsoportban részt vevők e kormányhatározat szerinti tevékenységükért díjazásra, költségtérítésre nem jogosultak.
10. Az Irányító Testület és a Szakértői Munkacsoport titkársági feladatait az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium látja el.
11. Az Irányító Testület és a Szakértői Munkacsoport működésének részletes szabályait ügyrendben állapítja meg.
12. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.