2023. évi XLVI. törvény

az egyes gazdasági, vagyongazdálkodási és postaügyet érintő törvények módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A Cstv.


Hatályát veszti a Cstv.Az Fdvtv.

Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
A 3. §, a 4. §, a 10. § 1-4., 7., 8., 10. és 12-15. pontja, a 11. § b) pontja, a 18. § (2) és (4) bekezdése, a 21-23. §, a 25. § (2) bekezdése, a 28. § c) és f) pontja, valamint a 6., a 7., a 8., a 14. és a 16. alcím 2024...

2023. évi XLVI. törvény
az egyes gazdasági, vagyongazdálkodási és postaügyet érintő törvények módosításáról
1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása
1. §
2. §
3. §
4. §
5. §
6. §
7. §
8. §
9. §
10. § A Cstv.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
11. § Hatályát veszti a Cstv.
a)
b)
2. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása
12. §
13. §
14. §
15. §
3. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása
16. §
17. §
4. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosítása
18. § (1)
(2)
(3)
(4)
19. §
20. §
21. §
22. §
23. §
24. §
25. § (1)
(2)
26. §
27. §
28. § Az Fdvtv.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
29. §
5. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása
30. §
31. §
32. §
33. §
34. §
35. §
6. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása
36. §
7. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása
37. §
38. §
8. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása
39. §
9. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény módosítása
40. §
10. Az egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXXIII. törvény módosítása
41. §
42. §
43. §
11. Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXVI. törvény módosítása
44. §
12. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény módosítása
45. §
13. Az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIII. törvény módosítása
46. §
14. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény módosítása
47. §
15. Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény módosítása
48. §
49. §
50. §
51. §
16. Az egyes bányászati és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXIV. törvény egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépése
52. §
17. Záró rendelkezések
53. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) A 3. §, a 4. §, a 10. § 1-4., 7., 8., 10. és 12-15. pontja, a 11. § b) pontja, a 18. § (2) és (4) bekezdése, a 21-23. §, a 25. § (2) bekezdése, a 28. § c) és f) pontja, valamint a 6., a 7., a 8., a 14. és a 16. alcím 2024. január 1-jén lép hatályba.
54. § (1) A 20. § az Alaptörvény 38. cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(2) A 42. § és az 50. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(3) A 11. alcím az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(4) A 12. alcím az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.
55. § (1) Az 1. alcím a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Az 1. alcím a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
(3) A 4. alcím a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(4) Az 5. alcím a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes megvalósítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2008. február 20-i 2008/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(5) A 7. és 14. alcím a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. fejezetének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.