2023. évi XLI. törvény

az innovációs és tudományos eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az Nftv.


A KFItv.

Hatályát veszti a KFItv.


A 2020. évi XXXVIII. törvény 4. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.A 2021. évi XXIII. törvény a következő 6/I. §-sal egészül ki:
"6/I. § (1) Az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és...

2023. évi XLI. törvény
az innovációs és tudományos eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
1. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosítása
1. §
2. §
2. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása
3. §
4. §
5. §
6. §
7. §
8. §
3. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
9. §
10. §
4. A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény módosítása
11. §
12. §
13. §
14. §
15. §
16. §
17. §
18. §
5. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása
19. §
20. §
21. §
22. §
23. §
24. §
6. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosítása
25. §
7. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása
26. §
27. §
28. §
8. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
29. §
30. §
31. §
32. §
33. §
34. §
35. §
36. §
37. §
38. §
39. §
40. §
41. § Az Nftv.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
42. §
9. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása
43. §
44. §
45. §
46. §
47. §
48. §
49. §
50. §
51. §
52. §
53. §
54. §
55. §
56. §
57. §
58. §
59. §
60. §
61. §
62. §
63. § A KFItv.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
64. § Hatályát veszti a KFItv.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
10. A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény módosítása
65. §
66. §
11. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása
67. §
12. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása
68. §
69. §
70. §
71. §
72. §
13. A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVIII. törvény módosítása
73. §
74. §
75. §
76. §
77. §
78. §
79. § (1)
(2)
(3)
80. §
14. A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény módosítása
81. §
82. §
83. §
84. §
15. A Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XVI. törvény módosítása
85. §
86. §
87. §
88. §
16. A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIII. törvény módosítása
89. §
90. §
91. §
92. §
93. § (1)
(2)
(3)
94. § A 2021. évi XXIII. törvény
a)
b)
c)
17. Az egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2022. évi LIX. törvény módosítása
95. §
18. Az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi XIX. törvény módosítása
96. §
97. §
19. Záró rendelkezések
98. § (1) Ez a törvény - a (2)-(7) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) A 10. alcím az e törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(3) A 43. §, a 46-52. §, az 55-61. §, a 63. § 5-19., 37. és 43. pontja, a 64. § b)-d) pontja, a 76. §, a 77. §, a 79. § (1) bekezdése, a 89. §, a 90. §, a 93. § (1) és (2) bekezdése, a 94. § a) és c) pontja, a 18. alcím, a 3., a 8. és a 9. melléklet 2023. július 1-jén lép hatályba.
(4) A 38. § és a 41. § i) és m) pontja 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.
(5) A 8. §, a 10. §, a 6. alcím, a 30. §, a 44. §, az 53. §, az 54. §, a 62. §, a 63. § 1-4., 20-36., 38-42. és 44-53. pontja, valamint a 64. § a), e) és f) pontja 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.
(6) A 3-7. §, a 4. alcím, a 37. §, a 45. § és a 11. alcím 2024. január 1-jén lép hatályba.
(7) A 79. § (3) bekezdése, a 91. §, a 92. §, a 93. § (3) bekezdése, a 94. § b) pontja, az 5. melléklet és a 10. melléklet a felsorolt ingatlanok állami tulajdonba kerülését követő napon lép hatályba.
(8) A 79. § (3) bekezdése, a 91. §, a 92. §, a 93. § (3) bekezdése, a 94. § b) pontja, az 5. melléklet és a 10. melléklet hatálybalépésének naptári napját az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
99. § (1) A 73. §, a 74. §, a 76. §, a 79. §, a 80. § b) pontja, a 81. §, a 83. §, a 85. §, a 87. §, a 89. §, a 91. §, a 93. §, a 94. § c) pontja, a 96. §, valamint a 3-10. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(2) A 80. § a) pontja az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke
1. melléklet a 2023. évi XLI. törvényhez
2. melléklet a 2023. évi XLI. törvényhez
3. melléklet a 2023. évi XLI. törvényhez
4. melléklet a 2023. évi XLI. törvényhez
5. melléklet a 2023. évi XLI. törvényhez 6. melléklet a 2023. évi XLI. törvényhez
7. melléklet a 2023. évi XLI. törvényhez
8. melléklet a 2023. évi XLI. törvényhez
9. melléklet a 2023. évi XLI. törvényhez
10. melléklet a 2023. évi XLI. törvényhez
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.