ÁRMB határozat (HÉ 2021/55.)

a Turizmus-Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság megállapításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Iktatószám: MSZF/35548-9/2021-ITM
Tárgy: Turizmus-Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság megállapító határozat
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (székhely: 1015 Budapest, Hattyú u. 14., levélcím: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79., képviseli: Gál Pál Zoltán elnök) mint munkáltatói oldali, valamint a Vendéglátó és Turisztikai Szakszervezet (1068 Budapest, Benczúr u. 45., képviseli: Dr. Várnai Zsuzsanna elnök) mint munkavállal...

ÁRMB határozat (HÉ 2021/55.)
a Turizmus-Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság megállapításáról
Iktatószám: MSZF/35548-9/2021-ITM
Tárgy: Turizmus-Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság megállapító határozat
HATÁROZAT
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (székhely: 1015 Budapest, Hattyú u. 14., levélcím: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79., képviseli: Gál Pál Zoltán elnök) mint munkáltatói oldali, valamint a Vendéglátó és Turisztikai Szakszervezet (1068 Budapest, Benczúr u. 45., képviseli: Dr. Várnai Zsuzsanna elnök) mint munkavállalói oldali érdekképviseletek közreműködésével létrehozni kívánt Turizmus-Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság megalapítása iránti eljárása keretében döntésével az alábbiakat állapította meg.
A Turizmus-Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság nem jött létre.
A Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége mint ágazati munkáltatói érdekképviselet a TurizmusVendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvétel feltételeinek megfelelt.
A Vendéglátó és Turisztikai Szakszervezet mint ágazati munkavállalói érdekképviselet a Turizmus-Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvétel feltételeinek nem felelt meg.
Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság korábbi, NGM/17736/2016. számon hozott, a Turizmus-Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozásáról rendelkező határozata hatályát veszti.
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság eljárása illetékmentes. Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
A határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs, azzal szemben közigazgatási per kezdeményezhető a Fővárosi Törvényszék előtt a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A kereseti kérelmet az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottságnál (Innovációs és Technológiai Minisztérium / Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság, 1441 Budapest, Pf. 88) kell benyújtani.
Indokolás
A Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége és a Vendéglátó és Turisztikai Szakszervezet 2021. március 2. napján közös kérelmet nyújtottak be az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottsághoz (a továbbiakban: ÁRMB) a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszeren (a továbbiakban: MKIR) keresztül, melyben kezdeményezték a Turizmus-Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozását a TEÁOR '08 szerinti 5510 szállodai szolgáltatás, 5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás, 5530 kempingszolgáltatás, 5590 egyéb szállás-szolgáltatás, 5610 éttermi, mozgó vendéglátás, 562 rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás, 5621 rendezvényi étkeztetés, 5629 egyéb vendéglátás, 5630 italszolgáltatás, 7911 utazásközvetítés, 7912 utazásszervezés, 7990 egyéb foglalás, 8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése elnevezésű ágazatokban, al- és szakágazatokban, valamint a kérelmezők döntési jogának és reprezentatív státuszának megállapítását.
A kérelem benyújtását követően az ÁRMB az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az MSZF/35548-1/2021-ITM számú végzésével a felek alapításra vonatkozó kérelmét közzétette a Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben. A közzététel útján az ÁRMB az adott ágazati párbeszéd bizottsághoz (a továbbiakban: ÁPB) történő csatlakozás lehetőségét kívánta biztosítani a kérelemmel érintett ágazatban működő további érdekképviseletek részére. A közzétételt követő 30 napban további részvételi szándék bejelentésére nem került sor.
Az ÁRMB a kérelmet benyújtó feleket az MSZF/35548-5/2021-ITM és az MSZF/35548-6/2021-ITM számú végzéseiben felhívta az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet 1. számú melléklet 1. pontja, illetve 2. pontja szerinti adatok elektronikus szolgáltatására az MKIR-en keresztül.
A kérelmezők az adatszolgáltatási kötelezettségüket teljesítették. Az MKIR-ben rögzített adatok alapján az ÁRMB megállapította, hogy a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége 248 db tagmunkáltató jelentett be, melyből az ÁRMB 200 db tagmunkáltató vett figyelembe eljárása során. A kérelmező a TEÁOR '08 szerinti 562 alágazatban, illetve az 5510, 5610, 5629, 7911, 7912, 7990 szakágazatokban megfelelt az ÁPBtv. 7. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt részvételi feltételeknek.
Az MKIR-be felvitt adatok alapján az ÁRMB megállapította, hogy a Vendéglátó és Turisztikai Szakszervezet így a kérelmező nem felelt meg az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pontjában és annak alpontjaiban foglalt részvételi feltételeknek. A kérelmező 8 db munkáltatónál jelentett be képviseletre jogosult szervet, mely kizárta a lehetőségét az ÁPBtv. 7. § bekezdés a) pont aa) alpontja alkalmazásának. Ezzel párhuzamosan a kérelmező az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglalt részvételi feltételek esetében egyetlen, az ÁPB által lefedett tevékenységi kör tekintetében sem tudta elérni a 10%-os létszámküszöböt. Az ÁRMB ezért megvizsgálta a kérelmező által az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti üzemi tanácsi választási eredményeit is. A vizsgálat alapján a kérelmező nem felelt meg a részvételi feltételeknek ebben a körben sem. Redukált szavazatainak száma 324, szemben a szükséges 5475-tel.
Az alapítási kérelem közzétételét követően a felek megküldték az ÁRMB részére a Turizmus-Vendéglátás ÁPB létrehozására vonatkozó megállapodásukat, valamint az MKIR-ben kérelmükhöz mellékelték a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban részt vevő munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletekben betöltött tagsággal kapcsolatos igazolásokat. A Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének tagszervezete, míg a Vendéglátó és Turisztikai Szakszervezet a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának a tagja.
Kérelmükhöz mellékelték a nemzetközi munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeti tagságról szóló igazolásokat, valamint az alapszabályukat, melyekből megállapítható, hogy a kérelmezők megfelelnek az ÁPBtv. 6. §-ában foglalt érdekképviselet feltételeinek.
Az ÁRMB a kérelemben jelölt döntési jog megállapítása kapcsán megállapította, hogy a kérelmezők között a Turizmus-Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozása céljából létrejött megállapodás tartalmazza a felek döntési jogára vonatkozó rendelkezéseket. Mindezek alapján az ÁPBtv. 21. § (2) bekezdésére tekintettel az ÁRMB-nek e körben döntenie nem kellett.
Az ÁRMB az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdésében foglalt feltétel vizsgálata során megállapította, hogy a kérelmezők érdekképviseleti tevékenységüket több mint két éve gyakorolják.
Az ÁRMB a reprezentatív státusz megállapítása kapcsán érdemi döntést nem hozhatott, tekintettel arra, hogy az ÁPB nem jött létre.
A fent leírtakra tekintettel az ÁRMB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Az ÁRMB hatásköre az ÁPBtv. 21. § (4) bekezdés a) pontján alapul. A jogorvoslati tájékoztató az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 112. és 114. §-ában foglaltakon, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §-ában foglaltakon alapszik.
Budapest, 2021. június 30.
Dr. Petrovics Zoltán s. k.,
elnök
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink:

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.