ÁRMB határozat (HÉ 2021/55.)

a Nyomdaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság megállapításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Iktatószám: MSZF/14275-11/2021-ITM
Tárgy: Nyomdaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság megállapító határozat
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság a Nyomda- és Papíripari Szövetség (székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla u. 41. fsz./6., képviseli: Dr. Peller Katalin ügyvezető igazgató) mint munkáltatói oldali, valamint a Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete (1068 Budapest, Benczúr u. 37., képviseli: Nagy József elnök) mint munkavállalói oldali érdekképviseletek közreműködésével létrehozni kív...

ÁRMB határozat (HÉ 2021/55.)
a Nyomdaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság megállapításáról
Iktatószám: MSZF/14275-11/2021-ITM
Tárgy: Nyomdaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság megállapító határozat
HATÁROZAT
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság a Nyomda- és Papíripari Szövetség (székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla u. 41. fsz./6., képviseli: Dr. Peller Katalin ügyvezető igazgató) mint munkáltatói oldali, valamint a Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete (1068 Budapest, Benczúr u. 37., képviseli: Nagy József elnök) mint munkavállalói oldali érdekképviseletek közreműködésével létrehozni kívánt Nyomdaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság megalapítása iránti eljárása keretében döntésével az alábbiakat állapította meg.
A Nyomdaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság a TEÁOR '08 szerinti 18 nyomdaipari és egyéb sokszorosítási tevékenység elnevezésű ágazatban nem jött létre.
A Nyomda- és Papíripari Szövetség mint ágazati munkáltatói érdekképviselet a Nyomdaipari Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvétel feltételeinek megfelelt.
A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete mint ágazati munkavállalói érdekképviselet a Nyomdaipari Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvétel feltételeinek nem felelt meg.
Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság korábbi, NGM/16199/2016. számon hozott, a Nyomdaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozásáról rendelkező határozata hatályát veszti.
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság eljárása illetékmentes. Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
A határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs, azzal szemben közigazgatási per kezdeményezhető a Fővárosi Törvényszék előtt a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A kereseti kérelmet az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottságnál (Innovációs és Technológiai Minisztérium / Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság, 1441 Budapest, Pf. 88) kell benyújtani.
Indokolás
A Nyomda- és Papíripari Szövetség és a Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete 2021. március 2. napján közös kérelmet nyújtottak be az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottsághoz (a továbbiakban: ÁRMB) a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszeren (a továbbiakban: MKIR) keresztül, melyben kezdeményezték a Nyomdaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozását a TEÁOR '08 szerinti 18 nyomdaipari és egyéb sokszorosítási tevékenység elnevezésű ágazatban, valamint a kérelmezők részvételi jogának megállapítását.
A kérelem benyújtását követően az ÁRMB az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az MSZF/14275-3/2021-ITM számú végzésével a felek alapításra vonatkozó kérelmét közzétette a Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben. A közzététel útján az ÁRMB az adott ágazati párbeszéd bizottsághoz (a továbbiakban: ÁPB) történő csatlakozás lehetőségé kívánta biztosítani a kérelemmel érintett ágazatban működő további érdekképviseletek részére. A közzétételt követő 30 napban további részvételi szándék bejelentésére nem került sor.
Az ÁRMB a kérelmet benyújtó feleket az MSZF/14275-7/2021-ITM és az MSZF/14275-8/2021-ITM számú végzéseiben felhívta az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet 1. számú melléklet 1. pontja, illetve 2. pontja szerinti adatok elektronikus szolgáltatására az MKIR-en keresztül.
A kérelmezők az adatszolgáltatási kötelezettségüket teljesítették. Az MKIR-ben rögzített adatok alapján az ÁRMB megállapította, hogy a Nyomda- és Papíripari Szövetség 70 db tagmunkáltatót jelentett be, melyből az ÁRMB az eljárása során 33 tagmunkáltatót tudott figyelembe venni. Az ágazat tekintetében a kérelmező 26,1%-os lefedettséget ért el, így teljesítette az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt részvételi feltételt.
Az MKIR-be felvitt adatok alapján az ÁRMB megállapította, hogy a Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete 16 munkáltatónál jelölt meg képviseletre jogosult szervet. Az adatszolgáltatás keretében megjelölt munkáltatókból főtevékenysége alapján mindössze 9 db munkáltató volt figyelembe vehető, tekintettel a kérelemben megjelölt TEÁOR besorolásra. Mindezek alapján a kérelmező nem felelt meg az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt részvételi feltételeknek. A kérelmező az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja tekintetében kizárólag a 1811 szakágazatban haladta meg a 10%-os lefedettségi szintet, azonban ebben a szakágazatban a szükséges három helyett egy munkáltatónál rendelkezett képviseletre jogosult szervvel, ezért az ÁRMB megvizsgálta az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában foglalt részvételi feltételek teljesülését. A kérelmező redukált szavazatainak száma 90 a szükséges 699,1-hez képest.
Az alapítási kérelem közzétételét követően a felek megküldték az ÁRMB részére a Nyomdaipari ÁPB létrehozására vonatkozó megállapodásukat, valamint az MKIR-ben kérelmükhöz mellékelték a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban részt vevő munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletekben betöltött tagsággal kapcsolatos igazolást. A Nyomda- és Papíripari Szövetség a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének tagszervezete, míg a Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete a Magyar Szakszervezeti Szövetség tagja.
Kérelmükhöz mellékelték a nemzetközi munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeti tagságról szóló igazolásokat, valamint a kérelmezők alapszabályukat, melyekből megállapítható, hogy kérelmezők megfelelnek az ÁPBtv. 6. §-ában foglalt érdekképviselet feltételeinek.
Az ÁRMB az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdésében foglalt feltételt vizsgálva megállapította, hogy a kérelmezők érdekképviseleti tevékenységüket több mint két éve gyakorolják.
A fent leírtakra tekintettel az ÁRMB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Az ÁRMB hatásköre az ÁPBtv. 21. § (4) bekezdés a) pontján alapul. A jogorvoslati tájékoztató az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 112. és 114. §-ában foglaltakon, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §-ában foglaltakon alapszik.
Budapest, 2021. június 30.
Dr. Petrovics Zoltán s. k.,
elnök
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink:

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.