ÁRMB határozat (HÉ 2021/55.)

a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttének megállapításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Iktatószám: MSF/50124-10/2021-ITM
Tárgy: Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttét megállapító határozat
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége ÁFEOSZ-COOP (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C, képviseli: Dr. Zsákos Szőke Zoltán elnök), a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (székhely: 2040 Budapest, Malomkő u. 2., postacím: 8073 Csákberény, Bajcsy-Zsilinszky u. 102., képvise...

ÁRMB határozat (HÉ 2021/55.)
a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttének megállapításáról
Iktatószám: MSF/50124-10/2021-ITM
Tárgy: Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttét megállapító határozat
HATÁROZAT
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége ÁFEOSZ-COOP (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C, képviseli: Dr. Zsákos Szőke Zoltán elnök), a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (székhely: 2040 Budapest, Malomkő u. 2., postacím: 8073 Csákberény, Bajcsy-Zsilinszky u. 102., képviseli: Neubauer Katalin főtitkár), a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége KISOSZ (székhely: 1043 Budapest, Csányi László u. 34., képviseli: Dr. Antalffy Gábor elnök) és az Országos Kereskedelmi Szövetség (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128., képviseli Vámos György főtitkár) mint munkáltatói oldali, valamint a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48., képviseli: Karsai Zoltán elnök) és az Egyenlő.hu a modern szakszervezet (korábbi nevén: Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete, székhely: 1148 Budapest, Bolgárkertész u. 15/A III/12., képviseli: Bubenkó Csaba elnök) mint munkavállalói oldali érdekképviseletek közreműködésével létrehozni kívánt Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottság megalapítása iránti eljárása keretében döntésével az alábbiakat állapította meg.
A Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottság a TEÁOR '08 szerinti 47 kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár) elnevezésű ágazatban jogszerűen létrejött. A TEÁOR '08 szerinti 45 gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása, 46 nagykereskedelem (kivéve: jármű motorkerékpár) elnevezésű ágazatokban nem jött létre.
Az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége ÁFEOSZ-COOP mint ágazati munkáltatói érdekképviselet a fentiek szerint létrejött Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvétel feltételeinek megfelelt.
Az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége ÁFEOSZ-COOP mint ágazati munkáltatói érdekképviselet a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottságban a reprezentativitás feltételeinek nem felelt meg.
A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség mint ágazati munkáltatói érdekképviselet a fentiek szerint létrejött Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvétel feltételeinek megfelelt.
A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség mint ágazati munkáltatói érdekképviselet a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottságban a reprezentativitás feltételeinek nem felelt meg.
A Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége KISOSZ mint ágazati munkáltatói érdekképviselet a fentiek szerint létrejött Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvétel feltételeinek megfelelt.
A Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége KISOSZ mint ágazati munkáltatói érdekképviselet a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottságban a reprezentativitás feltételeinek nem felelt meg.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség mint ágazati munkáltatói érdekképviselet a fentiek szerint létrejött Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvétel feltételeinek megfelelt.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség mint ágazati munkáltatói érdekképviselet a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottságban a reprezentativitás feltételeinek nem felelt meg.
A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete mint ágazati munkavállalói érdekképviselet a fentiek szerint létrejött Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvétel feltételeinek megfelelt.
A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete mint ágazati munkavállalói érdekképviselet a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottságban a reprezentativitás feltételeinek megfelelt.
Az Egyenlő.hu a modern szakszervezet mint ágazati munkavállalói érdekképviselet a fentiek szerint létrejött Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvétel feltételeinek megfelelt.
Az Egyenlő.hu a modern szakszervezet mint ágazati munkavállalói érdekképviselet a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottságban a reprezentativitás feltételeinek nem felelt meg.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség döntési joggal rendelkezik.
Az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége ÁFEOSZ-COOP, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség és a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége nem rendelkezik döntési joggal.
Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság korábbi, NGM/17741/2016. számon hozott, a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozásáról rendelkező határozata hatályát veszti.
A Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottság jelen határozat véglegessé válásával jön létre.
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság eljárása illetékmentes. Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
A határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs, azzal szemben közigazgatási per kezdeményezhető a Fővárosi Törvényszék előtt a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A kereseti kérelmet az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottságnál (Innovációs és Technológiai Minisztérium / Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság, 1441 Budapest, Pf. 88) kell benyújtani.
Indokolás
A kérelmezők 2021. április 19. napján közös kérelmet nyújtottak be az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottsághoz (a továbbiakban: ÁRMB) a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszeren (a továbbiakban: MKIR) keresztül. Kérelmükben kezdeményezték a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozását a TEÁOR '08 szerinti 45 gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása, 46 nagykereskedelem (kivéve: jármű motorkerékpár), kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár), valamint 47 kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár) elnevezésű ágazatokban, valamint a kérelmezők döntési jogának és reprezentatív státuszának megállapítását.
A kérelem benyújtását követően az ÁRMB az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az MSZF/50124-1/2021-ITM számú végzésével a felek alapításra vonatkozó kérelmét közzétette a Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben. A közzététel útján az ÁRMB az adott ágazati párbeszéd bizottsághoz (a továbbiakban: ÁPB) történő csatlakozás lehetőségét kívánta biztosítani a kérelemmel érintett ágazatban működő további érdekképviseletek részére. A közzétételt követő 30 napban további részvételi szándék bejelentésére nem került sor.
Az ÁRMB a kérelmezőket az MSZF/50124-2/2021-ITM, MSZF/50124-3/2021-ITM, MSZF/50124-4/2021-ITM, MSZF/50124-5/2021-ITM, MSZF/50124-6/2021-ITM és az MSZF/50124-7/2021-ITM számú végzéseiben felhívta az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet 1. számú melléklet 1. pontja, illetve 2. pontja szerinti adatok elektronikus szolgáltatására az MKIR-en keresztül.
A kérelmezők az adatszolgáltatási kötelezettségüket teljesítették. Az MKIR-ben rögzített adatok alapján az ÁRMB megállapította, hogy az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége ÁFEOSZ-COOP 128 db tagmunkáltatót jelentett be. Ebből az ÁRMB az eljárása során 123 db tagmunkáltatót tudott figyelembe venni. A kérelmező kizárólag a TEÁOR '08 szerinti 47 kiskereskedelem ágazatban teljesítette az ÁPBtv.-ben foglalt részvétel feltételeit, tekintettel a főtevékenység alapján ide sorolt 113 db tagmunkáltatóra, valamint 5,1%-os ágazati lefedettségére. A leírtak alapján a kérelmező az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjaiban foglalt részvételi feltételeket teljesítette.
Az MKIR-be felvitt adatok alapján az ÁRMB megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség 147 db tagmunkáltatót jelentett be. Ebből az ÁRMB az eljárása során 122 db tagmunkáltatót tudott figyelembe venni.
A kérelmező kizárólag a TEÁOR '08 szerinti 47 kiskereskedelem ágazatban teljesítette az ÁPBtv.-ben foglalt részvétel feltételeit, tekintettel a főtevékenység alapján ide sorolt 95 db tagmunkáltatóra. A leírtak alapján a kérelmező az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt részvételi feltételt teljesítette.
Az MKIR-be felvitt adatok alapján az ÁRMB megállapította, hogy a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége KISOSZ 982 db tagmunkáltatót jelentett be. Ebből az ÁRMB az eljárása során 227 db tagmunkáltatót tudott figyelembe venni. A kérelmező kizárólag a TEÁOR '08 szerinti 47 kiskereskedelem ágazatban teljesítette az ÁPBtv.-ben foglalt részvétel feltételeit, tekintettel a főtevékenység alapján ide sorolt 195 db tagmunkáltatóra. A leírtak alapján a kérelmező az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt részvételi feltételt teljesítette.
Az MKIR-be felvitt adatok alapján az ÁRMB megállapította, hogy az Országos Kereskedelmi Szövetség az adatszolgáltatás során 32 db tagmunkáltatót jelentett be. Ebből az ÁRMB az eljárása során 29 db tagmunkáltatót tudott figyelembe venni. A kérelmező kizárólag a TEÁOR '08 szerinti 47 kiskereskedelem ágazatban teljesítette az ÁPBtv.-ben foglalt részvétel feltételeit, tekintettel a 24,8%-os ágazati lefedettségére. A leírtak alapján a kérelmező az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt részvételi feltételt teljesítette.
Az MKIR-be felvitt adatok alapján az ÁRMB megállapította, hogy a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete az adatszolgáltatása során 46 munkáltatónál 52 alapszervezetet jelentett be. Ebből az ÁRMB az eljárása keretében 46 db alapszervezetet tudott figyelembe venni. A kérelmező kizárólag a TEÁOR '08 szerinti 47 kiskereskedelem ágazatban teljesített az ÁPBtv.-ben foglalt részvételi feltételeket, tekintettel az ágazatban tartozó 44 db munkáltatóra és 2,9%-os lefedettségére. A fentiek alapján a kérelmező megfelelt az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt részvételi feltételnek.
Az MKIR-be felvitt adatok alapján az ÁRMB megállapította, hogy az Egyenlő.hu a modern szakszervezet (korábbi nevén: Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete) az adatszolgáltatása során 27 munkáltatónál 31 alapszervezetet jelentett be. Ebből az ÁRMB az eljárása keretében 27 db alapszervezetet tudott figyelembe venni. A kérelmező kizárólag a TEÁOR '08 szerinti 47 kiskereskedelem ágazatban teljesített az ÁPBtv.-ben foglalt részvételi feltételeket, tekintettel az ágazatban tartozó 24 db munkáltatóra és 1%-os lefedettségére. A fentiek alapján a kérelmező megfelelt az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt részvételi feltételnek.
Az adatok összesítése alapján az ÁRMB megállapította, hogy a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottság a rendelkező részben jelzett ágazatokban jött létre.
Az alapítási kérelem közzétételét követően a felek megküldték az ÁRMB részére a Kereskedelmi ÁPB létrehozására vonatkozó megállapodásukat, valamint az MKIR-ben kérelmükhöz mellékelték a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban (a továbbiakban: NGTT) részt vevő munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletekben betöltött tagsággal kapcsolatos igazolásokat. A benyújtott igazolások alapján az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége ÁFEOSZ-COOP, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség és a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége KISOSZ saját jogon tagjai az NGTT-nek. Az Országos Kereskedelmi Szövetség a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége mint NGTT tagszervezetben betöltött tagságát igazolta. A munkavállalói oldal részéről a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete a Magyar Szakszervezeti Szövetségben mint NGTT tagszervezetben betöltött tagságát igazolta. Az Egyenlő.hu a modern szakszervezet a Munkástanácsok Országos Szövetsége mint NGTT tagszervezetben betöltött tagságát igazolta.
Kérelmükhöz mellékelték a nemzetközi munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeti tagságról szóló igazolásokat is. Ezek alapján az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége ÁFEOSZ-COOP az EuroCoop Aisbl tagságát igazolta, az Országos Kereskedelmi Szövetség az Eurocommerce Aisbl-beli tagságát igazolta, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség az Independent Retail tagság kapcsán nyújtott be igazolást. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete az Uni Europa tagságát igazolta.
A kérelmezők benyújtották alapszabályaikat is, melyekből megállapítható, hogy megfelelnek az ÁPBtv. 6. §-ában foglalt érdekképviselet feltételeinek.
Az ÁRMB az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdésében foglalt feltételeket vizsgálva megállapította, hogy a kérelmezők érdekképviseleti tevékenységüket több mint két éve gyakorolják.
Az ÁRMB-nek a döntési jogról a munkáltatói oldalt érintően rendelkeznie kellett a Kereskedelmi ÁPB létrejöttéről szóló megállapodásban foglaltak alapján, figyelemmel arra, hogy a megállapodás a reprezentativitáshoz köti a döntési jogot, ám a munkáltatói oldalon nincs reprezentatív státuszú fél.
Az ÁRMB a kérelemben jelölt döntési jog megállapítása kapcsán megállapította, hogy az ÁPB munkáltatói oldalán az Országos Kereskedelmi Szövetség rendelkezik döntési joggal, mivel 10,0 pontot ért el. Az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége ÁFEOSZ-COOP 5,1, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség 4,6 és a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége 4,1 pontot ért el, ezért döntési joggal nem rendelkezik.
Az ÁRMB a reprezentatív státusz kapcsán megállapította, hogy az ÁPBtv. 2. számú mellékletében foglaltak értékelési szempontok szerint végzett számítás alapján a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete 24,6 ponttal rendelkezik, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége ÁFEOSZ-COOP 1,36, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség 0,87, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége KISOSZ 0,32, az Országos Kereskedelmi Szövetség 6,25, az Egyenlő.hu a modern szakszervezet 0,2 pontot ért el. Az ÁPBtv. 12. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a reprezentatív státuszhoz legalább 10 pont szükséges.
A fent leírtakra tekintettel az ÁRMB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Az ÁRMB hatásköre az ÁPBtv. 21. § (4) bekezdés a) pontján alapul. A jogorvoslati tájékoztató az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 112. és 114. §-ában foglaltakon, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §-ában foglaltakon alapszik.
Budapest, 2021. szeptember 3.
Dr. Petrovics Zoltán s. k.,
elnök
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.