ÁRMB határozat (HÉ 2021/55.)

ágazati párbeszéd bizottság megszűnéséről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Iktatószám: MSZF/71784/2021-ITM
Tárgy: határozat ágazati párbeszéd bizottság megszűnéséről
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság megállapította, hogy az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége, valamint az Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezete és a Mezőgazdasági, Erdészeti, Élelmiszeripari és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete által alapított Élelmiszeripari Ágazati Párbeszéd Bizottság
A megszűnésről rendelkező határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs, a döntéssel szemben kö...

ÁRMB határozat (HÉ 2021/55.)
ágazati párbeszéd bizottság megszűnéséről
Iktatószám: MSZF/71784/2021-ITM
Tárgy: határozat ágazati párbeszéd bizottság megszűnéséről
HATÁROZAT
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság megállapította, hogy az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége, valamint az Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezete és a Mezőgazdasági, Erdészeti, Élelmiszeripari és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete által alapított Élelmiszeripari Ágazati Párbeszéd Bizottság
megszűnt.
A megszűnésről rendelkező határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs, a döntéssel szemben közigazgatási per kezdeményezhető a Fővárosi Törvényszék előtt a végzés közlésétől számított 30 napon belül. A kereseti kérelmet az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottságnál kell benyújtani.
Indokolás
A rendelkező részben jelzett munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek (a továbbiakban együtt: Felek) közös kérelmet nyújtottak be az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottsághoz (a továbbiakban: ÁRMB) az Élelmiszeripari Ágazati Párbeszéd Bizottság megalapítása céljából. Az eljárás eredményeként az Élelmiszeripari Ágazati Párbeszéd Bizottság 2016. május 23. napján létrejött az ÁRMB határozatának véglegessé válásával.
Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 11. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ágazati párbeszéd bizottság megszűnik, amennyiben annak tagjai nem kezdeményezik az ÁPBtv. 21. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt eljárást.
Az ÁPBtv. 21. § (4) bekezdés a) pontja alapján az ÁRMB erre irányuló kérelem esetén határozatot hoz az ÁPB jogszerű létrejöttének, valamint megszűnésének kérdésében, amennyiben a megelőző határozat véglegessé válásától számított öt év eltelt.
A rendelkezésre álló adatok alapján az Élelmiszeripari Ágazati Párbeszéd Bizottság esetében az öt éves időtartam 2021. május 23. napján lejárt. A Felek a jelzett időpontig nem nyújtottak be kérelmet az ÁRMB-hez az Élelmiszeripari Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozása céljából.
Az ÁPBtv. 11. § (3) bekezdése alapján az ÁPB a megszűnésről rendelkező határozat véglegessé válásával szűnik meg. A fenti tényállásra tekintettel az ÁRMB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Az ÁRMB hatásköre az ÁPBtv. 21. § (1) bekezdés b) pontján alapul. A jogorvoslati tájékoztató az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 112. és 114. §-ában foglaltakon, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §-ában foglaltakon alapszik.
Budapest, 2021. június 21.
Dr. Petrovics Zoltán s. k.,
elnök
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.