3/2021. (XI. 8.) EMMI határozat

az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény 93. §-a és 6. melléklete hatálybalépéséről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 11. §-a alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti feladatkörömben, az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény 10. § (17) bekezdése szerinti jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:
1. Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, i...

3/2021. (XI. 8.) EMMI határozat
az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény 93. §-a és 6. melléklete hatálybalépéséről
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 11. §-a alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti feladatkörömben, az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény 10. § (17) bekezdése szerinti jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:
1. Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 10. § (14) bekezdése a Módtv. 93. §-a és 6. melléklete hatálybalépéséről az alábbiak szerint rendelkezik:
"(14) A 93. § és a 6. melléklet a Budapest XIII. kerület belterület 26085/1114, 26085/1115, 26085/1116, 26085/1118 és 26085/1123 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó, az MNV Zrt. kérelmére a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztályán 651634/2021 számon indított telekalakítási eljárás eredményének ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének napján lép hatályba."
2. A Módtv. 93. §-a és 6. melléklete hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2021. október 7.
3. A Módtv. 93. §-a és 6. melléklete hatálybalépésének naptári napja: 2021. október 7.
4. A fentiekre tekintettel, összhangban a Módtv. 10. § (17) bekezdésével megállapítom, hogy a Módtv. 93. §-a és 6. melléklete 2021. október 7-én, azaz kettőezerhuszonegy október hetedikén lépett hatályba.
Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink:

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.