1017/2021. (I. 28.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 2021. február 1. napjától Prof. Dr. Palkovics Lászlót a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi XXIV. törvényben foglalt feladatok koordinációjáért felelős kormán...

1017/2021. (I. 28.) Korm. határozat
kormánybiztos kinevezéséről
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 2021. február 1. napjától Prof. Dr. Palkovics Lászlót a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi XXIV. törvényben foglalt feladatok koordinációjáért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében
a) ellátja a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése (a továbbiakban: projekt) előrehaladásával összefüggésben felmerülő, jogalkotással kapcsolatos előkészítési feladatokat, kezdeményezi a jogalkotásra vonatkozó döntések meghozatalát,
b) ellátja a projekt megvalósításával összefüggő kormányzati és - a külpolitikáért felelős miniszterrel és az államháztartásért felelős miniszterrel együttműködésben - nemzetközi koordinációs feladatokat,
c) koordinálja a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság működését, valamint a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság projekttel kapcsolatos tevékenységét,
d) elősegíti, nyomon követi és ellenőrzi a közlekedésért felelős miniszter projekttel kapcsolatban hozott szakpolitikai döntéseinek végrehajtását.
3. A kormánybiztos feladatkörével összefüggésben
a) a tevékenységével érintett személyektől, szervezetektől - személyes adatnak nem minősülő - adatokat, információkat kérhet,
b) a feladatellátásához kapcsolódó dokumentumokba - a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - betekinthet,
c) az érintett gazdasági társaságok vezetői részére intézkedés megtételét javasolhatja, és figyelemmel kísérheti azok végrehajtását, valamint részt vehet a gazdasági társaságok vezető testületeinek ülésein.
4. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.
5. A kormánybiztos tevékenységét titkárság nem segíti.
6. A kormánybiztos tevékenységét díjazás nélkül látja el.
7. Ez a határozat 2021. február 1-jén lép hatályba.
8.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.