1293/2020. (VI. 11.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtásához kapcsolódó honvédelmi munkaerőpiaci helyzet fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A Kormány
1.
2.
3.
4. egyetért a szerződéses állományú katonák egyszeri szerződéskötési díjának bevezetésével;
5. a 4. pont szerinti feladat végrehajtása érdekében az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 92 400 00 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
honvédelmi miniszter
Határidő: azonnal
6. a 4. pont szer...

1293/2020. (VI. 11.) Korm. határozat
a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtásához kapcsolódó honvédelmi munkaerőpiaci helyzet fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról
A Kormány
1.
2.
3.
4. egyetért a szerződéses állományú katonák egyszeri szerződéskötési díjának bevezetésével;
5. a 4. pont szerinti feladat végrehajtása érdekében az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 92 400 00 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
honvédelmi miniszter
Határidő: azonnal
6. a 4. pont szerinti feladat végrehajtása érdekében felhívja a pénzügyminisztert és a honvédelmi minisztert, hogy a 2021. évi költségvetési évben tegyék meg a szükséges intézkedést arra vonatkozóan, hogy a feladat megvalósításához szükséges forrás a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2. Magyar Honvédség címen a 2021. évben, ezt követő években beépülő jelleggel 115 500 000 forint összegben biztosításra kerüljön.
Felelős: pénzügyminiszter
honvédelmi miniszter
Határidő: 2021. január 31., a 2022. évtől a költségvetés tervezése során
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1293/2020. (VI. 11.) Korm. határozathoz
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

forintban

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím

csop.

szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő

évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

XIII.

Honvédelmi Minisztérium

198291

2

Magyar Honvédség

K1

Személyi juttatások

1 908 589 610

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

295 831 390

K3

Dologi kiadások

943 994 729

002718

6

MH Egészségügyi Központ

K3

Dologi kiadások

43 200 000

XLVII.

Gazdaságvédelmi Alap

385484

1

Gazdaságvédelmi programok

K5

Egyéb működési célú kiadások

-3 191 615 729

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím

csop.

szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás
következő

évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím

csop.

szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás
következő

évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

XIII.

Honvédelmi Minisztérium

198291

2

Magyar Honvédség

3 148 415 729

002718

6

MH Egészségügyi Központ

43 200 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

Magyar Államkincstár 1 példány

időarányos

teljesítésarányos

egyéb: azonnal

3 191 615 729

3 191 615 729

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.