1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozat

a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítő személyek 2019. évi fegyveres testületi juttatásának biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A Kormány
1. kinyilvánítja, hogy Magyarország biztonságának garantálása a Kormány politikájának egyik alappillére, ezért nagyra értékeli a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők hivatástudatát, az ország biztonsága érdekében végzett áldozatos munkáját, továbbá megállapítja, hogy a haza szolgálatát az államnak minden rendelkezésére álló eszközzel el kell ismernie;
2. a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők munkájának anyagi elismerése érdekében felhívja a feladatkörükben éri...

1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozat
a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítő személyek 2019. évi fegyveres testületi juttatásának biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. kinyilvánítja, hogy Magyarország biztonságának garantálása a Kormány politikájának egyik alappillére, ezért nagyra értékeli a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők hivatástudatát, az ország biztonsága érdekében végzett áldozatos munkáját, továbbá megállapítja, hogy a haza szolgálatát az államnak minden rendelkezésére álló eszközzel el kell ismernie;
2. a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők munkájának anyagi elismerése érdekében felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket - az Országgyűlési Őrség vonatkozásában felkéri az Országgyűlés elnökét -, hogy gondoskodjanak a jogosultak részére egyszeri fegyveres testületi juttatásként bruttó 500 000 forint kifizetéséről;
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: azonnal
3. megállapítja, hogy a 2. pont szerinti juttatásban részesülés feltétele, hogy az érintett
a) általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél,
b) belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél,
c) terrorizmust elhárító szervnél,
d) idegenrendészeti szervnél,
e) hivatásos katasztrófavédelmi szervnél,
f) büntetés-végrehajtási szervezetnél,
g) az Országgyűlési Őrségnél,
h) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál,
i) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, vagy
j) honvédelmi szervezetnél
2019. december 1. napján szolgálatot teljesített;
4. a 2. pont szerinti juttatásra jogosult továbbá,
a) akinek 2019. január 1. napja 2019. december 1. napja közötti időszakban szolgálatteljesítés közben szerzett sérülés, illetve maradandó fogyatékosság folytán szűnt meg a szolgálati jogviszonya, valamint
b) az a) pont szerinti időszakban szolgálatteljesítés közben elhalálozott örököse;
5. felkéri az érintett minisztereket, hogy állapítsák meg a juttatásra való jogosultság részletes feltételeit;
6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a fegyveres testületi juttatás biztosítása céljából a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 3. Céltartalékok jogcímcsoport, 3. Ágazati életpályák és bérintézkedések jogcím terhére 48 926 412 500 forint átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter
érintett fejezeteket irányító szervek vezetői
Határidő: azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozathoz I. Országgyűlés
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.

forintban

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat

száma

Kiemelt előirányzat

neve

I.

Országgyűlés

334206

3

Országgyűlési Őrség

K1

Személyi juttatások

202 000 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 350 000

XIII.

Honvédelmi Minisztérium

1

Honvédelmi Minisztérium

002587

1

Honvédelmi Minisztérium igazgatása

K1

Személyi juttatások

167 000 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 225 000

198279

2

Egyéb HM szervezetek

K1

Személyi juttatások

146 500 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 637 500

2

Magyar Honvédség

206895

1

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

K1

Személyi juttatások

2 903 000 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

508 025 000

206905

2

MH ÖHP és alárendelt szervezetei

K1

Személyi juttatások

6 150 500 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 076 337 500

198301

3

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

K1

Személyi juttatások

545 000 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

95 375 000

002718

6

MH Egészségügyi Központ

K1

Személyi juttatások

341 000 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

59 675 000

XIV.

Belügyminisztérium

003704

1

Belügyminisztérium igazgatása

K1

Személyi juttatások

76 000 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 300 000

019435

2

Nemzeti Védelmi Szolgálat

K1

Személyi juttatások

228 000 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 900 000

294479

4

Terrorelhárítási Központ

K1

Személyi juttatások

619 000 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

108 325 000

003737

5

Büntetés-végrehajtás

K1

Személyi juttatások

3 199 000 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

559 825 000

001580

7

Rendőrség

K1

Személyi juttatások

17 293 500 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 026 362 500

000648

8

Alkotmányvédelmi Hivatal

K1

Személyi juttatások

513 500 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

89 862 500

019370

9

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

K1

Személyi juttatások

1 019 000 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

178 325 000

235006

10

Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

K1

Személyi juttatások

79 000 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 825 000

001711

12

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

K1

Személyi juttatások

5 092 000 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

891 100 000

001755

13

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

K1

Személyi juttatások

214 000 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

37 450 000

XV.

Pénzügyminisztérium

295935

2

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

K1

Személyi juttatások

2 513 500 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

439 862 500

XVIII.

Külgazdasági és Külügyminisztérium

000659

4

Információs Hivatal

K1

Személyi juttatások

338 000 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

59 150 000

XV.

Pénzügyminisztérium

26

Központi kezelésű előirányzatok

2

Központi tartalékok

3

Céltartalékok

352239

3

Ágazati éle pályák és bérintézkedések

K5

Egyéb működési célú kiadások

-48 926 412 500

Az előirányza-tmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat

száma

Kiemelt előirányzat

neve

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat

száma

Kiemelt előirányzat

neve

I.

Országgyűlés

334206

3

Országgyűlési Őrség

237 350 000

XIII.

Honvédelmi Minisztérium

1

Honvédelmi Minisztérium

002587

1

Honvédelmi Minisztérium igazgatása

196 225 000

198279

2

Egyéb HM szervezetek

172 137 500

2

Magyar Honvédség

206895

1

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

3 411 025 000

206905

2

MH ÖHP és alárendelt szervezetei

7 226 837 500

198301

3

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

640 375 000

002718

6

MH Egészségügyi Központ

400 675 000

XIV.

Belügyminisztérium

003704

1

Belügyminisztérium igazgatása

89 300 000

019435

2

Nemzeti Védelmi Szolgálat

267 900 000

294479

4

Terrorelhárítási Központ

727 325 000

003737

5

Büntetés-végrehajtás

3 758 825 000

001580

7

Rendőrség

20 319 862 500

000648

8

Alkotmányvédelmi Hivatal

603 362 500

019370

9

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

1 197 325 000

235006

10

Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

92 825 000

001711

12

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5 983 100 000

001755

13

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

251 450 000

XV.

Pénzügyminisztérium

295935

2

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

2 953 362 500

XVIII.

Külgazdasági és Külügyminisztérium

000659

4

Információs Hivatal

397 150 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

I.n.év

II.n.év

III.n.év

IV.n.év

Magyar Államkincstár 1 példány

időarányos

teljesítményarányos

egyéb: azonnal

48 926 412 500

48 926 412 500

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.