1785/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú ("Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című) projekt támogatásának növeléséről, az EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú ("A foglalkozási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése" című) projekt támogatási szerződése módosításáról, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

1. A Kormány a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva
a) egyetért az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című kiemelt projekt támogatásának 1. melléklet szerinti növelésével, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekm...

1785/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú ("Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című) projekt támogatásának növeléséről, az EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú ("A foglalkozási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése" című) projekt támogatási szerződése módosításáról, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva
a) egyetért az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című kiemelt projekt támogatásának 1. melléklet szerinti növelésével, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó keretemelése és annak végrehajtása során a Korm. rendelet 3-5. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra,
b) egyetért az a) alpont szerinti projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. március 31.
2. A Kormány egyetért az EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú, "A foglalkozási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése" című kiemelt projekt támogatásának csökkentésével, a projekttel szembeni szakmai elvárások módosításával, valamint a támogatási szerződésének a 2. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. március 31.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
4.
5.
Orbán Viktor s. k.
miniszterelnök
1. melléklet az 1785/2019. (XII. 23.) Korm. határozathoz

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Projekt azonosító
száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás
(bruttó, forint)

Projekt hatályos
támogatási szerződése
szerinti támogatás
(bruttó, forint)

Többlettámogatás
legfeljebb
(bruttó, forint)

Projekt
többlettámogatásai
összesen
(bruttó, forint)

Megnövelt
támogatás
legfeljebb
(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

EFOP-1.1.1-15-
2015-00001

Megváltozott
munkaképességű
emberek
támogatása

Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
(konzorciumvezető)
Magyar
Államkincstár

7 811 299 874

11 989 584 640

1 975 710 210

6 153 994 976

13 965 294 850

A projekt célja a megváltozott
munkaképességű személyek
nyílt munkaerőpiaci
integrációjának elősegítése
foglalkozási rehabilitációs
szolgáltatások nyújtásával,
a foglalkoztatásuk
ösztönzése, képzettségi
szintjük növelése,
valamint a megváltozott
munkaképességű
személyeket foglalkoztatni
képes munkaadók
szemléletének formálása.

2. melléklet az 1785/2019. (XII. 23.) Korm. határozathoz

A

B

C

D

E

F

G

1.

Projekt azonosító száma

Projekt
megnevezése

Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás
(bruttó, forint)

Változás
(bruttó, forint)

Módosított

támogatás
(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

EFOP-1.9.3-VEKOP-
17-2017-00001

A

foglalkoztatási
rehabilitáció
szakmai

folyamatainak
fejlesztése

Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

4 200 000 000

-3 250 000 000

950 000 000

A komplex rehabilitáció eredményességének növelése
érdekében elsődleges cél a megváltozott munkaképességű
személyek integrációjának növelése a társadalom egésze,
de különösen a munkáltatók érzékenyítésének, munkavállalási
és foglalkoztatási hajlandóságának növelésére irányuló
kommunikációs tevékenységgel, az álláskeresés folyamatát és
eredményességét javító fejlesztésekkel, valamint a megváltozott
munkaképességű személyek számára az elhelyezkedést segítő
speciális jellegű foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások
nyújtásával.

3. melléklet az 1785/2019. (XII. 23.) Korm. határozathoz
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.