1. Az indítványozó beadványában azt sérelmezte, hogy az eredeti jogszabályban a fűtőolaj nem szerepelt a jövedéki termékek között, azonban az 1994. évi LXV. tö..." />

160/B/1996. AB végzés

a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló indítvány tárgyában

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő
Az Alkotmánybíróság a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény 3. § (4) bekezdése "a fűtőolaj" szövegrész tekintetében az eljárást megszünteti.
1. Az indítványozó beadványában azt sérelmezte, hogy az eredeti jogszabályban a fűtőolaj nem szerepelt a jövedéki termékek között, azonban az 1994. évi LXV. tö...

160/B/1996. AB végzés
a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló indítvány tárgyában
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő
végzést:
Az Alkotmánybíróság a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény 3. § (4) bekezdése "a fűtőolaj" szövegrész tekintetében az eljárást megszünteti.
INDOKOLÁS
1. Az indítványozó beadványában azt sérelmezte, hogy az eredeti jogszabályban a fűtőolaj nem szerepelt a jövedéki termékek között, azonban az 1994. évi LXV. törvény által történő módosítás révén a fűtőolaj is jövedéki termékként került rögzítésre. Álláspontja szerint ez a szabályozás több tekintetben is alkotmánysértő, ezért kérte a sérelmezett szövegrész alkotmányellenességének megállapítását, és a jogszabály szövegének megsemmisítését.
Az indítvány beterjesztését követően az - azóta módosított - jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény 84. § (7) bekezdés a) pontja a sérelmezett jogszabályt 1998. január 1. napjával hatályon kívül helyezte, és a korábbitól tartalmilag eltérő, új szabályozást alkotott. Időközben e jogszabály is részleges módosításra került az 1998. évi LIX. törvény által.
2. Az Alkotmánybíróság az utólagos normakontroll esetében csak hatályban lévő jogszabály vizsgálatát végzi el. Hatályon kívül helyezett adóügyi jogszabály esetén is a vizsgálat lefolytatására általában alkotmányjogi panasz, illetve folyamatban lévő bírósági eljárás keretében történt felterjesztés alapján van lehetőség [10/1992. (II. 25.) AB határozat, ABH 1992, 76., 1278/B/1990. AB végzés, ABH 1994, 868., 1472/B/1996. AB végzés, ABH 1997, 953., 675/B/1993. AB végzés, ABK 1999. január].
3. Az Alkotmánybíróság tájékoztatta az indítványozót a megváltozott jogi szabályozásról, s ennek eljárásjogi hatásairól, valamint felhívta, hogy nyilatkozzon arról, hogy indítványát a 160/B/1996/5. hatályos szabályozásra kiterjeszti-e. Mivel az indítványozó a megadott határidőn belül nem nyilatkozott, az Alkotmánybíróság az eljárást megszüntette.
Az Alkotmánybíróság a döntése kialakításakor az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1., 20., 37., 40. §-a, valamint 42. § (1) bekezdésére figyelemmel járt el.
Budapest, 1999. február 23.
Dr. Németh János s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke
Dr. Bagi István s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Erdei Árpád s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Lábady Tamás s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Tersztyánszky Ödön s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Czúcz Ottó s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Strausz János s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Vörös Imre s. k.,
előadó alkotmánybíró
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.