40/B/1996. AB végzés

az általános forgalmi adóról szóló indítvány tárgyában

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálata iránt benyújtott indítványok tárgyában meghozta a következő
Az Alkotmánybíróság az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 62. § (1) bekezdés c) pontja, valamint az ugyancsak 62. § (3) bekezdés c) pontja 1998. január 1-jéig hatályos szövegében foglalt rendelkezések alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.
1. Az indítványok benyújtása idején az 1992. é...

40/B/1996. AB végzés
az általános forgalmi adóról szóló indítvány tárgyában
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálata iránt benyújtott indítványok tárgyában meghozta a következő
végzést:
Az Alkotmánybíróság az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 62. § (1) bekezdés c) pontja, valamint az ugyancsak 62. § (3) bekezdés c) pontja 1998. január 1-jéig hatályos szövegében foglalt rendelkezések alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.
INDOKOLÁS
1. Az indítványok benyújtása idején az 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) XV. fejezete rendelkezett - a címében is megfogalmazott - "A használt termék kereskedelmi jellegű forgalmazására vonatkozó különös adózási szabályok" részleteiről. A fejezeten belüli 62. § (1) bekezdése - 1996. január 1-jei hatállyal - azt mondta ki, hogy "A használt termék felvásárlásakor az átvevő adóalany jogosult arra, hogy a felvásárolt termék árának meghatározott részét előzetesen felszámított adóként vegye figyelembe, amennyiben ... c) az átadó a nevére szóló eredeti számla, egyszerűsített számla, illetve - termékimport esetén - határozat átadásával igazolja, hogy a terméket adóval növelt áron szerezte be. Az átadott bizonylatot az átvevő adóalany köteles számviteli bizonylatként megőrizni. ..." A 62. § (3) bekezdése szerint nem minősült "használt terméknek ... c) a személygépkocsi''.
2. Az indítványozók a használt termék eladója és felvásárlója számára előírt bizonylatkérési, bizonylatadási, nyilvántartási és őrzési kötelezettséget közbizalmatlanságot eredményező, diszkrimináló, az állampolgári egyenlőséget sértő intézkedésnek tartották. A személygépkocsinak a használt termékek köréből való kizárásáról pedig úgy vélekedtek, hogy az a gépjármű-kereskedőknek indokolatlanul okozott hátrányok miatt a versenysemlegesség, a jog- és esélyegyenlőség alkotmányos elvét sérti. A kifogásolt rendelkezéseket ellentétesnek tekintették az Alkotmánynak a demokratikus jogállamiságot deklaráló 2. § (1) bekezdésével, a vállalkozás és a gazdasági verseny szabadságát garantáló 9. § (2) bekezdésével, a jó hírnév védelmét biztosító 59. § (1) bekezdésével, s az alapvető jogok védelméről szóló 8. § (1) és a diszkrimináció tilalmát megfogalmazó 70/A. § (1)-(3) bekezdésével.
3. Az Áfa-tv. módosításáról szóló 1996. évi LXXX. törvény 1997. január 1-jei hatállyal, az Áfa-törvényt ugyancsak módosító 1997. évi CVII. törvény pedig 1998. január 1-jei hatállyal érdemben megváltoztatta a törvény támadott rendelkezéseit, sőt még a fejezet címét is. A törvény XV. fejezete "A különbözet szerinti adózás és a hulladékforgalmazásra vonatkozó külön adózási szabályok'' címet viseli. A cím alatt található 62-64/B. §-ok a használt termék fogalmát nem is alkalmazzák, eltérő megoldást adnak a különbözeti számlaadást választók számlaadási és őrzési kötelezettségére vonatkozóan, a személygépkocsiról pedig említést sem tesznek.
4. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1., 37., 40. §-ára és 42. § (1) bekezdésére figyelemmel a nem hatályos jogszabályok tekintetében nincs helye utólagos elvont nor-makontroll-eljárasnak, ha annak egyedüli eljárásjogi következménye - az alkotmányellenesség megállapítása esetén is - a vizsgált jogszabályok hatályvesztésének kimondása lehetne. (1449/1992/13. AB határozat, ABH 1994, 564.; 18/B/1995. AB végzés, ABH 1997, 914.) Mivel pedig a módosított és az indítványok elbírálásakor érvényes Áfa-tv. a korábbitól eltérő elvi alapon a támadott "különös adózási" szabályokat meghaladó "külön adózási" szabályokat léptetett hatályba, az indítványok a támadott szabályok megsemmisítésére irányuló részükben okafo
gyottakká váltak.
Az Alkotmánybíróság ezért az Áfa-tv. ma már hatálytalan 62. § (1) bekezdés c) pontja és a (3) bekezdés ugyancsak c) pontja alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára indult eljárást megszüntette.
Budapest, 1999. március 1.
Dr. Németh János s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke
Dr. Bagi István s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Czúcz Ottó s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Erdei Árpád s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Lábady Tamás s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Strausz János s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Tersztyánszky Ödön s. k.,
előadó alkotmánybíró
Dr. Vörös Imre s. k.,
alkotmánybíró
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.