36/B/2001. AB végzés

a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló indítvány tárgyában

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő
Az Alkotmánybíróság a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény 136. §-a alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.
Az indítványozó a vámjogról, a vámeljárásról, valamint . a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény 136. §-a alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisít...

36/B/2001. AB végzés
a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló indítvány tárgyában
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő
végzést:
Az Alkotmánybíróság a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény 136. §-a alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.
INDOKOLÁS
Az indítványozó a vámjogról, a vámeljárásról, valamint . a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény 136. §-a alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte. Álláspontja szerint a "vámteher helyesbítése" kifejezés bizonytalan tartalmú. A vámteher helyesbítésére akkor van lehetőség, ha a vámteher kiszabásakor a vámérték nem felel meg a valóságos vámértéknek, azt azonban nem lehet megállapítani, hogy a vámteher kiszabásakor megállapított vámérték mikor nem felel meg a valóságos vámértéknek. Véleménye szerint a szabályozás nem világos, nem egyértelmű, ezért ellentétes az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglaltakkal. Kiegészítő beadványában a támadott § (1) bekezdése "az elévülés határidején belül" szövegrészének megsemmisítését kérte, amely szerinte ellentétes az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 61. § (1)-(5) bekezdéseivel.
Az Alkotmánybíróság eljárása során észlelte, hogy a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény már nincs hatályban, továbbá megállapította, hogy a hatályos törvény, a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény, a támadott szabályt nem tartalmazza, így az indítvány tárgytalanná vált. Ezért az Alkotmánybíróság az eljárást az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat (ABH 2003, 2065.) 31. § a) pontja alapján megszüntette.
Budapest, 2007. január 30.
Dr. Bihari Mihály s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke
Dr. Balogh Elemér s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Erdei Árpád s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Harmathy Attila s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Kiss László s. k.,
előadó alkotmánybíró
Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Paczolay Péter s. k.,
alkotmánybíró
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.